فروش یا معاوضه کلنگی 163 متری محله پارک مهر نیاوران مبلغ کل كلنگي 26 میلیارد و 80 میلیون تومان

شماره پیگیری 301999905989
مورخ 1400/07/22
فروش یا معاوضه کلنگی 163 متری محله پارک مهر نیاوران
مبلغ کل كلنگي 26 میلیارد و 80 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 160 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 1 طبقه تک واحدی بوده
واحد موجود آن در طبقه همکف می باشد
سند شخصی تک برگ
موقعیت جنوبی
تک مالک است
معاوضه با آپارتمان می نماید
پشت قواره یک ملک دیگر است که مشارکت می کند
قابلیت تجمیع دارد
تجمیع دو ملک 343 متر بر 12 گذر 12 جنوبی
مشاور منطقه مجید رجبیان
موبایل 09302405137

فروش و مشارکت کلنگی 192 متردر محله قیطریه قیمت کل 24 میلیارد و 960 میلیون تومان

شماره پیگیری 301800000001
مورخ 1400/07/02
فروش و مشارکت کلنگی 192 متردر محله قیطریه
قیمت کل 24 میلیارد و 960 میلیون تومان
قیمت متری 130 میلیون تومان
مشخصات ملک
مساحت زمین 192 متر
بر 8 متر
طول 24 متر
سند شخصی تک برگ
تعداد مالک شش نفر
چهار و نیم دانگ فروش و یک و نیم دانگ مشارکت
ملک تخلیه است
جهت ملک دونبش جنوبی شرقی
گذر جنوبی 12 و گذر شرقی 6
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

فروش كلنگي جواز دار 348 متری محله آپادانا  مبلغ کل كلنگي 39  میلیارد تومان 

شماره پیگیری 302999913885 

مورخ 1400/05/11

فروش كلنگي جواز دار 348 متری محله آپادانا 

مبلغ کل كلنگي 39  میلیارد تومان  

مبلغ هر متر مربع  آن  112 میلیون تومان می باشد

سن كلنگي قدیمی

مشخصات و امکانات شامل  

این كلنگي جواز در 6   طبقه تک واحدی دارد

 بر 14 متر می باشد

طول 25 متر می باشد

مفید یک طبقه 208 متر می باشد

مفید در 6 طبقه 1252 متر می باشد

گذر اصلی  12 متر می باشد

پهنه ملک   آر 122 

جهت ملک جنوبی 

تعداد مالک 1 نفر می باشد

مشاور شما مجید رجبیان

موبایل 09912776428  

واتساپ 09128192045

http://majidrajabian.ir