فروش تجاری واقع در میدان امام حسین

شماره پیگیری : 108103107158
مورخ : 1402/05/01
قیمت هر متر همکف: 350 میلیون تومان
مساحت زمین : 1465 متر مربع در 7 طبقه
3 طبقه پارکینگ – مجموع 200 پارکینگ
یک طبقه فود کورت / فودهال
66 واحد تجاری