مشارکت و فروش کلنگی 812 متری 3 خوابه در محله نياوران این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد

شماره پیگیری 50310000121095
کد قیمت 508
مورخ 1401/03/04
مشارکت و فروش کلنگی 812 متری 3 خوابه در محله نياوران
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در کل طبقات می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
بر 60 متر
سه مالک دارد
دونبش جنوبی غربی
گذر 12 متر
حدود 282 متر فروش متری 230 میلیون تومان
حدود 530 متر مشارکت با شرایط ذیل
مشارکت 60 به 40 بنفع مالک
متری 15 میلیون تومان بلاعوض
سند اوقاف است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی 980 متری شهرك نفت

شماره پیگیری 50310000115358
مورخ 1401/02/02
مشارکت و فروش کلنگی 980 متری شهرك نفت
قیمت کل 112 میلیارد و 700 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 115 میلیون تومان می باشد
اسن بنا قدیمی می باشد
جهت واحد جنوبی
بر 20 متر
طول 49 متر
گذر 12 متر
سند شخصی
تعداد مالک 16 می باشد
نور خوب دارد
فروش قدرالسهم 10 مالک حدود 751 متر قیمت فروش متری 115 میلیون
مشارکت کننده ها 6 مالک حدود 450 متر شرایط 60 به 40 بنفع مالکین و بلاعوض متری 10 میلیون تومان
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی فروش قدرالسهم 488 متر متراژ مشارکت 300

شماره پیگیری 304000006040
مورخ 1401/01/27
مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی
فروش قدرالسهم 488 متر
متراژ مشارکت 300
مشخصات و امکانات شامل
بر 22 متر می باشد
طول 38 متر
گذر 12
جهت جنوبی
پهنه R122
سند شخصی
تعداد مالک 5 نفر می باشد
متراژ فروش قدرالسهم 488 متر
قیمت فروش متری 290 میلیون تومان
کل قیمت 141 میلیارد و 520 میلیون تومان
مشارکت با شرایط 60 به 40 به نفع مالک
بلاعوض متری 30 میلیون تومان
ملک تخلیه است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی با جواز 1080 متر سعادت آباد

شماره پیگیری 503000006039
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش کلنگی با جواز 1080 متر سعادت آباد
بر 20 متر
طول 54 متر
گذر 35 متر
جهت شمالی
پهنه ملک R122
تعداد مالک 2 نفر
سند شخصی
ملک در محیط مناسب با ویو عالی می باشد
کلنگی اصلاحی ندارد
قیمت فروش قدرالسهم 1.5 دانک 67 میلیارد و 500میلیون تومان می باشد
شرایط 4.5 دانگ مشارکت 60 به 40 بنفع مالک مازاد طبقات بر عکس
بلاعوض متری 35 میلیون تومان
توضیح اینکه کلنگی جواز قدیم که پول آن پرداخت شده هم دارد
جواز شامل ساخت در 6 مفید مسکونی 3 طبقه مشاعات جواز قدیم دارد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش تجمیع پنج کلنگی 773 متردر محله کاشانک مشخصات کلنگی های تجمیعی

شماره پیگیری 503800000003
مورخ 1400/09/21
مشارکت و فروش تجمیع پنج کلنگی 773 متردر محله کاشانک
مشخصات کلنگی های تجمیعی
مساحت کلنگی اولی 120 متر
مساحت کلنگی دومی 130 متر
مساحت کلنگی سومی 148 متر
مساحت کلنگی چهارمی 75 متر
مساحت کلنگی پنجمی 300 متر
بر 12 متر
طول 64 متر
گذر 12 متر
جهت دونبش شمالی غربی
تعداد مالک 5 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی ندارند
فروش 300 متر قدرالسهم 20 میلیارد و 207 میلیون تومان
مابقی مشارکت با شرایط 60 به 40 به نفع مالکین با متری 10 میلیون تومان بلاعوض تعداد 5 تا اسکان
کد 507 مشارکت از 20 میلیارد و 1 میلیون تومان تا 40 میلیارد تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی 1000 متردر محله کامرانیه جنوبی ارزش قیمت کلنگی 200 میلیارد تومان

شماره پیگیری 503800000006
مورخ 1400/07/02
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی 1000 متردر محله کامرانیه جنوبی
ارزش قیمت کلنگی 200 میلیارد تومان
قیمت هر مترآن 200 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 1000 متر
بر 24 متر
طول 41 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 14 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی دارد
بر اتوبان
برای ساخت موقعیت اداری مناسب است
نزدید یک فضای سبز است
حدود 3 دانگ فروش متری 200 میلیون تومان حدود 100 میلیارد تومان
حدود 3 دانگ مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین متری 20 میلیون تومان بلاعوض که حدود 10 میلیارد تومان می شود
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

مشارکت 820 متری واقع در محله ولنجک

شماره پیگیری مشارکت 503999999380
مورخ 1399/05/11
مشارکت 820 متری واقع در محله ولنجک
بر 34 متر
گذر 12 متر
موقعیت جنوبی
تعداد مالک 8 نفر می باشند که همگی مشارکت کننده هستند
سند شخصی است
شرایط مشارکت: 60 به 40 بنفع مالکین
متری 15 میلیون تومان بلاعوض دارد
مشاور شما در منطقه رجبیان
موبایل 09128192045
09912776480