فروش و معاوضه کلنگی 492 متر در محله فرمانیه قیمت کل کلنگی 85 میلیارد و 116 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 302000005968
مورخ 1400/09/06
فروش و معاوضه کلنگی 492 متر در محله فرمانیه
قیمت کل کلنگی 85 میلیارد و 116 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 173 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه 140 متری
دونبش جنوبی غربی
بر 13 متر
طول 36 متر
گذر 12 متر
تعداد مالک 3 نفر
سند شخصی
کلنگی 20 متر اصلاحی دارد
دو طرف کنسول می خورد
یک سوم معاوضه با آپارتمان
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 295 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1476 مترمی باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045

مشارکت ، معاوضه و فروش قدرالسهم کلنگی 480 متر درمحله زینعلی قیمت کل کلنگی 62 میلیارد و 400 میلیون تومان می باش

شماره پیگیری 302000005954
مورخ 1400/08/26
مشارکت ، معاوضه و فروش قدرالسهم کلنگی 480 متر درمحله زینعلی
قیمت کل کلنگی 62 میلیارد و 400 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 130 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه دو واحدی 112 متری دارد
بر 20 متر
طول 24 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 6 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
متراژ قدرالسهم هر مالک 80 متر
قدرالسهم مالکین معاوضه با آپارتمان هم می شود
مشارکت در ساخت 50 درصد انجام می شود
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 288 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1440 مترمی باشد
پهنه R122
شرایط مشارکت 60 به 40 بنفع مالکین
بلاعوض متری 25 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310

فروش کلنگی تجاری 800 متر در محله پارک وی قیمت کل کلنگی 144 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 304000005235
مورخ 1400/08/26
فروش کلنگی تجاری 800 متر در محله پارک وی
قیمت کل کلنگی 144 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 180 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی

بر 20 متر
طول 40 متر
گذر 30 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 480 می باشد
کل ساخت در 6 طبقه 2880 مترمی باشد
پهنه تجاری M112
تا 7 طبقه و 350% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 80% نیم طبقه تجاری بالکن و سایر طبقات 45% با حداقل ضریب سکونت 50% میدهند
ِیعنی در ۷ طبقه 360 متری معادل 2520 متر مسکونی موقعیت اداری ، یک طبقه همکف 640 متر تجاری و نیم طبقه 320 متر داخل همکف بالکن تجاری می دهند
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310

فروش كلنگي 433 متری در محله نیاوران – کلسنگ مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 425 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999914305
مورخ 1400/07/25
فروش كلنگي 433 متری در محله نیاوران – کلسنگ
مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 425 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 225 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 3 طبقه 2 واحدی بوده
اصلاحی ندارد
بر 18.5 مترمی باشد
طول 23.5 مترمی باشد
جهت ساخت مفید یک طبقه 260 متر می باشد
کل مفید در 5 طبقه 1300 مترمی باشد
گذر اصلی 12 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 6 نفر می باشد
سن كلنگي قدیمی
سند شخصی منقوله دار
همه فروشنده می باشد
شرایط پرداخت مهم هست برای مالکین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09302405137
واتساپ 09128192045