مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 333 متر در دزاشیب

شماره پیگیری 50210000121118
مورخ 1401/03/12
مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 333 متر در دزاشیب
سن بنا قدیمی می باشد
بر 11 متر
طول 30 متر
گذر 12 جنوبی
مالک سند شخصی
شرایط مشارکت کلنگی اول 60 به 40 بنفع مالک
متری 18 میلیون تومان بلاعوض
قیمت فروش کلنگی دوم 26 میلیارد و 560 میلیون تومان
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 570 متری در محله چهارصد دستگاه

شماره پیگیری 50210000115319
مورخ 1401/01/16

مشارکت 570 متری در محله چهارصد دستگاه
مشخصات عمومی
بر 20 متر
طول 28 متر
گذر 16 متر
پهنه M113
مالک ورثه یک نفر نماینده قانونی کل ورثه می باشد
جهت دونبش جنوبی شرقی
شرایط 50 به 50 بین مالک و سازنده
بلاعوض متری 10 میلیون تومان
سند شخصی
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 360 متری محله ستارخان

شماره پیگیری 50210000115315
مورخ 1401/01/15

مشارکت 360 متری محله ستارخان
جهت شمالی
بر 12 متر
طول 30 متر
گذر 10 متر
پهنه R122
سند شخصی
دو مالک
دستور نقشه 5 طبقه دارد
1000 متر بنای مفید
در 5 طبقه 2 واحدی
18 متر پاسیو
بصورت شرقی و غربی
ملک فوق تخلیه
آماده تحویل است
آماده قرارداد است
شرایط 60 به 40 بنفع مالک
بلاعوض متری 14 میلیون تومان
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 1274 متری در محله ميدان رازي

شماره پیگیری 50410000115313
کد قیمت 508
مورخ 1401/01/15

مشارکت 1274 متری در محله ميدان رازي
بر ملک 25 متر
طول ملک 52 متر
گذر 6 متر
جهت غربی
تک مالک
سند شخصی
شرایط مشارکت
50 به 50
قرض الحسنه 5 میلیارد تومان
دستور نقشه سال 98 دارد
5 طبقه روی همکف
یک طبقه منفی
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و مشارکت کلنگی 667 متر در محله قیطریه

شماره پیگیری 303000005970
مورخ 1401/01/01
فروش و مشارکت کلنگی 667 متر در محله قیطریه
قیمت کل کلنگی 100 میلیارد و 50 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 150 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه دو واحدی و دو طبقه دوبلکس
موقعیت جنوبی
بر 14 متر
طول 48 متر
گذر 12 متر
تعداد مالک 10 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
کنسول می خورد
یک سوم فروش
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 400 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 2000 متر می باشد
پهنه R122
بلاعوض متری 15 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045

مشارکت 325 متری در محله سلیمی جنوبی

شماره پیگیری 502000005998
مورخ 1401/01/01
مشارکت 325 متری در محله سلیمی جنوبی
مشخصات و امکانات شامل
متراژ کلنگی 325 متر
بر 10 متر می باشد
طول 32 متر
مفید هر طبقه 200 متر
کل مفید در 5 طبقه 1000 متر می باشد
گذر اصلی 12 متر
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 6 نفر می باشد
با شرایط 60 به 40 به نفع مالکین
بلاعوض متری 25 میلیون تومان
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 526 متر در محله نیاوران فروش قدرالسهم 411 متر قیمت کل 82 میلیارد 289 میلیون تومان

شماره پیگیری 302000166162
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش کلنگی 526 متر در محله نیاوران
فروش قدرالسهم 411 متر
قیمت کل 82 میلیارد 289 میلیون تومان
قیمت هر متر 200 میلیون تومان
مساحت مشارکت کننده 114 متر
شرایط 60 به 40 بنفع مالک متری 30 میلیون تومان بلاعوض
بر 18 متر
طول 29 متر
گذر 8 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 4 نفر
سند شخصی و بدون ریشه ، شش دانک دفترچه ایی
آماده محضر
کلنگی اصلاحی ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی 500 متر در محله زعفرانیه

شماره پیگیری 502000005989
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی 500 متر در محله زعفرانیه
بر 12 متر
طول 41 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 2 نفر
موجود سه واحد 230 متری سه خوابه است
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
برای ساخت موقعیت مسکونی مناسب است
دستور نقشه 5 طبقه دارد
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 300 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1500 می باشد
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی
حدود 250 متر فروش متری 250 میلیون تومان
به قیمت کل 62 میلیارد و 500 میلیون تومان
حدود 250 متر مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین
متری 5 میلیون تومان بلاعوض
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش 60 متر قدرالسهم و مشارکت 540 متری در محله هروی

شماره پیگیری 502000006003
مورخ 1400/09/29
فروش 60 متر قدرالسهم و مشارکت 540 متری در محله هروی
مشخصات و امکانات شامل
متراژ کلنگی 600 متر
بر 20 متر می باشد
طول 30 متر
مفید هر طبقه 360 متر
کل مفید در 5 طبقه 1800 متر می باشد
گذر اصلی 12 متر
پهنه ملک آر 122
جهت ملک شمالی
تعداد مالک10 نفر می باشد
فروش 60 متر قدرالسهم کلنگی 3 میلیارد و 300 میلیون تومان
با شرایط 60 به 40 به نفع مالکین
متری 6 میلیون تومان بلاعوض
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

تجمیع دو کلنگی 332 متر در محله فرمانیه

شماره پیگیری 502800000005
مورخ 1400/09/18
تجمیع دو کلنگی 332 متر در محله فرمانیه
فروش کلنگی 166 متر اولی
به قیمت 24 میلیارد و 70 میلیون تومان
قیمت هر متر آن 145 میلیون تومان
متراژ تجمیع هر دو کلنگی 332 متر
کلنگی اولی مشارکت و دومی فروش
جمع بر 11 متر
طول 30 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 2 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی ندارند
پنج طبقه روی پیلوت جواز داده می شود
مالکین آماده کار می باشند
دسترسی به مترو خوب است
دسترسی به پارکینگ دارد
شرایط مشارکت کلنگی دومی 60 به 40 به نفع مالک
با متری 18 میلیون تومان معادل مبلغ 3 میلیارد تومان بلاعوض
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵