فروش آپارتمان 92 متری 2 خوابه در محله کن قیمت کل 3 میلیارد و 680 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000128756
کد قیمت 111
مورخ 1401/04/22
فروش آپارتمان 92 متری 2 خوابه در محله کن
قیمت کل 3 میلیارد و 680 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 40 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 2 می باشد
سن بنا 6 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی ندارد
انباری ندارد
آسانسور ندارد
تراست ندارد
سرمایش و گرمایش کولر و چکیج
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سرامیک
نما سنک
آیفون تصویری دارد
سند شخصی تک برگ است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

مبلغ کل آپارتمان 3 میلیارد و 432 میلیون تومان مبلغ هر متر مربع آن 66 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 144999913894
مورخ 1401/04/22
فروش آپارتمان 52 متری در محله دربند
مبلغ کل آپارتمان 3 میلیارد و 432 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 66 میلیون تومان می باشد
سن آپارتمان دو سال ساخت
مشخصات و امکانات شامل
این آپارتمان در 3 طبقه 1 واحدی بوده
واحد موجود آن در طبقه 3 می باشد پارکینگ سند دارد
انباری سندی در پشت بام دارد
آسانسور دارد
گرمایش پکیج است
آشپزخانه اوپن
کاببنت ام دی اف
کف سرامیک
نما ترکیبی
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار
سند شخصی تک برگ
جهت واحد شمالی
آب مشترک است
وضعیت سکونت نزد مستاجر
مستاجر تا خرداد ماه سال 1402 رهن کامل حدود مبلغ 450 میلیون کرده است
برای سرمایه گذاری مناسب می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 67 متری در محله دربند – میدان شناسا مبلغ کل آپارتمان 3 میلیارد و 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 144999913894
مورخ 1401/04/19
فروش آپارتمان 67 متری در محله دربند – میدان شناسا
مبلغ کل آپارتمان 3 میلیارد و 500 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 62 میلیون تومان می باشد
سن آپارتمان دو سال
مشخصات و امکانات شامل
این آپارتمان در 3 طبقه 1 واحدی بوده
واحد موجود آن در طبقه 3 می باشد
پک پارکینگ سند
انباری بزرگ سندی در پشت بام دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
گرمایش پکیج است
آشپزخانه اوپن
کاببنت ام دی اف
کف سرامیک
نما ترکیبی
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار
سند شخصی تک برگ
جهت واحد شمالی
آب مشترک است
وضعیت سکونت نزد مستاجر
مستاجر تا خرداد ماه سال 1402 رهن کامل حدود مبلغ 450 میلیون کرده استد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 72 متری 2 خوابه در محله دارآباد قیمت کل 4 میلیارد و 100 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000128742
کد قیمت 111
مورخ 1401/04/12
فروش آپارتمان 72 متری 2 خوابه در محله دارآباد
قیمت کل 4 میلیارد و 100 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 56 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 1 می باشد
سن بنا 10 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی ندارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 73 متری خوابه در محله نظام آباد قیمت کل 2 میلیارد و 920 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000128726
کد قیمت 111
مورخ 1401/04/10
فروش آپارتمان 73 متری خوابه در محله نظام آباد
قیمت کل 2 میلیارد و 920 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 40 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 3 واحدی می باشد واحد موجود در طبقه 3 می باشد
سن بنا نوساز می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 102 متری 2 خوابه در محله زیبا دشت قیمت کل 4 میلیارد و 590 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000128705
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 102 متری 2 خوابه در محله زیبا دشت
قیمت کل 4 میلیارد و 590 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 45 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه دو واحدی در دو بلوک می باشد
واحد موجود در طبقه 4 می باشد
سن بنا 13 سال می باشد
جهت جنوبی
بسیار شیک
فوق العاده
خوش نقشه
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 191 متری 3 خوابه در محله دریا کنار قیمت کل 4 میلیارد و 801 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000128703
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 191 متری 3 خوابه در محله دریا کنار
قیمت کل 4 میلیارد و 801 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 25 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 2 می باشد
سن بنا 7 سال می باشد
جهت جنوبی
نزدیک به دریا
با مورد درتهران معاوضه میشود
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه در محله خانی آباد قیمت کل 3 میلیارد و 600 میلیون تومان

شماره پیگیری 10210000128702
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه در محله خانی آباد
قیمت کل 3 میلیارد و 600 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 30 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 6 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 4 می باشد
سن بنا نوساز می باشد
جهت جنوبی
کلید نخورده
دیزاین و نقاشی شده
پکیج و رادیاتور کامل
شیر آلات بهترین نوع
کابینت درجه یک ممبران
صفحه کرین
سینک سرامیک و گاز رومیزی
بسیار خوش نقشه
غرق در نور
بهترین طبقه
لوکیشن عالی
شمالی گذر 10 متر
بدون دیوار مشترک
ساختمان همه مالک و محیطی آرام
فروشنده واقعی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد

کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش اداری 84 متری 2 خوابه در محله پونک قیمت کل 4 میلیارد و 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000126733
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/26
فروش اداری 84 متری 2 خوابه در محله پونک
قیمت کل 4 میلیارد و 500 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 53 میلیون تومان می باشد
این ساختمانبصورت مجتمع می باشد
واحد موجود در طبقه 3 می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند ادری است
نور واحد خوب است
وضعیت تخلیه می باشد
قدرالسهم دار است
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 80 متری 2 خوابه در محله دارآباد قیمت کل 4 میلیارد تومان

شماره پیگیری 10110000121734
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/26

فروش آپارتمان 80 متری 2 خوابه در محله دارآباد
قیمت کل 4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 50 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 7 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه ششم می باشد
سن بنا 6 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵