مشارکت 820 متری واقع در محله ولنجک

شماره پیگیری مشارکت 503999999380
مورخ 1399/05/11
مشارکت 820 متری واقع در محله ولنجک
بر 34 متر
گذر 12 متر
موقعیت جنوبی
تعداد مالک 8 نفر می باشند که همگی مشارکت کننده هستند
سند شخصی است
شرایط مشارکت: 60 به 40 بنفع مالکین
متری 15 میلیون تومان بلاعوض دارد
مشاور شما در منطقه رجبیان
موبایل 09128192045
09912776480