فروش و معاوضه زمین 30000 متری در محله شهرک راه آهن قیمت کل 900 میلیارد تومان

شماره پیگیری 90810000128773
مورخ 1401/05/09
فروش و معاوضه زمین 30000 متری در محله شهرک راه آهن
قیمت کل 900 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 30 میلیون تومان می باشد
بر 150 متر
طول 200 متر
گذر 30 متر
پهنه اس مختلط تجاری مسکونی
80 درصد معاوضه مابقی پول نقد
تک مالک
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش زمین 772 متری خوابه در محله جابون قیمت کل 950 میلیون تومان

شماره پیگیری 90710000128712
کد قیمت 110
مورخ 1401/04/02
فروش زمین 772 متری خوابه در محله جابون
قیمت کل 950 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 1 میلیون 230 هزار تومان می باشد
بر 18 متر
طول 43 متر
گذر
کنار تیه میراث فرهنگی دماوند
بر جاده اصلی
پشت زمین 2000 متر ویلا شده است در 4000 متر هم اولین قطعه هست

وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش زمین بافت 200 متری در محله چمستان قیمت کل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

شماره پیگیری 90610000128713
مورخ 1401/04/11
فروش زمین بافت 200 متری در محله چمستان
قیمت کل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 6 میلیون تومان می باشد
جهت جنوبی
چهار دیوداری بودن
جاده جنگلی است
قولنامه شخصی دارد
بافت هست
داری مجوز ساخت
کنار زمین دوبلکس ساخته است
250 متر دوبلکس مجوز ساخت می دهند
معاوضه می شود
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش زمین 520 متری خوابه در محله دماوند قیمت کل 520 میلیون تومان

شماره پیگیری 90710000128714
مورخ 1401/04/02
فروش زمین 520 متری خوابه در محله دماوند
قیمت کل 520 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 1 میلیون تومان می باشد
جهت جنوبی
کل 120 هکتار بوده
راه های کم شده 100 هکتارد
سند تک برگ دارد
هنوز مشا هست
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش زمين 60000 متری در محله رودهن مبلغ کل 240 میلیارد تومان

شماره پیگیری 902999914293
مورخ 1401/03/28
فروش زمين 60000 متری در محله رودهن
مبلغ کل 240 میلیارد تومان
مبلغ هر متر مربع آن 4 میلیون تومان می باشد
سن زمين قدیمی
برجاده اصلی 300 متر
مجوز اسب سواری داشته است
معاوضه می نماید
دارای چاه آب با مجوز
100 آمپر برق سه فاز
2100 متر جواز ساخت
300 اصله درخت
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه زمین 955 متری در محله آبعلی قیمت کل 11 میلیارد و 460 میلیون تومان

شماره پیگیری 90710000121086
کد قیمت 910
مورخ 1401/03/02
فروش یا معاوضه زمین 955 متری در محله آبعلی
قیمت کل 11 میلیارد و 460 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 12 میلیون تومان می باشد
این زمین بر 20 دارد
طول 28 متر است
گذر 12 متر
هم قطعات شمالی هم جنوبی دارد
تک مالک
معاضه می شود
مکان دنج دارد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه زمین 812 متری محله مردآباد قیمت کل 1 میلیارد 600 میلیون تومان

شماره پیگیری 90710000115323
کد قیمت 910
مورخ 1401/01/18
فروش یا معاوضه زمین 812 متری محله مردآباد
قیمت کل 1 میلیارد 600 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 2 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
این زمین در بافت می باشد
بصورت گونیا است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش زمین 309 متری در محله نمک آبرود

شماره پیگیری 90610000115318
کد قیمت 910
مورخ 1401/01/16
فروش زمین 309 متری در محله نمک آبرود
قیمت کل 5 میلیارد و 222 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 16 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
جواز دارد
ویو عالی
سند دارد
تک مالک
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش زمین 835 متری  در محله بومهن قیمت کل 3 میلیارد و 340  میلیون تومان

شماره پیگیری 11210000115311

کد قیمت 910

مورخ 1401/01/14

فروش زمین 835 متری  در محله بومهن

قیمت کل 3 میلیارد و 340  میلیون تومان

قیمت هر متر مربع آن 4 میلیون تومان می باشد

مشخصات عمومی 

این 16    قطعه تفکیک شده می باشد

دو نبش شمال غربی

شیب ملایمی دارد

تهرانی نشین

تعدادی از قطعات در حال ساخت

انشعاب گاز انجام شده

ماشین رو است

جاده کشی تا سر زمین است

بازدید با هماهنگی قبلی

مشاور شما مجید رجبیان

موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹

 موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷

 موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰

موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه زمین با تجاری یا آپارتمان یا کلنگی قطعات ۱۰۰۰ متری در محله لواسون بزرگ مبلغ کل زمین 3 میلیارد تومان

شماره پیگیری ۹۰۸۹۹۹۹۱۳۸۸۰
مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
فروش یا معاوضه زمین با تجاری یا آپارتمان یا کلنگی قطعات ۱۰۰۰ متری در محله لواسون بزرگ
مبلغ کل زمین 3 میلیارد تومان
قیمت هر متر زمین ۴ میلیون تومان
سن زمین قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
بر زمین ۲۰ متر
طول زمین ۵۰ متر
گذر ۱۲ متر
جهت جنوبی
آب و هوای عای دارد
این زمین دو تا بنا دارد
جاده کشی شده است
ورودی درختکاری شده است
برق سه فاز تا جلوی زمین
سند شخصی
سند شخصی
استخر دارد
بهداری دارد
نزدیک به سد لتیان
برای ویلا سازی بسیار مناسب است
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵