فروش کلنگی 2000 متری زعفرانيه قیمت کل 600 میلیاردومان

شماره پیگیری 30610000128721
کد قیمت 314
مورخ 1401/04/10
فروش کلنگی 2000 متری زعفرانيه
قیمت کل 600 میلیاردومان
قیمت هر متر مربع آن 300 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در سه بلوک 3 طبقه 8 واحدی می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
بر خوب دارد
گذر 12 متری
تعداد مالیکن 30 نفر که یک نماینده دارند
جهت غربی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش و معاوضه کلنگی 1870 متری دربند قیمت کل 392 میلیارد و 700 میلیون تومان

شماره پیگیری 30610000121087
کد قیمت 314
مورخ 1401/03/02
فروش و معاوضه کلنگی 1870 متری دربند
بر 40 متر
طول 46 متر
پهنه تجاری
واحد 11
قیمت کل 392 میلیارد و 700 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 210 میلیون تومان می باشد
واحد موجود در کل طبقات می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی فروش قدرالسهم 488 متر متراژ مشارکت 300

شماره پیگیری 304000006040
مورخ 1401/01/27
مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی
فروش قدرالسهم 488 متر
متراژ مشارکت 300
مشخصات و امکانات شامل
بر 22 متر می باشد
طول 38 متر
گذر 12
جهت جنوبی
پهنه R122
سند شخصی
تعداد مالک 5 نفر می باشد
متراژ فروش قدرالسهم 488 متر
قیمت فروش متری 290 میلیون تومان
کل قیمت 141 میلیارد و 520 میلیون تومان
مشارکت با شرایط 60 به 40 به نفع مالک
بلاعوض متری 30 میلیون تومان
ملک تخلیه است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 884 متر در محله بر نیاوران قیمت کل کلنگی 190 میلیارد و 60 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 396160290000001
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 884 متر در محله بر نیاوران
قیمت کل کلنگی 190 میلیارد و 60 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 215 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دوطبقه 250 متری
یک سرایداری 100 متری
بر 18 متر
طول 49 متر
گذر 30 متر
جهت دونبش جنوبی غربی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی 60 متر اصلاحی دارد
بر خیابان اصلی
برای تجاری و مسکونی موقعیت اداری نیز مناسب می باشد
پهنه M112
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045

فروش کلنگی 1064 متر در محله نیاوران قیمت کل کلنگی 234 میلیارد و 80 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 30410000100496
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 1064 متر در محله نیاوران
قیمت کل کلنگی 234 میلیارد و 80 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 220 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
یک طبقه 800 متر و سرایداری 50 متر دارد
بر 20 متر
طول 53 متر
گذر 30 متر
جهت دو نبش جنوبی غربی
تعداد مالک 3 نفر
سند شخصی
کلنگی 884 متر بعد از اصلاحی می باشد
داخل بن بست
بر خیابان اصلی
پهنه M112
برای ساخت تجاری و مسکونی موقعیت اداری مفید می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و معاوضه کلنگی 717 متر در محله جمشیدیه قیمت کل کلنگی 179 میلیارد و 250 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 303000006018
مورخ 1400/10/04
فروش و معاوضه کلنگی 717 متر در محله جمشیدیه
قیمت کل کلنگی 179 میلیارد و 250 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 250 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی

بر 20 متر
طول 35 متر
گذر 10 متر
جهت شمالی غربی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
معاوضه می کند
خلوت و دنج
ذوزنقه هست
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 430 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 2151 متر می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 838 متر در محله گلسنگ قیمت کل کلنگی 209 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 304000005985
مورخ 1400/09/20
فروش کلنگی 838 متر در محله گلسنگ
قیمت کل کلنگی 209 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 250 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 132 متری دارد
بر 24 متر
طول 34 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
لوکیشن اصیل نیاوران
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 502 می باشد
کل ساخت در 6 طبقه 3016 متر می باشد
پهنه R122
کد 314 فروش کلنگی از 160 میلیارد و 1 میلیون تومان به بالا
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 1064 متر در محله نیاوران قیمت کل کلنگی 191 میلیارد و 520 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 304000005234
مورخ 1400/08/25
فروش کلنگی 1064 متر در محله نیاوران
قیمت کل کلنگی 191 میلیارد و 520 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 180 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
یک طبقه 800 مترو سرایداری 50 متر دارد
بر 20 متر
طول 53 متر
گذر 15 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 3 نفر
سند شخصی
کلنگی 884 متر بعد از اصلاحی می باشد
داخل بن بست
نزدیک به خیابان اصلی
برای مسکونی موقعیت ادای نیز مفید می باشد
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 638 می باشد
کل ساخت در 6 طبقه 3830 مترمی باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

فروش کلنگی 601 متردر محله اندرزگو قیمت کل کلنگی 120 میلیارد و 200 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 303999913884
مورخ 1400/08/24
فروش کلنگی 601 متردر محله اندرزگو
قیمت کل کلنگی 120 میلیارد و 200 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 200 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 601 متر
بر 22 متر
طول 27 متر
گذر 16 متر
جهت دوکله شمالی جنوبی
تعداد مالک 5 ورثه نفر
سند تک برگ
کلنگی 586 متر بعد از اصلاحی می باشد
فقط فروش نقد
کنسول می خورد
مالکین ساکن هستند و ملک قابل سکونت است
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 360 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1803 مترمی باشد
پهنه تجاری
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

فروش کلنگی 1407 متر در محله نیاوران قیمت کل کلنگی 302 میلیارد و 505 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 305000005921
مورخ 1400/08/10
فروش کلنگی 1407 متر در محله نیاوران
قیمت کل کلنگی 302 میلیارد و 505 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 215 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
یک بنای تریبلکس در سه طبقه 240 متری بایک زیر زمین 238 متری
بر 50 متر
طول 28 متر
گذر 30 متر
جهت دونبش جنوبی غربی
تعداد مالک ورثه 6 نفر
سند شخصی منقوله دار که در سال 1326 خریداری شده است
کلنگی 1040 متر بعد از اصلاحی می باشد
در سال 1361 ساخته شده و در سال 1396 پایانکار گرفته شده است
پول به دلار آمریکا کرفته می شود حدود 11 میلیون دلار
تراکم تجاری 1125 متر ، بالکن تجاری 563 متر
مسکونی موقعیت اداری متراژ مفید هر طبقه 1125 می باشد
مسکونی موقعیت اداری در 7 طبقه 7879 متر می باشد
پهنه M122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310