فروش کلنگی 491 متری در محله مرجان قیمت کل 40 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30210000115373
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 491 متری در محله مرجان
قیمت کل 40 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 81 میلیون تومان می باشد
جهت دوکله شمالی جنوبی
بر 36 متر
گذر 12
نور خوب دارد
مالک ساکن است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 278 متری خوابه در محله قلهک قیمت کل 33 میلیارد و 360 میلیون تومان

شماره پیگیری 30210000115369
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 278 متری خوابه در محله قلهک
قیمت کل 33 میلیارد و 360 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد
جهت دو نبش جنوبی غربی
بر 13 متر
طول 23 متر
گذر 6 متر
دو مالک
سند شخصی
معاوضه با آپارتمان می کند
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 305 متری 3 خوابه در محله کریمی قیمت کل 51 میلیارد و 680 میلیون تومان

شماره پیگیری 30210000115299
کد قیمت 313
مورخ 1400/12/22
فروش یا معاوضه کلنگی 305 متری 3 خوابه در محله کریمی
قیمت کل 51 میلیارد و 680 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 170 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
دونبش جنوبی غربی
بر جنوبی 16
بر غربی 19
گذر 12
پهنه آر 122
سند شحصی
مالک ورثه
تخلیه است بازدید با هماهنگی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 300 متر در محله صادقیه قیمت کل 24 میلیارد تومان

شماره پیگیری 302000165913
مورخ 1400/12/11
فروش کلنگی 300 متر در محله صادقیه
قیمت کل 24 میلیارد تومان
قیمت هر متر 80 میلیون تومان
مساحت کلنگی 300 متر
بر 12 متر
طول 25 متر
گذر 50 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی و بدون ریشه ، شش دانک دفترچه ایی
فیش دارایی و نوسازی گرفته شده
آماده محضر
کلنگی اصلاحی ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 410 متر در محله جهانتاب قیمت کل کلنگی 65 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30210000100498 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 410 متر در محله جهانتاب
قیمت کل کلنگی 65 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 159 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 10 متر
طول 41 متر
گذر 12 متر
جهت ملک شمالی می باشد
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 280 متر در محله جمشیدیه قیمت کل کلنگی 56 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30210000100498 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 280 متر در محله جمشیدیه
قیمت کل کلنگی 56 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 200 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 11 متر
طول 25 متر
گذر 12 متر
جهت ملک جنوبی می باشد
وضعیت موجود چهار واحد منفی یک 132 متر همکف 113 اول و دوم 159 متر قابل سکونت
چهار تا مالک دارد
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و معاوضه کلنگی 492 متر در محله فرمانیه قیمت کل کلنگی 85 میلیارد و 116 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 302000005968
مورخ 1400/09/06
فروش و معاوضه کلنگی 492 متر در محله فرمانیه
قیمت کل کلنگی 85 میلیارد و 116 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 173 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه 140 متری
دونبش جنوبی غربی
بر 13 متر
طول 36 متر
گذر 12 متر
تعداد مالک 3 نفر
سند شخصی
کلنگی 20 متر اصلاحی دارد
دو طرف کنسول می خورد
یک سوم معاوضه با آپارتمان
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 295 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1476 مترمی باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045

مشارکت ، معاوضه و فروش قدرالسهم کلنگی 480 متر درمحله زینعلی قیمت کل کلنگی 62 میلیارد و 400 میلیون تومان می باش

شماره پیگیری 302000005954
مورخ 1400/08/26
مشارکت ، معاوضه و فروش قدرالسهم کلنگی 480 متر درمحله زینعلی
قیمت کل کلنگی 62 میلیارد و 400 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 130 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه دو واحدی 112 متری دارد
بر 20 متر
طول 24 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 6 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
متراژ قدرالسهم هر مالک 80 متر
قدرالسهم مالکین معاوضه با آپارتمان هم می شود
مشارکت در ساخت 50 درصد انجام می شود
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 288 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1440 مترمی باشد
پهنه R122
شرایط مشارکت 60 به 40 بنفع مالکین
بلاعوض متری 25 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310

فروش كلنگي 433 متری در محله نیاوران – کلسنگ مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 425 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999914305
مورخ 1400/07/25
فروش كلنگي 433 متری در محله نیاوران – کلسنگ
مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 425 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 225 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 3 طبقه 2 واحدی بوده
اصلاحی ندارد
بر 18.5 مترمی باشد
طول 23.5 مترمی باشد
جهت ساخت مفید یک طبقه 260 متر می باشد
کل مفید در 5 طبقه 1300 مترمی باشد
گذر اصلی 12 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 6 نفر می باشد
سن كلنگي قدیمی
سند شخصی منقوله دار
همه فروشنده می باشد
شرایط پرداخت مهم هست برای مالکین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09302405137
واتساپ 09128192045

فروش كلنگي 361 متری در محله زعفرانيه مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 470 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999914388
مورخ 1400/06/28
فروش كلنگي 361 متری در محله زعفرانيه
مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 470 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 270 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي 25 سال ملک سر پا قابل سکونت
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 4 طبقه تک واحدی بوده
واحد موجود آن 187 متری در دو طبقه و 125 در دو طبقه دیگر می باشد
کلنگی بعد از اصلاحی 361 متر می باشد
بر 13 مترمی باشد
طول 28 مترمی باشد
وضعیت کلنگی جهت ساخت
مفید یک طبقه 216 متر می باشد
کل مفید در 4 طبقه 866 مترمی باشد
گذر 8 اصلی متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک شمالی
تعداد مالک یک نفر
سند شخصی
در یک بن بست اختصاصی با حداقل ملک در کوچه
نزدیک به یک فضای سبز دنج
تخلیه هست بازدید با هماهنگی
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFay1i12OwJPPWSOCw

مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045