فروش و مشارکت کلنگی 230 متری در محله نیاوران قیمت کل 46 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30110000120639
کد قیمت 312
مورخ 1401/03/01
فروش و مشارکت کلنگی 230 متری در محله نیاوران
قیمت کل 46 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 200 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 2 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود کل طبقات می باشد
سن بنا قدیمی باشد
جهت دو کله شمالی جنوبی
گذر 10
بر 12 متر
طول 19 متر
سند شخصی
دو مالک
چهار دانگ فروش متر 200 میلیون تومان
دو دانگ مشارکت 60 به 40 بنفع مالک
متری 15 میلیون تومان بلاعوض
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
املاک پدیده نیاوران
22749045
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 1070 متری خوابه در محله باغستان قیمت کل 64 میلیارد و 200 میلیون تومان

شماره پیگیری 30410000115294
کد قیمت 312
مورخ 1400/12/14
فروش یا معاوضه کلنگی 1070 متری خوابه در محله باغستان
قیمت کل 64 میلیارد و 200 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 60 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
بر 15 متر
طول 71 متر
پهنه آر 241
گذر 12 متر
دو کله است جنوبی
از یک کله ورودی ضعیف است
تک مالک
سند اوقاف

بازدید با هماهنگی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 578 متر در محله کامرانیه جنوبی قیمت کل کلنگی 69 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30310000100499 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 578 متر در محله کامرانیه جنوبی
قیمت کل کلنگی 69 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 102 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 13 متر
طول 46 متر
گذر 12 متر
جهت ملک جنوبی می باشد
ویو فضای سبز دارد
داخل بن یست
وضعیت موجود ۳ واحد جنوبی : ۱۳۶ متری
۴ واحد شمالی : ۱۳۳ متری
۱ واحد همکف: ۸۰متر
در مجموع ۸۶۰متر بنا
قابل سکونت
7 تا مالک دارد
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 410 متر در محله جهانتاب قیمت کل کلنگی 65 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30210000100498 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 410 متر در محله جهانتاب
قیمت کل کلنگی 65 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 159 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 10 متر
طول 41 متر
گذر 12 متر
جهت ملک شمالی می باشد
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 280 متر در محله جمشیدیه قیمت کل کلنگی 56 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30210000100498 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 280 متر در محله جمشیدیه
قیمت کل کلنگی 56 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 200 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 11 متر
طول 25 متر
گذر 12 متر
جهت ملک جنوبی می باشد
وضعیت موجود چهار واحد منفی یک 132 متر همکف 113 اول و دوم 159 متر قابل سکونت
چهار تا مالک دارد
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 200 متر در محله نیاوران قیمت کل کلنگی 48 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30110000100496 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 200 متر در محله نیاوران
قیمت کل کلنگی 48 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 240 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 15 متر
طول 13 متر
گذر 12 متر
جهت ملک غربی می باشد
وضعیت موجود سه واحد 113 متر قابل سکونت
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش كلنگي 361 متری در محله زعفرانيه مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 470 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999914388
مورخ 1400/06/28
فروش كلنگي 361 متری در محله زعفرانيه
مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 470 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 270 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي 25 سال ملک سر پا قابل سکونت
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 4 طبقه تک واحدی بوده
واحد موجود آن 187 متری در دو طبقه و 125 در دو طبقه دیگر می باشد
کلنگی بعد از اصلاحی 361 متر می باشد
بر 13 مترمی باشد
طول 28 مترمی باشد
وضعیت کلنگی جهت ساخت
مفید یک طبقه 216 متر می باشد
کل مفید در 4 طبقه 866 مترمی باشد
گذر 8 اصلی متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک شمالی
تعداد مالک یک نفر
سند شخصی
در یک بن بست اختصاصی با حداقل ملک در کوچه
نزدیک به یک فضای سبز دنج
تخلیه هست بازدید با هماهنگی
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFay1i12OwJPPWSOCw

مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش و معاوضه كلنگي 7800 متری در محله آجودانیه مبلغ کل كلنگي 1092 میلیارد تومان

شماره پیگیری 306999914386
مورخ 1400/06/28
فروش و معاوضه كلنگي 7800 متری در محله آجودانیه
مبلغ کل كلنگي 1092 میلیارد تومان
مبلغ هر متر مربع آن 140 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی می باشد
مشخصات و امکانات شامل
بنای موجود آن حدود 300 متر می باشد
کلنگی بعد از اصلاحی 7800 متر می باشد
برغرب 100 متر با گذر 30 متر می باشد بر شمال 78 متر با گذر 12 متر می باشد
وضعیت از لحاظ ساخت
مفید یک طبقه 4680 متر می باشد
کل مفید در 7 طبقه 32760 مترمی باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک شمالی غربی
تعداد مالک سه نفر مالک دارد که یک نفر از آنها وکالت از بقیه دارد
حدود 50 درصد به بالای ملک معاوضه با آپارتمان می شود
بازدید با هماهنگی قبلی
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFay1i12OwJPPWSOCw

مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش یا معاوضه کلنگی 987 متر در محله مژده مبلغ کل کلنگی 197 میلیارد 400 میلیون تومان

شماره پیگیری 304999913855
مورخ 1400/04/14
فروش یا معاوضه کلنگی 987 متر در محله مژده
مبلغ کل کلنگی 197 میلیارد 400 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 200 میلیون تومان می باشد
سن کلنگی قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این کلنگی در 3 طبقه 1 واحدی بوده
هر واحد 400 متر می باشد
متراژ کلنگی طبق سند 1020 متر بعد ار اصلاحی 987.5 متر می باشد
بر 18 متر می باشد
طول 55 متر می باشد
مفید یک طبقه جهت ساخت 600 متر می باشد
مفید در 6 طبقه 3600 متر می باشد
گذر اصلی 16 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 3 نفر می باشد
سند شخصی منگوله دار
معاوضه با آپارتمان تا 5 سال ساخت در محدوده منطقه 1 ، 3 ، 4 قیمت آپارتمان ها حدود متر 100 میلیون تومان باشد برای انجام معاوضه بهتر است
مسکن لایف سازه نیاوران
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045
موبایل 09912776435

فروش یا معاوضه كلنگي 886 متری بر نیاوران مبلغ کل 175 میلیارد و 234 میلیون تومان

شماره پیگیری 304999913854
مورخ 1400/04/11
فروش یا معاوضه كلنگي 886 متری بر نیاوران
مبلغ کل 175 میلیارد و 234 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 200 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 2 طبقه تک واحدی بوده
متراژ هر واحد 250 متر قابل سکونت
قبلا” بصورت دوبلکس بوده
یک سرایداری در انتهای ملک دارد
استخر رو باز دارد
حیاط مشجر زیبا دارد
حدود 3 متر از بر گذر 60 متری اصلاحی دارد
کلنگی بعد ار اصلاحی 826 متر می باشد
جهت ملک دونبش جنوبی غربی است
بر اصلی 20 متر می باشد با گذر 30 متری
طول 44 متر می باشد با گذر 8 متری
پهنه کلنگی ام 112
همکف 80 درصد تجاری حدود 800 متر تجاری همراه بالکن تجاری 400 متر تعلق می گیرد
روی همکف 6 طبقه 45 درصد مسکونی موقعیت اداری 2365 متر تعلق می گیرد
تعداد مالک 1نفر می باشد
سند شخصی منقوله دار
معاوضه با 5 طبقه آپارتمان 250 متر به بالا تک واحدی در منطقه می شود
مسکن لایف سازه
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045
موبایل 09912776435