فروش کلنگی 2000 متری زعفرانيه قیمت کل 600 میلیاردومان

شماره پیگیری 30610000128721
کد قیمت 314
مورخ 1401/04/10
فروش کلنگی 2000 متری زعفرانيه
قیمت کل 600 میلیاردومان
قیمت هر متر مربع آن 300 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در سه بلوک 3 طبقه 8 واحدی می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
بر خوب دارد
گذر 12 متری
تعداد مالیکن 30 نفر که یک نماینده دارند
جهت غربی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش و معاوضه کلنگی ۱۳۵ متری محله کریمی قیمت کل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

شماره پیگیری 30110000121089
کد قیمت 311
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
فروش و معاوضه کلنگی ۱۳۵ متری محله کریمی

قیمت کل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن ۱۶۰ میلیون تومان می باشد
این ساختمان در ۲ طبقه ۱ واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه می باشد
سن بنا قدیمی می باشد بر ۸ متر
طول ۱۷ متر
گذر ۸
دونبش
تک مالک
سند شخصی
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و معاوضه کلنگی 1870 متری دربند قیمت کل 392 میلیارد و 700 میلیون تومان

شماره پیگیری 30610000121087
کد قیمت 314
مورخ 1401/03/02
فروش و معاوضه کلنگی 1870 متری دربند
بر 40 متر
طول 46 متر
پهنه تجاری
واحد 11
قیمت کل 392 میلیارد و 700 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 210 میلیون تومان می باشد
واحد موجود در کل طبقات می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و مشارکت کلنگی 230 متری در محله نیاوران قیمت کل 46 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30110000120639
کد قیمت 312
مورخ 1401/03/01
فروش و مشارکت کلنگی 230 متری در محله نیاوران
قیمت کل 46 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 200 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 2 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود کل طبقات می باشد
سن بنا قدیمی باشد
جهت دو کله شمالی جنوبی
گذر 10
بر 12 متر
طول 19 متر
سند شخصی
دو مالک
چهار دانگ فروش متر 200 میلیون تومان
دو دانگ مشارکت 60 به 40 بنفع مالک
متری 15 میلیون تومان بلاعوض
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
املاک پدیده نیاوران
22749045
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 491 متری در محله مرجان قیمت کل 40 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30210000115373
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 491 متری در محله مرجان
قیمت کل 40 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 81 میلیون تومان می باشد
جهت دوکله شمالی جنوبی
بر 36 متر
گذر 12
نور خوب دارد
مالک ساکن است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 278 متری خوابه در محله قلهک قیمت کل 33 میلیارد و 360 میلیون تومان

شماره پیگیری 30210000115369
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 278 متری خوابه در محله قلهک
قیمت کل 33 میلیارد و 360 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد
جهت دو نبش جنوبی غربی
بر 13 متر
طول 23 متر
گذر 6 متر
دو مالک
سند شخصی
معاوضه با آپارتمان می کند
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 215 متری در محله دزاشیب قیمت کل 32 میلیارد و250 میلیون تومان

شماره پیگیری 30110000115367
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش یا معاوضه کلنگی 215 متری در محله دزاشیب
قیمت کل 32 میلیارد و250 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 150 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود کل واحد ها می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
جهت جنوبی غربی
بر 10 متر
طول 21 متر
گذر 8 متر
دو مالک
سند تک شخصی ،
مقدار 4 دانگ معاوضه می شود
نور خوب دارد
پارکینک دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
کف سنگ
نما سنگ
کابینت ممبران
آشپزخانه اوپن
مالک ساکن است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 650 متری در محله فردوسي قیمت کل 31 میلیارد و 850 میلیون تومان

شماره پیگیری 30310000115365
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 650 متری در محله فردوسي
قیمت کل 31 میلیارد و 850 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 49 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
جهت شمالی
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی 1000 متری در پیامبر قیمت کل 80 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30410000115362
کد قیمت 313
مورخ 1401/02/05
مشارکت و فروش کلنگی 1000 متری در پیامبر
قیمت کل 80 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 80 میلیون تومان می باشد
جهت جنوبی
بر 20 متر
طول 50 متر
گذر 12
پهنه تجاری
50 درصد فروش قدرالسهم دارد
بصورت مشارکت و فروش انجام می شود
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 245 متری در محله تفرش قیمت کل 1 میلیارد و 400 میلیون تومان

شماره پیگیری 30110000115357
کد قیمت 308
مورخ 1401/02/05
فروش کلنگی 245 متری در محله تفرش
قیمت کل 1 میلیارد و 400 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 5 میلیون تومان می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
جهت جنوبی
ابعاد 15 متر در 16 متر ولی پشت قوار با بر 4 متر
سند تک برگ
تک مالک
انتهای بن بست
نور خوب دارد
تخلیه می باشد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵