فروش یا معاوضه زمین 300 متری در محله الهیه

شماره پیگیری 902999994510
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه زمین 300 متری در محله الهیه
مبلغ کل زمین 43902439024 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 146 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت /در حال گرفتن سند پلاک ثبتی اصلی دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه
دو نبش است
دید خوبی دارد
موقعیت تجاری خوبی دارد
زدن تابلو تبلغاتی از مسافت دور دیده می شود
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه تجاری و اداری دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی
املاک http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد

شماره پیگیری 902999994509
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد
مبلغ کل زمین 90000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 56میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت / سند دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه
دو کله است
دید خوبی دارد
حدود 40 متر بر دارد
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه

شماره پیگیری 902999994508
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه
مبلغ کل زمین 300000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 146 میلیون تومان می باشد
در حال گرفتن سند
پلاک ثبتی شماره سند اصلی را دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه اداره
در دفتر حقوقی شهرداری وضعیت زمین اوکی شده است
کارهای دستور نقشه در حال انجام است
دو قطعه مجزا در طرح تفصیلی است
یک قطعه بر خوب دارد
دومین قطعه دو کله است
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی r251 دارد
گذر 12 دارد
اطرافش برجهای بزرگی ساخته شده
راه های دسترسی خوبی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه زمین 125000 متری در محله بومهن

شماره پیگیری 902999994507
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه زمین 125000 متری در محله بومهن
مبلغ کل زمین 320000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 2.5 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت / نوع سند منگوله دار
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه
90000 متر قابلیت تصرف دارد
حدود 60000 از کل زمینه به مالک جهت واگذاری می رسد
معاوضه هم انجام می دهد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 3000 متری در محله داراباد

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین شماره پیگیری 902999994505
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 3000 متری در محله داراباد
مبلغ کل زمین 210000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 70 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت / نوع سند منگوله دار در حال گرفتن
امکانات احداث تاسیساتی آب برق گاز دارد
بازدید همه روزه
دوکله است
17 متر اختلاف سطح دارد
پهنه تجاری دارد
قابلیت مشارکت دارد
معاوضه هم انجام می دهد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه زمین 104000 متری در محله کهریزک

شماره پیگیری 902999994504
مورخ 1399/08/12
فروش یا معاوضه زمین 104000 متری در محله کهریزک
مبلغ کل زمین 15600000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 150 هزار تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 2
وضعیت / نوع سند منگوله دار
امکانات تاسیساتی برق گاز جهت ایجاد دارد
بازدید همه روزه
داخل زمین یک بنای کوچک هست
چهار قطعه زمین با محدوده مشخص
44000 متری
49000 متری
6000 متری
5000 متری
آب ندارد چاه خشک شده است
از زمینها مشاع است
یک زمین 600000 متری برای 12 نفر بوده
قطعه هر یک 50000 متر بوده
برای انجام طرح های صنایع کشاورزی مدرن و پرورش شترمرغ مناسب است
معاوضه هم انجام می دهد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه زمین 650 متری در محله ولنجک

شماره پیگیری 902999994503
مورخ 1399/08/12
فروش یا معاوضه زمین 650 متری در محله ولنجک
مبلغ کل زمین 17000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 26 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت / نوع سند منگوله دار
امکانات تاسیساتی آب ، برق گاز دارد
بازدید همه روزه
داخل زمین یک سنگ برزگ است
جلوی زمین را شهرداری درختکاری کرده
نقشه یک در دو هزار هوایی موجوده
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه زمین 205 متری در محله زعفرانیه

فروش یا معاوضه زمین شماره پیگیری 902999994502
مورخ 1399/08/12
فروش یا معاوضه زمین 205 متری در محله زعفرانیه
مبلغ کل زمین 50000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 243 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
وضعیت / نوع سند تک برگ
جهت ملک جنوبی
بر اصلی 7.3
بازدید همه روزه
حدود 260 متر است
بعد اصلاحی از زمین 205 متر می ماند
توضیحات کاربری اداری تجاری می باشد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک

http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه زمین 125 متری در محله دارآباد

فروش یا معاوضه زمین شماره پیگیری 902999994501
مورخ 1399/08/12
فروش یا معاوضه زمین 125 متری در محله دارآباد
مبلغ کل زمین 1875000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 15 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
طول بر (متر) : 7
وضعیت / نوع سند مسکونی
جهت ملک جنوبی
بازدید همه روزه
سند مادر دارد و قولنامه ایی بفروش می رسد
کلا” چهار تا قواره ساخته نشده است
یک راه جدید از پشت زمین تازگی ایجاد شده است
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه زمین 670 متری در محله دربند

شماره پیگیری 902999994500
مورخ 1399/08/12
فروش یا معاوضه زمین 670 متری در محله دربند
مبلغ کل زمین 18000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 26 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
وضعیت / نوع سند تک برگ
مشخصه ملک باغ
امکانات تاسیساتی آب چاه، آب ، برق و گاز دارد
بر 33
گذر 15
جهت شمالی
پهنه جی است
بنای داخل زمین 40 متری مسکونی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک

http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045