فروش یا معاوضه كلنگي 385 متری در محله عراقی مبلغ کل كلنگي 65 میلیارد و 450 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999913897
مورخ 1400/05/23
فروش یا معاوضه كلنگي 385 متری در محله عراقی
مبلغ کل كلنگي 65 میلیارد و 450 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 170 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 1 طبقه 3 واحدی بوده
بر 14 متر می باشد
طول 27 متر می باشد
کل مفید در 5 طبقه بعد از ساخت 1155 متر می باشد
گذر اصلی 16 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک دوکله شمالی جنوبی
تعداد مالک 1 نفر می باشد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 502999913895
مورخ 1400/05/22
مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی
ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان
مشخصات و امکانات شامل
متراژ تجمیع 475 متر
بر 18 متر
طول 26 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
مفید یک طبقه 285 متر می باشد
مقید در 6 طبقه 1026 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
تعداد مالک 16 نفر می باشد
شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
تهیه اسکان برای مالکین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش قدرالسهم و مشارکت 653 متری در محله قیطریه ارزش کل کلنگی 111 میلیارد و 10 میلیون تومان مشخصات و امکانات شامل

شماره پیگیری 502999913896
مورخ 1400/05/22
فروش قدرالسهم و مشارکت 653 متری در محله قیطریه
ارزش کل کلنگی 111 میلیارد و 10 میلیون تومان مشخصات و امکانات شامل
متراژ کلنگی 653 متر
بر 14 متر می باشد
طول 47 متر
کل مفید در 5 طبقه حدودا” 1959 متر می باشد
گذر اصلی 12 متر
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 8 نفر می باشد
نصف فروش به قیمت متری 170 میلیون تومان
معادل 55 میلیارد و 505 میلیون تومان
مابقی مالکین مشارکت کننده با شرایط 60 به 40 متری 17 میلیون تومان بلاعوض معادل 5 میلیارد و 550 میلیون تومان می باشد
ازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045