فروش یا معاوضه كلنگي 385 متری در محله عراقی مبلغ کل كلنگي 65 میلیارد و 450 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999913897
مورخ 1400/05/23
فروش یا معاوضه كلنگي 385 متری در محله عراقی
مبلغ کل كلنگي 65 میلیارد و 450 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 170 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 1 طبقه 3 واحدی بوده
بر 14 متر می باشد
طول 27 متر می باشد
کل مفید در 5 طبقه بعد از ساخت 1155 متر می باشد
گذر اصلی 16 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک دوکله شمالی جنوبی
تعداد مالک 1 نفر می باشد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش قدرالسهم و مشارکت 653 متری در محله قیطریه ارزش کل کلنگی 111 میلیارد و 10 میلیون تومان مشخصات و امکانات شامل

شماره پیگیری 502999913896
مورخ 1400/05/22
فروش قدرالسهم و مشارکت 653 متری در محله قیطریه
ارزش کل کلنگی 111 میلیارد و 10 میلیون تومان مشخصات و امکانات شامل
متراژ کلنگی 653 متر
بر 14 متر می باشد
طول 47 متر
کل مفید در 5 طبقه حدودا” 1959 متر می باشد
گذر اصلی 12 متر
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 8 نفر می باشد
نصف فروش به قیمت متری 170 میلیون تومان
معادل 55 میلیارد و 505 میلیون تومان
مابقی مالکین مشارکت کننده با شرایط 60 به 40 متری 17 میلیون تومان بلاعوض معادل 5 میلیارد و 550 میلیون تومان می باشد
ازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045