فروش کلنگی 58 متر در محله امام زاده قاسم

شماره پیگیری 301999994577
مورخ 1399/07/30
فروش کلنگی 58 متر در محله امام زاده قاسم
مساحت 58 متر
بر 5 متر
طول 11 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 34.8 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 104 متر
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی ندارد متر
گذر 7 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک چهار طبقه 40 متر دارد و قابل سکونت است
وضعیت سندی ملک
سند شخصی منقوله دارد
قصد مالک فقط فروش
نحوه بازدید مالک زندگی می کند
مبلغ کل فروش کلنگی 6380000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 110 میلیون تومان می باشد
توضیحات ملک کناری کلنگی هست
پایانکار سال 90 دارد
لینک
http://s17.picofile.com/file/8411570826/301999994577_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش کلنگی 126 متر در محله امام زاده قاسم

شماره پیگیری 301999994576
مورخ 1399/07/30
فروش کلنگی 126 متر در محله امام زاده قاسم
مساحت 126 متر
بر 11 متر
طول 11 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 75.6 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 226 متر
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی ندارد
متر گذر 6 متر
پهنه R122
وضعیت فعلی ملک یک طبقه مسکونی
وضعیت سندی ملک سند شخصی
قصد مالک فقط فروش
نحوه بازدید همه روزه
مبلغ کل فروش کلنگی 9450000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 75 میلیون تومان می باشد
لینک
http://s17.picofile.com/file/8411542992/301999994576_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر

شماره پیگیری 301999994575
مورخ 1399/07/29
فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر
مساحت 91 متر
بر 6 متر
طول 14 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 54.6 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 163 متر
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی 1.5 متر
گذر 6 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک دو طبقه با زیرزمین
وضعیت سندی ملک سند سه دانگ شخصی و سند سه دانگ اوقاف
قصد مالک فروش یا مشارکت
جهت مشارکت یک میلیادر بلاعوض یک واحد 80 متری اسکان و شرایط بصورت 60 به 40 بنفع مالک
مبلغ کل فروش کلنگی 3500000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 38 میلیون تومان می باشد توضیحات
لینک
http://s16.picofile.com/file/8411457926/301999994575_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش کلنگی 225 متر در محله پاسدارن

شماره پیگیری 301999994573
مورخ 1399/07/29
فروش کلنگی 225 متر در محله پاسدارن
مساحت 225 متر
بر 10 متر
طول 22 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 135 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 4 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 540 متر
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 2 نفر
میزان اصلاحی بابت پخ 5 متر
متر گذر 18 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک بازسازی شده است
وضعیت سندی ملک سند شخصی
قصد مالک فقط فروش
نحوه بازدید مادرشون سکونت دارد
مبلغ کل فروش کلنگی 27000000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد توضیحات حدود 25 مترتجاری تخلیه است
لینک
http://s17.picofile.com/file/8411450942/301999994573_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش کلنگی 200 متر در محله پاسدارن

شماره پیگیری 301999994572
مورخ 1399/07/29
فروش کلنگی 200 متر در محله پاسدارن
مساحت 200 متر
بر 10 متر
طول 20 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 120 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 4 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 480 متر
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی 10 متر
گذر 10 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک یک دوبلکس 300 متری
وضعیت سندی ملک سند شخصی
قصد مالک هم فروش هم معاوضه در محدوده پاسداران با 4 طبقه آپارتمان 120 متری تک واحدی انجام می دهد
نحوه بازدید مالک زندگی می کند
مبلغ کل فروش کلنگی 28000000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 140 میلیون تومان می باشد توضیحات کناری ملک کلنگی ، یکی ساخته شده و دومی در حال ساخت ، ملک پشتی کلنگی است
لینک
http://s16.picofile.com/file/8411447718/301999994572_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش کلنگی 100 متر در محله فرمانیه

شماره پیگیری 301999994571
مورخ 1399/07/29
فروش کلنگی 100 متر در محله فرمانیه
مساحت 100 متر
بر 7 متر
طول 14 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 60 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 180 متر
جهت ملک دونبش شمالی / غربی
تعداد مالک 3 نفر
میزان اصلاحی 8 متر
گذر 8 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک قابل سکونت
وضعیت سندی ملک سند شخصی
قصد مالک فقط فروش
نحوه بازدید همه روزه
مبلغ کل فروش کلنگی 12000000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد
توضیحات فروشنده واقعی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش کلنگی 100متری در محله فرمانیه

شماره پیگیری 102999997607
مورخ 99/07/28
فروش کلنگی 100متری در محله فرمانیه
مبلغ کل کلنگی 12,000,000,000
تومان
مبلغ هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد
بر 7 متر
طول 14 متر
گذر 8 متر
اصلاحی 8 متر
جهت دونبش شمالی غربی
پهنه R122
تعداد مالک 3 نفر
وضعیت سند شخصی
بازدید همه روزه
توضیحات
فقط فروش مشاور شما رجبیان
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش کلنگی 280 متری در محله دربند – امام زاده قاسم

فروش کلنگی شماره پیگیری 302999998338
مورخ 99/07/13
فروش کلنگی 280 متری در محله دربند – امام زاده قاسم
مبلغ کل کلنگی 32200000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 73 میلیون تومان می باشد
موقعیت دو نبش 15.5 متر و 18 متر دارد
پهنه r 212
تعداد مالک یک نفر
مشخصات و امکانات شامل
طول بر (متر) : 18
تعداد طبقات : 3
وضعیت / نوع سند تک برگ
جهت ملک شمالی غربی
نما ساختمان آجر
توضیحات
حدود 50 درصد ملک معاوضه با آپارتمان قدیمی یا قدر السهم دار می کند
مشاور شما رجبیان
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش کلنگی 160 متری در محله اقدسیه

فروش کلنگی شماره پیگیری 301999998340
مورخ 99/07/12
فروش کلنگی 160 متری در محله اقدسیه
مبلغ کل کلنگی 19000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 118 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
طول بر (متر) : 20
وضعیت سکونت نزد مالک
وضعیت / نوع سند مسکونی تک برگ
جهت ملک شمالی جنوبی
بازدید همه روزه
توضیحات موقعیت اداری تجاری
مشاور شما رجبیان
موبایل 09912776435 / 09128192045

شماره پیگیری 30137996680 تاریخ ثبت فایل 1399/03/31 نوع کار فروش کلنگی که واقع شده در محله لویزان

شماره پیگیری 30137996680
تاریخ ثبت فایل 1399/03/31
نوع کار فروش کلنگی
که واقع شده در محله لویزان
دارای موقعیت شرقی
سن بنا قدیمی
به متراژ 60 بوده
بر 5 متر
طول 12 متر
گذر آن 6 متر
تعداد مالکین 1 نفر است
مستاجر ساکن است ، با هماهنگی می توان بازدید داد
مبلغ کل فروش کلنگی 1200000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 20 میلیون تومان می باشد
سند تک شخصی
توضیح اینکه
دو طبقه 45 متری بنا دارد
لینک تلگرام کانال قیمت
https://t.me/joinchat/AAAAAFJJ8Izcg47mSRT-iQ
لینک واتساپ کانال متراژ
https://chat.whatsapp.com/Ig5pE7n2ntP0gYJaVuRsk1
معرفی فایل در سایت یک
http://rajabianamlak.wotor.net/
معرفی فایل در سایت دو

اینستاگرام
https://www.instagram.com/majidrajabian/
ایمیل
m.rajabian2@gmail.com
ممنون میشم که همکاران محترم املاک تماس نگیرند .
کارشناس متخصص ملک در منطقه ، مجید رجبیان ،
تماس تلفنی از 8 صبح تا 19 شب حتی در ایام تعطیل و جمعه بلامانع می باشد 09912776435