فروش كلنگي 204 متری درمحله سه راه یاسر قیمت کل کلنگی 24 میلیارد و 10 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 301999914419
مورخ 1400/08/24
فروش كلنگي 204 متری درمحله سه راه یاسر
قیمت کل کلنگی 24 میلیارد و 10 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 117 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 120 متری
بر 8 متر
طول 25 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 2 نفر
سند تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
دستور نقشه دارد
بن بست دنج دارد
ملک تخلیه قابل سکونت
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 122 می باشد
کل ساخت در 4 طبقه 489 مترمی باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

فروش كلنگي 50 متری در محله دزاشيب قیمت کل کلنگی 4 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 301999914404
مورخ 1400/08/24
فروش كلنگي 50 متری در محله دزاشيب
قیمت کل کلنگی 4 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 90 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 45 متری
بر 6 متر
طول 8 متر
گذر 10 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 1 نفر
سند تک برگ
کلنگی 44 متر بعد از اصلاحی می باشد
پشت قواره 33 متر ساخته
ملک تخلیه قابل سکونت
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 30 می باشد
کل ساخت در 4 طبقه 120 متر می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310

فروش کلنگی 120 متر در محله دربند قیمت کل کلنگی 6 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 301000005922
مورخ 1400/08/10
فروش کلنگی 120 متر در محله دربند
قیمت کل کلنگی 6 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 50 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 105 متری دارد
بر 8 متر
طول 15 متر
گذر 1 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
پشت قواره است
ملک های جلویی تجمیع می کنند
حیاط مشجر خوبی دارد
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 72 می باشد
کل ساخت در 3 طبقه 216 متر می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310

فروش کلنگی 183 متر در محله ضابطی قیمت کل کلنگی 15 میلیارد و 555 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 301000005225
مورخ 1400/08/06
فروش کلنگی 183 متر در محله ضابطی
قیمت کل کلنگی 15 میلیارد و 555 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 85 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 45 متری
بر 7 متر
طول 26 متر
گذر 10 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 1 نفر
سند تک برگ
کلنگی اصلاحی ندارد
فقط فروش

ملک تخلیه قابل سکونت
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 109 می باشد
کل ساخت در 4 طبقه 439 می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

فروش كلنگي 125 متری در محله دربند مبلغ کل كلنگي 7 میلیارد و 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 301999914387
مورخ 1400/07/27
فروش كلنگي 125 متری در محله دربند
مبلغ کل كلنگي 7 میلیارد و 500 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 60 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 2 طبقه است
طبقه اول دو واحد 60 متری و طبقه دوم
تک واحدی 120 متر بوده
واحد موجود آن در;کل طبقات می باشد
کلنگی بعد از اصلاحی 125 متر می باشد
بر 10 مترمی باشد
طول 12 مترمی باشد
مفید یک طبقه 75 متر می باشد
جهت ساخت کل مفید در 3 طبقه 225 مترمی باشد
گذر اصلی متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
سند قولنامه ایی می باشد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش یا معاوضه کلنگی 163 متری محله پارک مهر نیاوران مبلغ کل كلنگي 26 میلیارد و 80 میلیون تومان

شماره پیگیری 301999905989
مورخ 1400/07/22
فروش یا معاوضه کلنگی 163 متری محله پارک مهر نیاوران
مبلغ کل كلنگي 26 میلیارد و 80 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 160 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 1 طبقه تک واحدی بوده
واحد موجود آن در طبقه همکف می باشد
سند شخصی تک برگ
موقعیت جنوبی
تک مالک است
معاوضه با آپارتمان می نماید
پشت قواره یک ملک دیگر است که مشارکت می کند
قابلیت تجمیع دارد
تجمیع دو ملک 343 متر بر 12 گذر 12 جنوبی
مشاور منطقه مجید رجبیان
موبایل 09302405137

فروش و مشارکت کلنگی 192 متردر محله قیطریه قیمت کل 24 میلیارد و 960 میلیون تومان

شماره پیگیری 301800000001
مورخ 1400/07/02
فروش و مشارکت کلنگی 192 متردر محله قیطریه
قیمت کل 24 میلیارد و 960 میلیون تومان
قیمت متری 130 میلیون تومان
مشخصات ملک
مساحت زمین 192 متر
بر 8 متر
طول 24 متر
سند شخصی تک برگ
تعداد مالک شش نفر
چهار و نیم دانگ فروش و یک و نیم دانگ مشارکت
ملک تخلیه است
جهت ملک دونبش جنوبی شرقی
گذر جنوبی 12 و گذر شرقی 6
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

فروش کلنگی 58 متر در محله امام زاده قاسم

شماره پیگیری 301999994577
مورخ 1399/07/30
فروش کلنگی 58 متر در محله امام زاده قاسم
مساحت 58 متر
بر 5 متر
طول 11 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 34.8 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 104 متر
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی ندارد متر
گذر 7 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک چهار طبقه 40 متر دارد و قابل سکونت است
وضعیت سندی ملک
سند شخصی منقوله دارد
قصد مالک فقط فروش
نحوه بازدید مالک زندگی می کند
مبلغ کل فروش کلنگی 6380000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 110 میلیون تومان می باشد
توضیحات ملک کناری کلنگی هست
پایانکار سال 90 دارد
لینک
http://s17.picofile.com/file/8411570826/301999994577_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش کلنگی 126 متر در محله امام زاده قاسم

شماره پیگیری 301999994576
مورخ 1399/07/30
فروش کلنگی 126 متر در محله امام زاده قاسم
مساحت 126 متر
بر 11 متر
طول 11 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 75.6 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 226 متر
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی ندارد
متر گذر 6 متر
پهنه R122
وضعیت فعلی ملک یک طبقه مسکونی
وضعیت سندی ملک سند شخصی
قصد مالک فقط فروش
نحوه بازدید همه روزه
مبلغ کل فروش کلنگی 9450000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 75 میلیون تومان می باشد
لینک
http://s17.picofile.com/file/8411542992/301999994576_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر

شماره پیگیری 301999994575
مورخ 1399/07/29
فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر
مساحت 91 متر
بر 6 متر
طول 14 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 54.6 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 163 متر
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی 1.5 متر
گذر 6 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک دو طبقه با زیرزمین
وضعیت سندی ملک سند سه دانگ شخصی و سند سه دانگ اوقاف
قصد مالک فروش یا مشارکت
جهت مشارکت یک میلیادر بلاعوض یک واحد 80 متری اسکان و شرایط بصورت 60 به 40 بنفع مالک
مبلغ کل فروش کلنگی 3500000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 38 میلیون تومان می باشد توضیحات
لینک
http://s16.picofile.com/file/8411457926/301999994575_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435