مشارکت و فروش کلنگی 1572 متردر محله دربند قیمت کل فروش سه دانگ قدرالسهم کلنگی 82 میلیارد و 530 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 504000005220
مورخ 1400/08/02
مشارکت و فروش کلنگی 1572 متردر محله دربند
قیمت کل فروش سه دانگ قدرالسهم کلنگی 82 میلیارد و 530 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 105 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 1572 متر
بر 68 متر
طول 23 متر
گذر 10 متر
جهت سه بر
تعداد مالک 5 نفر
سند شخصی
کلنگی 1504 متر بعد از اصلاحی می باشد
ورودی اختصاصی که به خیابان اصلی وصل می شود
برای ساخت موقعیت اداری مناسب است
نزدیک به مترو و پارکینگ طبقاتی و بازارچه محلی
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 943 می باشد
کل ساخت در 6 طبقه 5659 می باشد
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی
حدود 3 دانگ فروش متری 105 میلیون تومان حدود 82 میلیارد 530 میلیون تومان
حدود 3 دانگ مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین
متری 12 میلیون تومان بلاعوض
مبلغ کل بلاعوض 9 میلیارد 432 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی 1000 متردر محله کامرانیه جنوبی ارزش قیمت کلنگی 200 میلیارد تومان

شماره پیگیری 503800000006
مورخ 1400/07/02
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی 1000 متردر محله کامرانیه جنوبی
ارزش قیمت کلنگی 200 میلیارد تومان
قیمت هر مترآن 200 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 1000 متر
بر 24 متر
طول 41 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 14 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی دارد
بر اتوبان
برای ساخت موقعیت اداری مناسب است
نزدید یک فضای سبز است
حدود 3 دانگ فروش متری 200 میلیون تومان حدود 100 میلیارد تومان
حدود 3 دانگ مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین متری 20 میلیون تومان بلاعوض که حدود 10 میلیارد تومان می شود
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 332 متردر محله فرمانیه ارزش قیمت کل کلنگی ها 44 میلیارد و 820 میلیون تومان

شماره پیگیری 502800000005
مورخ 1400/07/02
مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 332 متردر محله فرمانیه
ارزش قیمت کل کلنگی ها 44 میلیارد و 820 میلیون تومان
قیمت هر مترآن 135 میلیون تومان
مشخصات کلنگی های تجمیعی
مساحت کلنگی اولی 166 متر بات فروش
بر 5.5 متر
طول 30 متر
مساحت کلنگی دومی 166 متر بابت مشارکت
بر 5.5 متر
طول 30 متر
متراژ تجمیع هر دو کلنگی 332 متر
جمع بر هر دو 11 متر
طول هر دو 30 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 2 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی ندارند
پنج طبقه روی پیلوت جواز داده می شود
مالکین آماده کار می باشند
دسترسی به مترو خوب است
دسترسی به پارکینگ طبقاتی دارد
قیمت فروش کلنگی اولی 22 میلیارد و 410 میلیون تومان
شرایط مشارکت کانگی دومی 60 به 40 به نفع مالک با متری 15 میلیون تومان بلاعوض که می شود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

مشارکت 4.1 دانگ و فروش 1.9 دانگ کلنگی 540 متردر محله فرمانیه ارزش قیمت کلنگی 81 میلیارد تومان

شماره پیگیری 502800000004
مورخ 1400/07/02
مشارکت 4.1 دانگ و فروش 1.9 دانگ کلنگی 540 متردر محله فرمانیه
ارزش قیمت کلنگی 81 میلیارد تومان
قیمت هر مترآن 150 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی اولی 540 متر
بر 15 متر
طول 36 متر
گذر 16 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 6 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی ندارند
عقب نشینی کرده است
دستور نقشه 5 طبقه روی پیلوت را دارد
کلنگی کنسول می خورد
ملک گونیایی هست
آماده قرارداد هستند
حدود 1.9 دانگ فروش متری 150 میلیون تومان حدود 25 میلیارد و 800 میلیون تومان
حدود 4.1 دانگ مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین متری 15 میلیون تومان بلاعوض که حدود 5 میلیارد و 400 میلیون تومان می شود
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

 

مشارکت تجمیع دو کلنگی 223 متردر محله کاشانک ارزش قیمت کل کلنگی ها 18 میلیارد و 63 میلیون تومان

شماره پیگیری 501800000003
مورخ 1400/07/02
مشارکت تجمیع دو کلنگی 223 متردر محله کاشانک
ارزش قیمت کل کلنگی ها 18 میلیارد و 63 میلیون تومان
قیمت هر مترآن 81 میلیون تومان
مشخصات کلنگی های تجمیعی
مساحت کلنگی اولی 148 متر
بر 12 متر
طول 12 متر
مساحت کلنگی دومی 75 متر
بر 6 متر
طول 12 متر
متراژ تجمیع هر دو کلنگی 223 متر
جمع بر هر دو 18 متر
جمع طول هر دو 12 متر
گذر 6 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 2 نفر
سند شخصی
کلنگی ها اصلاحی ندارند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین با متری 10 میلیون تومان بلاعوض تعداد 2 تا اسکان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045

مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 502999913895
مورخ 1400/05/22
مشارکت تجمیع 485 متری در محله تهرانپارس غربی
ارزش کل کلنگی ها 48 میلیارد 500 میلیون تومان
مشخصات و امکانات شامل
متراژ تجمیع 475 متر
بر 18 متر
طول 26 متر
گذر 10 متر
جهت جنوبی
مفید یک طبقه 285 متر می باشد
مقید در 6 طبقه 1026 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
تعداد مالک 16 نفر می باشد
شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
تهیه اسکان برای مالکین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش قدرالسهم و مشارکت 653 متری در محله قیطریه ارزش کل کلنگی 111 میلیارد و 10 میلیون تومان مشخصات و امکانات شامل

شماره پیگیری 502999913896
مورخ 1400/05/22
فروش قدرالسهم و مشارکت 653 متری در محله قیطریه
ارزش کل کلنگی 111 میلیارد و 10 میلیون تومان مشخصات و امکانات شامل
متراژ کلنگی 653 متر
بر 14 متر می باشد
طول 47 متر
کل مفید در 5 طبقه حدودا” 1959 متر می باشد
گذر اصلی 12 متر
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 8 نفر می باشد
نصف فروش به قیمت متری 170 میلیون تومان
معادل 55 میلیارد و 505 میلیون تومان
مابقی مالکین مشارکت کننده با شرایط 60 به 40 متری 17 میلیون تومان بلاعوض معادل 5 میلیارد و 550 میلیون تومان می باشد
ازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09912776428
واتساپ 09128192045

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد

شماره پیگیری 902999994509
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد
مبلغ کل زمین 90000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 56میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت / سند دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه
دو کله است
دید خوبی دارد
حدود 40 متر بر دارد
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه

شماره پیگیری 902999994508
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه
مبلغ کل زمین 300000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 146 میلیون تومان می باشد
در حال گرفتن سند
پلاک ثبتی شماره سند اصلی را دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه اداره
در دفتر حقوقی شهرداری وضعیت زمین اوکی شده است
کارهای دستور نقشه در حال انجام است
دو قطعه مجزا در طرح تفصیلی است
یک قطعه بر خوب دارد
دومین قطعه دو کله است
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی r251 دارد
گذر 12 دارد
اطرافش برجهای بزرگی ساخته شده
راه های دسترسی خوبی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر

شماره پیگیری 301999994575
مورخ 1399/07/29
فروش یا مشارکت کلنگی 91 متر در محله چیذر
مساحت 91 متر
بر 6 متر
طول 14 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 54.6 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 3 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 163 متر
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 1 نفر
میزان اصلاحی 1.5 متر
گذر 6 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک دو طبقه با زیرزمین
وضعیت سندی ملک سند سه دانگ شخصی و سند سه دانگ اوقاف
قصد مالک فروش یا مشارکت
جهت مشارکت یک میلیادر بلاعوض یک واحد 80 متری اسکان و شرایط بصورت 60 به 40 بنفع مالک
مبلغ کل فروش کلنگی 3500000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 38 میلیون تومان می باشد توضیحات
لینک
http://s16.picofile.com/file/8411457926/301999994575_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435