مشارکت 360 متری محله ستارخان

شماره پیگیری 50210000115315
مورخ 1401/01/15

مشارکت 360 متری محله ستارخان
جهت شمالی
بر 12 متر
طول 30 متر
گذر 10 متر
پهنه R122
سند شخصی
دو مالک
دستور نقشه 5 طبقه دارد
1000 متر بنای مفید
در 5 طبقه 2 واحدی
18 متر پاسیو
بصورت شرقی و غربی
ملک فوق تخلیه
آماده تحویل است
آماده قرارداد است
شرایط 60 به 40 بنفع مالک
بلاعوض متری 14 میلیون تومان
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش تجمیع پنج کلنگی 773 متردر محله کاشانک مشخصات کلنگی های تجمیعی

شماره پیگیری 503800000003
مورخ 1400/09/21
مشارکت و فروش تجمیع پنج کلنگی 773 متردر محله کاشانک
مشخصات کلنگی های تجمیعی
مساحت کلنگی اولی 120 متر
مساحت کلنگی دومی 130 متر
مساحت کلنگی سومی 148 متر
مساحت کلنگی چهارمی 75 متر
مساحت کلنگی پنجمی 300 متر
بر 12 متر
طول 64 متر
گذر 12 متر
جهت دونبش شمالی غربی
تعداد مالک 5 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی ندارند
فروش 300 متر قدرالسهم 20 میلیارد و 207 میلیون تومان
مابقی مشارکت با شرایط 60 به 40 به نفع مالکین با متری 10 میلیون تومان بلاعوض تعداد 5 تا اسکان
کد 507 مشارکت از 20 میلیارد و 1 میلیون تومان تا 40 میلیارد تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و مشارکت تجمیع کلنگی 240 متر در محله نیاوران قیمت کل کلنگی 36 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 501000005941
مورخ 1400/08/17
فروش و مشارکت تجمیع کلنگی 240 متر در محله نیاوران
قیمت کل کلنگی 36 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 150میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی ها
دو تا کلنگی 120 متری
دو بنای در دو طبقه هر واحد 70 متری بایک زیر زمین 70 متری
بر 12متر
طول 20 متر
گذر 6 متر
جهت دونبش جنوبی شرقی
تعداد مالک ورثه 4نفر
سند شخصی منقوله دار است
کلنگی 200 متر بعد از اصلاحی می باشد
داخل کوچه 5 طبقه ساخته شده است
مالکین با شرایط مناسب حاضر به مشارکت می باشند
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310

مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی 1000 متردر محله کامرانیه جنوبی ارزش قیمت کلنگی 200 میلیارد تومان

شماره پیگیری 503800000006
مورخ 1400/07/02
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی 1000 متردر محله کامرانیه جنوبی
ارزش قیمت کلنگی 200 میلیارد تومان
قیمت هر مترآن 200 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 1000 متر
بر 24 متر
طول 41 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 14 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی دارد
بر اتوبان
برای ساخت موقعیت اداری مناسب است
نزدید یک فضای سبز است
حدود 3 دانگ فروش متری 200 میلیون تومان حدود 100 میلیارد تومان
حدود 3 دانگ مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین متری 20 میلیون تومان بلاعوض که حدود 10 میلیارد تومان می شود
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 332 متردر محله فرمانیه ارزش قیمت کل کلنگی ها 44 میلیارد و 820 میلیون تومان

شماره پیگیری 502800000005
مورخ 1400/07/02
مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 332 متردر محله فرمانیه
ارزش قیمت کل کلنگی ها 44 میلیارد و 820 میلیون تومان
قیمت هر مترآن 135 میلیون تومان
مشخصات کلنگی های تجمیعی
مساحت کلنگی اولی 166 متر بات فروش
بر 5.5 متر
طول 30 متر
مساحت کلنگی دومی 166 متر بابت مشارکت
بر 5.5 متر
طول 30 متر
متراژ تجمیع هر دو کلنگی 332 متر
جمع بر هر دو 11 متر
طول هر دو 30 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 2 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی ندارند
پنج طبقه روی پیلوت جواز داده می شود
مالکین آماده کار می باشند
دسترسی به مترو خوب است
دسترسی به پارکینگ طبقاتی دارد
قیمت فروش کلنگی اولی 22 میلیارد و 410 میلیون تومان
شرایط مشارکت کانگی دومی 60 به 40 به نفع مالک با متری 15 میلیون تومان بلاعوض که می شود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 502999913895
مورخ 1400/05/22
مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی
ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان
مشخصات و امکانات شامل
متراژ تجمیع 475 متر
بر 18 متر
طول 26 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
مفید یک طبقه 285 متر می باشد
مقید در 6 طبقه 1026 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
تعداد مالک 16 نفر می باشد
شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
تهیه اسکان برای مالکین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045