مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 502999913895
مورخ 1400/05/22
مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی
ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان
مشخصات و امکانات شامل
متراژ تجمیع 475 متر
بر 18 متر
طول 26 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
مفید یک طبقه 285 متر می باشد
مقید در 6 طبقه 1026 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
تعداد مالک 16 نفر می باشد
شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
تهیه اسکان برای مالکین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045