فروش زمین 520 متری خوابه در محله دماوند قیمت کل 520 میلیون تومان

شماره پیگیری 90710000128714
مورخ 1401/04/02
فروش زمین 520 متری خوابه در محله دماوند
قیمت کل 520 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 1 میلیون تومان می باشد
جهت جنوبی
کل 120 هکتار بوده
راه های کم شده 100 هکتارد
سند تک برگ دارد
هنوز مشا هست
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت