مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 333 متر در دزاشیب

شماره پیگیری 50210000121118
مورخ 1401/03/12
مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 333 متر در دزاشیب
سن بنا قدیمی می باشد
بر 11 متر
طول 30 متر
گذر 12 جنوبی
مالک سند شخصی
شرایط مشارکت کلنگی اول 60 به 40 بنفع مالک
متری 18 میلیون تومان بلاعوض
قیمت فروش کلنگی دوم 26 میلیارد و 560 میلیون تومان
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی 812 متری 3 خوابه در محله نياوران این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد

شماره پیگیری 50310000121095
کد قیمت 508
مورخ 1401/03/04
مشارکت و فروش کلنگی 812 متری 3 خوابه در محله نياوران
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در کل طبقات می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
بر 60 متر
سه مالک دارد
دونبش جنوبی غربی
گذر 12 متر
حدود 282 متر فروش متری 230 میلیون تومان
حدود 530 متر مشارکت با شرایط ذیل
مشارکت 60 به 40 بنفع مالک
متری 15 میلیون تومان بلاعوض
سند اوقاف است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و مشارکت کلنگی 1211 متری در محله ازکل

شماره پیگیری 50410000115336
مورخ 1401/01/29
فروش و مشارکت کلنگی 1211 متری در محله ازکل
سن بنا قدیمی می باشد
بر 25 متر
طول 48 متر
جهت سه تا بر شمال جنوب شرق دارد
نور خوب دارد
گذر خیابان اصلی جنوبی 20
گذر خیابان اصلی شرقی 16
گذر کوچه بن بست شمالی 8
سند شخصی
یک نماینده برای مالکین دارند
شرایط مشارکت
60 به 40 بنفع مالک
متری 20 میلیون بلاعوض
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 570 متری در محله چهارصد دستگاه

شماره پیگیری 50210000115319
مورخ 1401/01/16

مشارکت 570 متری در محله چهارصد دستگاه
مشخصات عمومی
بر 20 متر
طول 28 متر
گذر 16 متر
پهنه M113
مالک ورثه یک نفر نماینده قانونی کل ورثه می باشد
جهت دونبش جنوبی شرقی
شرایط 50 به 50 بین مالک و سازنده
بلاعوض متری 10 میلیون تومان
سند شخصی
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 1274 متری در محله ميدان رازي

شماره پیگیری 50410000115313
کد قیمت 508
مورخ 1401/01/15

مشارکت 1274 متری در محله ميدان رازي
بر ملک 25 متر
طول ملک 52 متر
گذر 6 متر
جهت غربی
تک مالک
سند شخصی
شرایط مشارکت
50 به 50
قرض الحسنه 5 میلیارد تومان
دستور نقشه سال 98 دارد
5 طبقه روی همکف
یک طبقه منفی
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و مشارکت کلنگی 667 متر در محله قیطریه

شماره پیگیری 303000005970
مورخ 1401/01/01
فروش و مشارکت کلنگی 667 متر در محله قیطریه
قیمت کل کلنگی 100 میلیارد و 50 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 150 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه دو واحدی و دو طبقه دوبلکس
موقعیت جنوبی
بر 14 متر
طول 48 متر
گذر 12 متر
تعداد مالک 10 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
کنسول می خورد
یک سوم فروش
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 400 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 2000 متر می باشد
پهنه R122
بلاعوض متری 15 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045

مشارکت 325 متری در محله سلیمی جنوبی

شماره پیگیری 502000005998
مورخ 1401/01/01
مشارکت 325 متری در محله سلیمی جنوبی
مشخصات و امکانات شامل
متراژ کلنگی 325 متر
بر 10 متر می باشد
طول 32 متر
مفید هر طبقه 200 متر
کل مفید در 5 طبقه 1000 متر می باشد
گذر اصلی 12 متر
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 6 نفر می باشد
با شرایط 60 به 40 به نفع مالکین
بلاعوض متری 25 میلیون تومان
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 526 متر در محله نیاوران فروش قدرالسهم 411 متر قیمت کل 82 میلیارد 289 میلیون تومان

شماره پیگیری 302000166162
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش کلنگی 526 متر در محله نیاوران
فروش قدرالسهم 411 متر
قیمت کل 82 میلیارد 289 میلیون تومان
قیمت هر متر 200 میلیون تومان
مساحت مشارکت کننده 114 متر
شرایط 60 به 40 بنفع مالک متری 30 میلیون تومان بلاعوض
بر 18 متر
طول 29 متر
گذر 8 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 4 نفر
سند شخصی و بدون ریشه ، شش دانک دفترچه ایی
آماده محضر
کلنگی اصلاحی ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی با جواز 1080 متر سعادت آباد

شماره پیگیری 503000006039
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش کلنگی با جواز 1080 متر سعادت آباد
بر 20 متر
طول 54 متر
گذر 35 متر
جهت شمالی
پهنه ملک R122
تعداد مالک 2 نفر
سند شخصی
ملک در محیط مناسب با ویو عالی می باشد
کلنگی اصلاحی ندارد
قیمت فروش قدرالسهم 1.5 دانک 67 میلیارد و 500میلیون تومان می باشد
شرایط 4.5 دانگ مشارکت 60 به 40 بنفع مالک مازاد طبقات بر عکس
بلاعوض متری 35 میلیون تومان
توضیح اینکه کلنگی جواز قدیم که پول آن پرداخت شده هم دارد
جواز شامل ساخت در 6 مفید مسکونی 3 طبقه مشاعات جواز قدیم دارد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی با جواز 2000 متری در محله دربند

شماره پیگیری 50410000115285
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش کلنگی با جواز 2000 متری در محله دربند
مشخصات عمومی
مساحت 2000 متر
بر 40 متر
طول 50 متر
پهنه ام 114
گذر 21 متر
جواز دارد
تعداد طبقات از سطح زمین 10 طبقه
تعداد طبقات زیر زمین 4 طبقه
مفید و غیر مفید 12581 متر
مفید 6100 متر
258 متر تجاری موجود که سرقفلی و ملکیت برای مالک است
گودبرداری شده است
تا سقف منفی یک زده شده است
سند شخصی
تعداد مالکین 2 نفر می باشد
یک نفر فروشنده است حدود 2.5 دانگ معادل 833 متر حدود 170 میلیارد می خواهد
مابقی مشارکت 60 به 40 بنفع سازنده متری 10 میلیون بلاعوض
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵