فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد

شماره پیگیری 902999994509
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد
مبلغ کل زمین 90000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 56میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت / سند دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه
دو کله است
دید خوبی دارد
حدود 40 متر بر دارد
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه

شماره پیگیری 902999994508
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه
مبلغ کل زمین 300000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 146 میلیون تومان می باشد
در حال گرفتن سند
پلاک ثبتی شماره سند اصلی را دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه اداره
در دفتر حقوقی شهرداری وضعیت زمین اوکی شده است
کارهای دستور نقشه در حال انجام است
دو قطعه مجزا در طرح تفصیلی است
یک قطعه بر خوب دارد
دومین قطعه دو کله است
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی r251 دارد
گذر 12 دارد
اطرافش برجهای بزرگی ساخته شده
راه های دسترسی خوبی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر

شماره پیگیری 301999994575
مورخ 1399/07/29
فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر
مساحت 91 متر
بر 6 متر
طول 14 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 54.6 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 163 متر
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی 1.5 متر
گذر 6 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک دو طبقه با زیرزمین
وضعیت سندی ملک سند سه دانگ شخصی و سند سه دانگ اوقاف
قصد مالک فروش یا مشارکت
جهت مشارکت یک میلیادر بلاعوض یک واحد 80 متری اسکان و شرایط بصورت 60 به 40 بنفع مالک
مبلغ کل فروش کلنگی 3500000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 38 میلیون تومان می باشد توضیحات
لینک
http://s16.picofile.com/file/8411457926/301999994575_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

فروش کلنگی 2290 متر در محله چیذر

شماره پیگیری 306999994574
مورخ 1399/07/29
فروش کلنگی 2290 متر در محله چیذر
مساحت 2290 متر
بر 60 متر
طول 38 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 1374 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 6 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 8244 متر
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک تعداد 40 مالک با یک وکیل تام الاختیار
میزان اصلاحی قبلا” 235 متر عقب نشینی کرده است
گذر 16 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک کل 40 واحد در سه تا بلوک بهم چسبیده زندگی می کنند
وضعیت سندی ملک سند مادر 5 عدد و 40 عدد سند شخصی
قصد مالکین به این صورت است که تعداد 15 واحد مشارکت با 600 میلیون بلاعوض و 500 میلون اسکان با شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
تعداد 25 مالک هم فروشنده قدرالسهم خود هستند
نحوه بازدید همه روزه
مبلغ کل فروش کلنگی 274800000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد توضیحات
لینک
http://s17.picofile.com/file/8411455284/306999994574_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

مشارکت در ساخت کلنگی 4382 متر واقع در الهیه

مشارکت در ساخت کلنگی به شماره پیگیری 504999997660
مورخ 1399/07/22
مشارکت در ساخت کلنگی 4382 متر واقع در الهیه
مشخصات ملک
ارزش ملک کلنگی حدود 613480000000 تومان
متراژ : 4382 متر
بر : 70 متر
گذر : 12 متر
پهنه شهرداری : R251
جهت ملک : جنوبی
تعدادی فروشنده با قیمت متری 130 میلیون تومان
شرایط مشارکت :
تا 5 طبقه 60 به 40 بنفع مالکین
طبقه 6 بصورت 50 به 50
طبقه 7 بصورت 60 به 40 بنفع سازنده
طبقات 8 تا 10 بصورت 70 به 30 بنفع سازنده
طبقابه بالاتر بصورت 80 به 20 بنفع سازنده
ساخت در حد متریال ایرانی درجه یک مورد توافق طرفین
بلاعوض متری 15 میلیون تومان
با احتساب فروش آپارتمان نوساز متری 110 میلیون در حال حاضر حدود 50 درصد سود برای سازنده دارد
بازدید با هماهنگی
لینک
http://s16.picofile.com/file/8410838142/504999997660_110.jpg
مشاور شما رجبیان
موبایل 099127764280 / 09128192045

مشارکت در ساخت کلنگی 365 متر تهران پارس

مشارکت در ساخت کلنگی به شماره پیگیری 502999997662
مورخ 1399/07/20
مشارکت در ساخت کلنگی 365 متر تهران پارس
مشخصات ملک
ارزش ملک کلنگی حدود 19000000000 تومان
متراژ : 365 متر
بر : 7.28 متر
گذر : 12 متر
پهنه شهرداری : r122
جهت ملک : جنوبی
تعداد مالک : 1 نفر
وضعیت سند : قسمتی از سند مادر شش دانگ شده است و در مراحل نهایی می باشد
در حال حاضر دستور نقشه می توان گرفت
5 طبقه 150 متری تک واحدی با 70 متر تراست مسقف برای هر واحد
70 متر تراست تقسیم بر 3 شود 23 متر به مساحت مفید هر واحد اضافه می شود حدود 170 متر می شود
5 تعداد پارکینگ سندی تامین می شود
شرایط مشارکت :
60 به 40 بنفع مالک
متری 1.5 میلیون بلاعوض
با احتساب فروش آپارتمان متری 30 میلیون در حال حاضر حدود 50 درصد سود برای سازنده دارد
بازدید با هماهنگی
لینک
http://s17.picofile.com/file/8410539718/502999997662_110.jpg
مشاور شما رجبیان
موبایل 09912776428 / 09128192045

مشارکت در ساخت کلنگی تجمعی 343 متر نیاوان – پارک مهر

مشارکت در ساخت کلنگی تجمعی به شماره پیگیری 502999997661
مورخ 1399/07/20
مشارکت در ساخت کلنگی تجمعی 343 متر نیاوان – پارک مهر
مشخصات ملک
ارزش ملک کلنگی حدود 44590000000 تومان
متراژ : 343متر
بر : 11 متر
گذر : 12 متر
پهنه شهرداری : r122
جهت ملک : جنوبی
تعداد مالک : 2 نفر
وضعیت سند : شخصی
به میزان 22 متر عقب نشینی بخاطر گذر دارد
با توجه به گذر 12 و جنوبی بودن ملک 8.8 متر در طبقه کنسول می خورد
تجمعی دو ملک کلنگی با هم می باشد
حدود 1070 متر مفید در 5 طبقه می توان ساخت
در 5 طبقه مفید 214 متری
10 عدد پارکینگ سندی جواب می دهد

شرایط مشارکت :
70 به 30 بنفع مالکین
قرارداد بر اساس 5 طبقه بسته می شود ، در صورت گرفتن طبقه شش درصد ها برعکس می شود
ساخت در حد متریال ایرانی درجه یک مورد توافق طرفین
متری تامین دو تا اسکان معمولی 100 متری
با احتساب فروش آپارتمان نوساز متری 85 میلیون در حال حاضر حدود 85 درصد سود برای سازنده دارد
بازدید با هماهنگی
لینک
http://s17.picofile.com/file/8410566834/502999997661_110.jpg
مشاور شما رجبیان
موبایل 099127764280 / 09128192045

مشارکت و فروش کلنگی 2291 متر در کامرانیه

مشارکت و فروش به شماره پیگیری 306999998586
مورخ 1399/06/10
در محله کامرانیه
مساحت کلنگی 2291 متر
بر 60 متر
گذر 12متر
موقعیت جنوبی
سند ملک شخصی
تعداد مالک 40
پهنه ملک R122

توضیحات 50 درصد مالکان فروش قدرالسهم به قیمت متری 120 میلیون تومان
50 درصد باقی مانده مالکان مشارکت در ساخت انجام می دهند
با شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
مازاد بر طبقات 6 به بعد بر عکس
بلاعوض متری 15 میلیون تومان است
بابت اسکان هر خانواده حدود 600 میلیون تومان بصورت قرض الحسنه می خواهد
ارزش واقعی ملک کلنگی 274920000000 تومان است
ممنون میشم که همکاران محترم املاک تماس نگیرند .
کارشناس متخصص ملک در منطقه ،
مجید رجبیان. تماس تلفنی از 8 صبح تا 19 شب حتی در ایام تعطیل و جمعه بلامانع می باشد
موبایل

09128192045
09912776480

مساحت زمین 3000 متر بر 100 متر گذر 12 متر داراباد

مشارکت زمین به شماره پیگیری 501999998680
مورخ 1399/05/27
در محله داراباد
مساحت زمین 3000 متر
بر 100 متر
گذر 12 متر
موقعیت دو کله شمالی جنوبی
سند ملک قولنامه ایی
تعداد مالک 1
پهنه ملک m212
17 متر اختلاف سطح دارد
8 طبقه مفید داده می شود
7 طبقه مشاعات دلرد
شرایط مشارکت بصورت 45به 55 بنفع سازنده
متری 2.7 میلیون تومان بلاعوض دارد
توضیحات در محله خوش آب و هوا ، ویو کوه دارد ،تک مالک ، یک سازنده قدرتمند ،

خوش قول و متعهد به کار
لینک واتساپ بر اساس متراژ
https://chat.whatsapp.com/L6HDuCnXqjoFpqY3HJdPoQ
لینک تلگرام بر اساس قیمت
https://t.me/joinchat/AAAAAEzpV-6Lg5MAQzmF5g
معرفی فایل در سایت یک

http://rajabianamlak.wotor.net/
معرفی فایل در سایت دو

اینستاگرام

https://www.instagram.com/majidrajabian/
ایمیل

m.rajabian2@gmail.com
ممنون میشم که همکاران محترم املاک تماس نگیرند .
کارشناس متخصص ملک در منطقه ، مجید رجبیان.
تماس تلفنی از 8 صبح تا 20 شب حتی در ایام تعطیل و جمعه بلامانع می باشد

موبایل / 09128192045 / 09912776480

فروش قدرالسهم و مشارکت کلنگی 343 متری تجمیعی

شماره پیگیری 502999999376
فروش قدرالسهم و مشارکت کلنگی 343 متری تجمیعی
در محله نیاوران – پارک مهر

مورخ 1399/05/27
مساحت کلنگی 343 متر
بر 11 متر
گذر 12 متر
موقعیت جنوبی
سند ملک شخصی
تعداد مالک 2
پهنه ملک R122
فروش قدرالسهم دارد حدود 99 متر
به مبلغ متری 95 میلیون تومان
کل مبلغ فروش قدرالسهم 9405000000 تومان می باشد
شرایط مشارکت بصورت 60 به 40 بنفع مالکین
متری 15 میلیون تومان بلاعوض دارد
توضیحات تجمیعی ، لوکیشن عالی ، نزدیک پارک ،

کم مالک ، دسترسی به نیاوران عالی ،
برگشت از سرمایه خوب ، مکان دنج ، آینده عالی
مشاور شما در منطقه مجید رجبیان
تلفن تماس 09912776480 / 09128192045