فروش کلنگی 650 متری در محله فردوسي قیمت کل 31 میلیارد و 850 میلیون تومان

شماره پیگیری 30310000115365
کد قیمت 311
مورخ 1401/02/07
فروش کلنگی 650 متری در محله فردوسي
قیمت کل 31 میلیارد و 850 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 49 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
جهت شمالی
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 513 متری خوابه در محله نیاوران قیمت کل 102 میلیارد و 600 میلیون تومان

شماره پیگیری 30310000115308
کد قیمت 313
مورخ 1400/12/26
فروش کلنگی 513 متری خوابه در محله نیاوران
قیمت کل 102 میلیارد و 600 میلیون تومان

قیمت هر متر مربع آن 200 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
سن ساخت قدیمی می باشد
دونبش شمالی غربی
بر 16
طول 32
تک مالک
پهنه 1م 115
همکف 60 ئرصد تجاری
روی آن 3 طبقه 60 درصد موقعیت مسکونی
با هماهنگی می شود باردید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 578 متر در محله کامرانیه جنوبی قیمت کل کلنگی 69 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 30310000100499 می باشد
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 578 متر در محله کامرانیه جنوبی
قیمت کل کلنگی 69 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 102 میلیون تومان
مشخصات ملک
عمر بنا قدیمی می باشد
بر 13 متر
طول 46 متر
گذر 12 متر
جهت ملک جنوبی می باشد
ویو فضای سبز دارد
داخل بن یست
وضعیت موجود ۳ واحد جنوبی : ۱۳۶ متری
۴ واحد شمالی : ۱۳۳ متری
۱ واحد همکف: ۸۰متر
در مجموع ۸۶۰متر بنا
قابل سکونت
7 تا مالک دارد
سند شخصی منقوله دار و تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
پهنه r122 می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و معاوضه کلنگی 717 متر در محله جمشیدیه قیمت کل کلنگی 179 میلیارد و 250 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 303000006018
مورخ 1400/10/04
فروش و معاوضه کلنگی 717 متر در محله جمشیدیه
قیمت کل کلنگی 179 میلیارد و 250 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 250 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی

بر 20 متر
طول 35 متر
گذر 10 متر
جهت شمالی غربی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
معاوضه می کند
خلوت و دنج
ذوزنقه هست
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 430 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 2151 متر می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و معاوضه کلنگی 538 متر در محله پارک مهر نیاوران قیمت کل کلنگی 123 میلیارد و 740 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 303000005868
مورخ 1400/10/01
فروش و معاوضه کلنگی 538 متر در محله پارک مهر نیاوران
قیمت کل کلنگی 123 میلیارد و 740 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 230 میلیون تومان
موجود دو طبقه 250 متری دارد
بر 31 متر
طول 17 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی شرقی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی 488 متر بعد از اصلاحی می باشد
محیط کاملا” آرام و دنج است
نزدیک به فضای سبز است
حدود 20 درصد فروش کلنگی را معاوضه با آپارتمان می نماید
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 322 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1614 متر می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی یا معاوضه 660 متر در محله نیاوران

شماره پیگیری 303000005864
مورخ 1400/10/01
مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی یا معاوضه 660 متر در محله نیاوران
وضعیت فعلی کلنگی
حدود 520 متر بنای موجود دارد
بر 26 متر
طول 25 متر
گذر 6 متر
جهت غربی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی 625 متر بعد از اصلاحی می باشد
قدرالسهم 330 متر، قیمت هر متر 200 میلیون تومان می شود 66 میلیارد تومان می باشد
مابقی مشارکت بصورت مدیریت پیمان یعنی مالک هم هزینه ساخت پرداخت می کند
در محله طبقه 5 هم گرفته شده است
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 396 می باشد
کل ساخت در 4 طبقه 1584 متر می باشد
معاوضه کلی با آپارتمان های 120 تا 150 متر هم می شود
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 601 متردر محله اندرزگو قیمت کل کلنگی 120 میلیارد و 200 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 303999913884
مورخ 1400/08/24
فروش کلنگی 601 متردر محله اندرزگو
قیمت کل کلنگی 120 میلیارد و 200 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 200 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 601 متر
بر 22 متر
طول 27 متر
گذر 16 متر
جهت دوکله شمالی جنوبی
تعداد مالک 5 ورثه نفر
سند تک برگ
کلنگی 586 متر بعد از اصلاحی می باشد
فقط فروش نقد
کنسول می خورد
مالکین ساکن هستند و ملک قابل سکونت است
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 360 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1803 مترمی باشد
پهنه تجاری
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

فروش یا معاوضه کلنگی 638 متری در محله اختیاریه شمالی مبلغ کل كلنگي 74965000000 تومان

شماره پیگیری 303999987819
مورخ 1400/01/21
فروش یا معاوضه کلنگی 638 متری در محله اختیاریه شمالی
مبلغ کل كلنگي 74965000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 117 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي تخریب شده و آماده جهت ساخت
مشخصات و امکانات شامل
بر 24 متر
طول 26.5 متر
گذر 8 متر
پهنه آر 122 مسکونی
موقیعت شمالی
تراکم و جواز گرفته شده 1544 متر در 4 طبقه 2 واحدی
حدود 100 متر بیشتر از مفدار پهنه آر 122 در جواز گرفته شده که مالک هزینه آن را پرداخت نموده است
متراژ هر واحد 193 متر
تعداد هر واحد در طبقه 2 واحد می باشد
تعداد مالک 2 نفر
وضعیت / نوع سند مسکونی
معاوضه با کلنگی درهمان منطقه نیز انجام می دهد
کوچه دلباز و دنجی است
نور واحدها خوب تامین می شود
بازدید با هماهنگی همه روزه
صحبتی کوتاه با خریداران محترم ملک
تمام تلاش این حقیر برای خریداران محترم شامل نکات زیر می باشد .
آگهی ها به روز می باشد .
آگهی ها از بهینه ترین ملک ها موجود در بازار است .
آن دسته از ملک هایی که مالکین آن ، آماده برای فروش می باشند ، آگهی می شود .
قیمت فروش این ملک ها نسبت به سایر ملک ها هم سطح خود ، زیر قیمت منطقه است .
از همه مهمتر این ملک ها برگشت از سرمایه خوبی دارند .
حتی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت سود خوبی دارند .
در پایان شعار تبلیغاتی این حقیر این جمله می باشد .
ما خرید ملک را آسان و بهینه تر نموده ایم .
مشاور و دوست همیشگی شما مجید رجبیان .
موبایل 09101502249
واتساپ 09128192045
را ه های سریع رسیدن به آگهی های ملکی ما شامل :
آگهی در سایت های ما
آگهی در شبکه اجتماعی موجود ما
آگهی در اپلیکیشن ملکی ما
آدرس و لینک سایت 1 ما
http://rajabianamlak.wotor.net/
******************************
آدرس و لینک سایت 2 ما

******************************
واتساپ انجام کارهای ملکی
https://chat.whatsapp.com/LJg8wO0qBYFFkzBKXrgBqA
******************************
تلگرام
https://t.me/Majidrajabian2
******************************
اینستاگرام
https://www.instagram.com/majidrajabian
******************************
ایمیل
m.rajabian2@gmail.com
******************************
فیسبوک
https://www.facebook.com/majid.rajabian.75/
******************************
فهرست کانال های آگهی ملک های ما در تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFlR97UydjhYN7VXew
******************************
لینک اپلیکشن آگهی های ملکی ما
https://s16.picofile.com/file/8429936368/majid_rajabian_fileing_amlak.apk.html ******************************
کد 312 فروش کلنگی از 40,000,000,001 تومان به بالا
******
https://t.me/joinchat/AAAAAFay1i12OwJPPWSOCw

فروش و مشارکت کلنگی به شماره پیگیری 50237996676 مورخ 1399/03/31 در محله پل رومی متراژ کلنگی 695

فروش و مشارکت کلنگی به شماره پیگیری 50237996676
مورخ 1399/03/31
در محله پل رومی
متراژ کلنگی 695
بر 20
طول 34
گذر 8
تعداد مالک 12 نفر است
ملک سند تک برگ شخصی
پهنه ملک m111
چند سال ساخت قدیمی
مبلغ کل فروش کلنگی 55600000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 80 میلیون تومان می باشد
توضیحات مشارکت در ساخت هم می کنند شرایط مشارکت 60 به 40 بنفع مالکین ، متر 10 میلیون تومان بلاعوض ، 4 نفر از مالکین قدر السهم خود را می فروشند
لینک واتساپ بر اساس متراژ
https://chat.whatsapp.com/LXqgUxCwEhz7Db3w1HpxPx
لینک تلگرام بر اساس قیمت
https://t.me/joinchat/AAAAAFay1i12OwJPPWSOCw
معرفی فایل در سایت یک
http://rajabianamlak.wotor.net/
معرفی فایل در سایت دو

اینستاگرام
https://www.instagram.com/majidrajabian/
ایمیل
m.rajabian2@gmail.com .
ممنون میشم که همکاران محترم املاک تماس نگیرند . کارشناس متخصص ملک در منطقه ،
مجید رجبیان. تماس تلفنی از 8 صبح تا 19 شب حتی در ایام تعطیل و جمعه بلامانع می باشد
موبایل 09912776435