فروش کلنگی 354 متری در محله دربند

فروش کلنگی شماره پیگیری 302999998336
مورخ 99/07/13
فروش کلنگی 354 متری در محله دربند
مبلغ کل کلنگی 17700000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 50 میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات
شامل تعداد طبقات : 2
زیرزمین دارد
این ملک بیشتر از یک واحد دارد
وضعیت سکونت تخلیه
وضعیت / نوع سند مسکونی
جهت ملک غربی شرقی
مشخصه ملک
بن بست
نما ساختمان سیمان
بازدید همه روزه
توضیحات
معاوضه با آپارتمان هم می شود
مشاور شما رجبیان
موبایل 09912776435 / 09128192045