فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه در محله دربند قیمت کل 10 میلیارد و 200 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000128733
کد قیمت 113
مورخ 1401/04/11
فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه در محله دربند
قیمت کل 10 میلیارد و 200 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 85 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 5 می باشد
سن بنا نوساز می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی 2 تا دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 113 متری 2 خوابه در محله نیاوران قیمت کل 12 میلیارد و 430 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000128145
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/28
فروش آپارتمان 113 متری 2 خوابه در محله نیاوران
قیمت کل 12 میلیارد و 430 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 110 میلیون تومان می باشد
ین ساختمان در 5 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 1 می باشد
سن بنا 7 سال می باشد
جهت جنوبی

پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 180 متری 3 خوابه در محله شيان قیمت کل 12 میلیارد و 600 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000121739
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/26
فروش آپارتمان 180 متری 3 خوابه در محله شيان
قیمت کل 12 میلیارد و 600 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 70 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 9 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه چهارم می باشد
سن بنا 6 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه مب باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 157 متری 3 خوابه در محله اقدسيه قیمت کل 9 میلیارد و 420 میلیون تومان

شماره پیگیری 10310000121729
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/19
فروش آپارتمان 157 متری 3 خوابه در محله اقدسيه
قیمت کل 9 میلیارد و 420 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 60 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 8 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه هفتم می باشد
سن بنا 1 سال می باشد

انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 186 متری 3 خوابه در محله نياوران قیمت کل 14 میلیارد و 999 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000121727
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/19
فروش آپارتمان 186 متری 3 خوابه در محله نياوران
قیمت کل 14 میلیارد و 999 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 80 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 12 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه اول می باشد
سن بنا 15 سال می باشد
جهت شمالی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 118 متری 2 خوابه در محله نياوران قیمت کل 10 میلیارد و 30 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000126726
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/18
فروش آپارتمان 118 متری 2 خوابه در محله نياوران
قیمت کل 10 میلیارد و 30 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 85 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه می باشد
سن بنا 10 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند اوقاف است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 153 متری 3 خوابه در محله اقدسيه قیمت کل 13 میلیارد و 5 میلیون تومان

شماره پیگیری 10310000121716
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/17
فروش آپارتمان 153 متری 3 خوابه در محله اقدسيه
قیمت کل 13 میلیارد و 5 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 85 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 7 طبقه 6 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه دوم می باشد
سن بنا نوساز می باشد
جهت شمالی
لابی 120 متر دارد
سالن اجتماعات دارد
برق ژنراتور دارد
پارکینگ دو تا سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

پیش فروش آپارتمان 204 متری 3 خوابه در محله ازگل قیمت کل 13 میلیارد و 260 میلیون تومان

شماره پیگیری 14210000121714
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/17
پیش فروش آپارتمان 204 متری 3 خوابه در محله ازگل
قیمت کل 13 میلیارد و 260 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 65 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 11 طبقه 8 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه ششم می باشد
سن بنا در حال ساخت می باشد
جهت جنوبی
لابی دارد
سالن اجتماعات دارد
روف گاردن دارد
استخر سونا جکوزی دارد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 116 متری 2 خوابه در محله آجودانيه قیمت کل 12 میلیارد و 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000120645
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/03
فروش آپارتمان 116 متری 2 خوابه در محله آجودانيه
قیمت کل 12 میلیارد و 500 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 107 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه پنجم می باشد
سن بنا 12 سال می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف پارکت
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 114 متری 2 خوابه در محله فرمانيه قیمت کل 10 میلیارد و 260  میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000115451

کد قیمت 113

مورخ 1401/02/11

فروش آپارتمان 114 متری 2 خوابه در محله فرمانيه

قیمت کل 10 میلیارد و 260  میلیون تومان

قیمت هر متر مربع آن 90 میلیون تومان می باشد

این ساختمان در 6 طبقه 2 واحدی می باشد 

واحد موجود در طبقه پنجم می باشد

سن بنا نو ساز می باشد 

لابی کوچک دارد

دونبش جنوبی و غربی 

پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست  دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل
۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل
۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل
۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل
۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵