فروش و معاوضه کلنگی ۱۳۵ متری محله کریمی قیمت کل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

شماره پیگیری 30110000121089
کد قیمت 311
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
فروش و معاوضه کلنگی ۱۳۵ متری محله کریمی

قیمت کل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن ۱۶۰ میلیون تومان می باشد
این ساختمان در ۲ طبقه ۱ واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه می باشد
سن بنا قدیمی می باشد بر ۸ متر
طول ۱۷ متر
گذر ۸
دونبش
تک مالک
سند شخصی
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 491 متری در محله مرجان قیمت کل 40 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30210000115373
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 491 متری در محله مرجان
قیمت کل 40 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 81 میلیون تومان می باشد
جهت دوکله شمالی جنوبی
بر 36 متر
گذر 12
نور خوب دارد
مالک ساکن است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 278 متری خوابه در محله قلهک قیمت کل 33 میلیارد و 360 میلیون تومان

شماره پیگیری 30210000115369
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 278 متری خوابه در محله قلهک
قیمت کل 33 میلیارد و 360 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد
جهت دو نبش جنوبی غربی
بر 13 متر
طول 23 متر
گذر 6 متر
دو مالک
سند شخصی
معاوضه با آپارتمان می کند
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 215 متری در محله دزاشیب قیمت کل 32 میلیارد و250 میلیون تومان

شماره پیگیری 30110000115367
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش یا معاوضه کلنگی 215 متری در محله دزاشیب
قیمت کل 32 میلیارد و250 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 150 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود کل واحد ها می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
جهت جنوبی غربی
بر 10 متر
طول 21 متر
گذر 8 متر
دو مالک
سند تک شخصی ،
مقدار 4 دانگ معاوضه می شود
نور خوب دارد
پارکینک دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
کف سنگ
نما سنگ
کابینت ممبران
آشپزخانه اوپن
مالک ساکن است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 650 متری در محله فردوسي قیمت کل 31 میلیارد و 850 میلیون تومان

شماره پیگیری 30310000115365
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 650 متری در محله فردوسي
قیمت کل 31 میلیارد و 850 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 49 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
جهت شمالی
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 300 متر در محله صادقیه قیمت کل 24 میلیارد تومان

شماره پیگیری 302000165913
مورخ 1400/12/11
فروش کلنگی 300 متر در محله صادقیه
قیمت کل 24 میلیارد تومان
قیمت هر متر 80 میلیون تومان
مساحت کلنگی 300 متر
بر 12 متر
طول 25 متر
گذر 50 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی و بدون ریشه ، شش دانک دفترچه ایی
فیش دارایی و نوسازی گرفته شده
آماده محضر
کلنگی اصلاحی ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 202 متر در محله پاسداران قیمت کل کلنگی 24 میلیارد و 846 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 301000005987
مورخ 1400/09/20
فروش کلنگی 202 متر در محله پاسداران
قیمت کل کلنگی 24 میلیارد و 846 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 123 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو دهنه مغازه 30 متری
دو طبقه 250 متری دارد
بر 9 متر
طول 22 متر
گذر 12 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک ورثه یک نفر نماینده
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
تتجاری متری 200 میلیون
همگی فروشنده هستند
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 121 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 606 متر می باشد
پهنه R122
کد 311 فروش کلنگی از 20 میلیارد و 1 میلیون تومان تا 40 میلیارد تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش كلنگي 204 متری درمحله سه راه یاسر قیمت کل کلنگی 24 میلیارد و 10 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 301999914419
مورخ 1400/08/24
فروش كلنگي 204 متری درمحله سه راه یاسر
قیمت کل کلنگی 24 میلیارد و 10 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 117 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 120 متری
بر 8 متر
طول 25 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 2 نفر
سند تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
دستور نقشه دارد
بن بست دنج دارد
ملک تخلیه قابل سکونت
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 122 می باشد
کل ساخت در 4 طبقه 489 مترمی باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

فروش یا معاوضه کلنگی 163 متری محله پارک مهر نیاوران مبلغ کل كلنگي 26 میلیارد و 80 میلیون تومان

شماره پیگیری 301999905989
مورخ 1400/07/22
فروش یا معاوضه کلنگی 163 متری محله پارک مهر نیاوران
مبلغ کل كلنگي 26 میلیارد و 80 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 160 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 1 طبقه تک واحدی بوده
واحد موجود آن در طبقه همکف می باشد
سند شخصی تک برگ
موقعیت جنوبی
تک مالک است
معاوضه با آپارتمان می نماید
پشت قواره یک ملک دیگر است که مشارکت می کند
قابلیت تجمیع دارد
تجمیع دو ملک 343 متر بر 12 گذر 12 جنوبی
مشاور منطقه مجید رجبیان
موبایل 09302405137

فروش و مشارکت کلنگی 192 متردر محله قیطریه قیمت کل 24 میلیارد و 960 میلیون تومان

شماره پیگیری 301800000001
مورخ 1400/07/02
فروش و مشارکت کلنگی 192 متردر محله قیطریه
قیمت کل 24 میلیارد و 960 میلیون تومان
قیمت متری 130 میلیون تومان
مشخصات ملک
مساحت زمین 192 متر
بر 8 متر
طول 24 متر
سند شخصی تک برگ
تعداد مالک شش نفر
چهار و نیم دانگ فروش و یک و نیم دانگ مشارکت
ملک تخلیه است
جهت ملک دونبش جنوبی شرقی
گذر جنوبی 12 و گذر شرقی 6
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045