فروش كلنگي 433 متری در محله نیاوران – کلسنگ مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 425 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999914305
مورخ 1400/07/25
فروش كلنگي 433 متری در محله نیاوران – کلسنگ
مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 425 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 225 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 3 طبقه 2 واحدی بوده
اصلاحی ندارد
بر 18.5 مترمی باشد
طول 23.5 مترمی باشد
جهت ساخت مفید یک طبقه 260 متر می باشد
کل مفید در 5 طبقه 1300 مترمی باشد
گذر اصلی 12 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 6 نفر می باشد
سن كلنگي قدیمی
سند شخصی منقوله دار
همه فروشنده می باشد
شرایط پرداخت مهم هست برای مالکین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09302405137
واتساپ 09128192045

فروش كلنگي 361 متری در محله زعفرانيه مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 470 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999914388
مورخ 1400/06/28
فروش كلنگي 361 متری در محله زعفرانيه
مبلغ کل كلنگي 97 میلیارد و 470 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 270 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي 25 سال ملک سر پا قابل سکونت
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 4 طبقه تک واحدی بوده
واحد موجود آن 187 متری در دو طبقه و 125 در دو طبقه دیگر می باشد
کلنگی بعد از اصلاحی 361 متر می باشد
بر 13 مترمی باشد
طول 28 مترمی باشد
وضعیت کلنگی جهت ساخت
مفید یک طبقه 216 متر می باشد
کل مفید در 4 طبقه 866 مترمی باشد
گذر 8 اصلی متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک شمالی
تعداد مالک یک نفر
سند شخصی
در یک بن بست اختصاصی با حداقل ملک در کوچه
نزدیک به یک فضای سبز دنج
تخلیه هست بازدید با هماهنگی
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFay1i12OwJPPWSOCw

مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش یا معاوضه كلنگي 385 متری در محله عراقی مبلغ کل كلنگي 65 میلیارد و 450 میلیون تومان

شماره پیگیری 302999913897
مورخ 1400/05/23
فروش یا معاوضه كلنگي 385 متری در محله عراقی
مبلغ کل كلنگي 65 میلیارد و 450 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 170 میلیون تومان می باشد
سن كلنگي قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این كلنگي در 1 طبقه 3 واحدی بوده
بر 14 متر می باشد
طول 27 متر می باشد
کل مفید در 5 طبقه بعد از ساخت 1155 متر می باشد
گذر اصلی 16 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک دوکله شمالی جنوبی
تعداد مالک 1 نفر می باشد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش كلنگي جواز دار 348 متری محله آپادانا  مبلغ کل كلنگي 39  میلیارد تومان 

شماره پیگیری 302999913885 

مورخ 1400/05/11

فروش كلنگي جواز دار 348 متری محله آپادانا 

مبلغ کل كلنگي 39  میلیارد تومان  

مبلغ هر متر مربع  آن  112 میلیون تومان می باشد

سن كلنگي قدیمی

مشخصات و امکانات شامل  

این كلنگي جواز در 6   طبقه تک واحدی دارد

 بر 14 متر می باشد

طول 25 متر می باشد

مفید یک طبقه 208 متر می باشد

مفید در 6 طبقه 1252 متر می باشد

گذر اصلی  12 متر می باشد

پهنه ملک   آر 122 

جهت ملک جنوبی 

تعداد مالک 1 نفر می باشد

مشاور شما مجید رجبیان

موبایل 09912776428  

واتساپ 09128192045

http://majidrajabian.ir

فروش کلنگی 354 متری در محله دربند

فروش کلنگی شماره پیگیری 302999998336
مورخ 99/07/13
فروش کلنگی 354 متری در محله دربند
مبلغ کل کلنگی 17700000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 50 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات
شامل تعداد طبقات : 2
زیرزمین دارد
این ملک بیشتر از یک واحد دارد
وضعیت سکونت تخلیه
وضعیت / نوع سند مسکونی
جهت ملک غربی شرقی
مشخصه ملک
بن بست
نما ساختمان سیمان
بازدید همه روزه
توضیحات
معاوضه با آپارتمان هم می شود
مشاور شما رجبیان
موبایل 09912776435 / 09128192045