نوشته‌ها

کد 980 جدول آگهی فروش مستغلات بر اساس متراژ

مورخ نوع کارنوع ملکمتراژمحلهبر طول گذر پهنه جهت نوع سند تعداد مالک قیمت فروش متری (به میلیون تومان)قیمت کل فروش(به تومان)توضیحاتوضعیت ملک
1402/03/16فروشمستغلات2986اندرزگو800697500
1402/11/01فروش
مستغلات1450شریعتی
1402/11/01فروش
مستغلات1450شریعتی
1402/03/16فروشمستغلات1500گلسنگ80011000000 دلار