فروش کلنگی 58 متر در محله احمدی زمانی قیمت کل کلنگی 15 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30110000100497 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 58 متر در محله احمدی زمانی
قیمت کل کلنگی 15 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 259 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 5 متر
طول 12 متر
گذر 6 متر
جهت ملک جنوبی می باشد
وضعیت موجود چهار واحد 40 متر قابل سکونت
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
پارکینگ کلا 2 تا دارد
آسانسور ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 183 متر در محله ضابطی قیمت کل کلنگی 15 میلیارد و 555 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 301000005225
مورخ 1400/08/06
فروش کلنگی 183 متر در محله ضابطی
قیمت کل کلنگی 15 میلیارد و 555 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 85 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 45 متری
بر 7 متر
طول 26 متر
گذر 10 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 1 نفر
سند تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
فقط فروش

ملک تخلیه قابل سکونت
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 109 می باشد
کل ساخت در 4 طبقه 439 می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137