فروش آپارتمان 98 متری 2 خوابه در محله تجريش قیمت کل 9 میلیارد و 800 میلیون تومان

شماره پیگیری 10310000105631
کد قیمت 112
مورخ 1401/04/12
فروش آپارتمان 98 متری 2 خوابه در محله تجريش
قیمت کل 9 میلیارد و 800 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 100 میلیون تومان می باشد مشخصات عمومی
این آپارتمان در 4 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه دوم می باشد
سن ساخت آپارتمان 2 سال ساخت می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 98 متری 2 خوابه در محله تجريش قیمت کل 9 میلیارد و 800 میلیون تومان

شماره پیگیری 10310000105631
کد قیمت 112
مورخ 1401/04/11
فروش آپارتمان 98 متری 2 خوابه در محله تجريش
قیمت کل 9 میلیارد و 800 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 100 میلیون تومان می باشد مشخصات عمومی
این آپارتمان در 4 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه دوم می باشد
سن ساخت آپارتمان 2 سال ساخت می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 138 متری 3 خوابه در محله مشیریه قیمت کل 5 میلیارد و 12 میلیون تومان

شماره پیگیری 10310000128704
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 138 متری 3 خوابه در محله مشیریه
قیمت کل 5 میلیارد و 12 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 36 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 8 طبقه 1 ، 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 2 می باشد
سن بنا نوساز می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری ندارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 117 متری 2 خوابه در محله دربند قیمت کل 5میلیارد و 850 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000126734
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/26
فروش آپارتمان 117 متری 2 خوابه در محله دربند
قیمت کل 5میلیارد و 850 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 50 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 5 می باشد
سن بنا 7 سال می باشد
جهت غربی شرقی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه در محله دربند قیمت کل 7 میلیارد و 800 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000121736
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/26
فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه در محله دربند
قیمت کل 7 میلیارد و 800 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 65 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه اول می باشد
سن بنا 11 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 100 متری 2 خوابه در محله دربند قیمت کل 8 میلیارد و میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000121735
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/26
فروش آپارتمان 100 متری 2 خوابه در محله دربند
قیمت کل 8 میلیارد و میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 80 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه پنجم می باشد
سن بنا 8 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 123 متری 2 خوابه در محله دارآباد قیمت کل 5 میلیارد و 781 میلیون توما

شماره پیگیری 10210000121732
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/26
فروش آپارتمان 123 متری 2 خوابه در محله دارآباد
قیمت کل 5 میلیارد و 781 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 47 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه دوم می باشد
سن بنا 15 سال می باشد
جهت شمالی جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 91 متری 2 خوابه در محله تجريش قیمت کل 6 میلیارد و 699 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000121731
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/26
فروش آپارتمان 91 متری 2 خوابه در محله تجريش
قیمت کل 6 میلیارد و 699 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 73 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه دوم می باشد
سن بنا 7 سال می باشد
جهت شمالی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 90 متری 2 خوابه در محله نیاوران قیمت کل 9 میلیارد تومان

شماره پیگیری 10210000120641
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/02
فروش آپارتمان 90 متری 2 خوابه در محله نیاوران
قیمت کل 9 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 100 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 1 ، 2 ، 3 ، 4 می باشد
سن بنا نوساز می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
قیمت پایه 100 هر طبقه 3 در صد افزایش طبقه دارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 125 متری 3 خوابه در محله ستارخان قیمت کل 7 میلیارد و 312 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000120637
کد قیمت 112
مورخ 1401/03/01
فروش آپارتمان 125 متری 3 خوابه در محله ستارخان
قیمت کل 7 میلیارد و 312 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 58.5 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 5 می باشد
سن بنا نوساز سال می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
دارای مستر و لاندری
خوش چیدمان و بدون پرتی
پنجره قدی پرده خور و
غرق در نور در طول روز
متریال فوق العاده و با کیفیت
اشپزخانه ایده ال
فول امکانات
محله دنج و خلوت
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵