کلنگی

فروش کلنگی در اقدسیه، میدان نوبنیاد 700 میلیارد (متری 113.12 میلیون) متراژ زمین: 6188 طول بر: 140 گذر: 8 نوع کاربری: تجاری, اداری, مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 350 1402/07/29 فروش کلنگی در تجریش، تقاطع خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی(مقصود بیک)و ولیعصر 372 میلیارد و 60 میلیون (متری 530 میلیون) متراژ زمین: 702 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/29 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 4 تریلیون و 500 میلیارد (متری 85.92 میلیون) متراژ زمین: 52373 طول بر: 10 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/29 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 3 تریلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 50000 طول بر: 300 گذر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/29 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان گودرزی 32 میلیارد و 500 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 250 طول بر: 10 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی سند: قولنامه ای اصلاحی: 1 1402/07/29 معاوضه کلنگی در اقدسیه، بعد از بیمارستان شهید چمران 900 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 3600 طول بر: 16 گذر: 1 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 1 1402/07/27 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) قیمت روز متراژ زمین: 680 طول بر: 17 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/27 فروش کلنگی در الهیه، خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی 170 میلیارد (متری 572.39 میلیون) متراژ زمین: 297 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی, منگوله دار اصلاحی: 20 1402/07/27 فروش کلنگی در تجریش، خیابان شریعتی 364 میلیارد (متری 700 میلیون) متراژ زمین: 520 طول بر: 32 گذر: 35 نوع کاربری: نامشخص سند: مسکونی, شخصی, تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/27 فروش کلنگی در فرمانیه، سه راه اقدسیه 132 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 330 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/27 فروش کلنگی در دزاشیب، شمال خیابان اندرزگو 240 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/27 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان احمدی زمانی 186 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 465 طول بر: 27 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 50 1402/07/27 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی 93 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 310 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/27 فروش کلنگی در دولت، بر خیابان دولت 138 میلیارد و 600 میلیون (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 462 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/26 فروش کلنگی در شهید عراقی (بالای زین الدین)، بن بست ارکیده 75 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 10 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 15 1402/07/26 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان نارنجستان یکم 450 میلیارد (متری 72.72 میلیون) متراژ زمین: 6188 طول بر: 54 گذر: 24 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: منگوله دار اصلاحی: 100 1402/07/26 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان احمدی زمانی 427 میلیارد و 500 میلیون (متری 450 میلیون) متراژ زمین: 950 طول بر: 23 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/26 فروش کلنگی در سوهانک، خیابان مسجد 133 میلیارد و 400 میلیون (متری 145 میلیون) متراژ زمین: 920 طول بر: 26 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 10 1402/07/25 فروش کلنگی در ولنجک، محدوده بالای خیابان 14 1 تریلیون و 38 میلیارد و 500 میلیون (متری 500 میلیون) متراژ زمین: 2077 طول بر: 34 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/25 فروش کلنگی در دروس، خیابان یخچال توافقی متراژ زمین: 1990 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/25 فروش کلنگی در اختیاریه، بلوار کاوه،،خیابان جلال اخلاقی شرقی 417 میلیارد و 450 میلیون (متری 330 میلیون) متراژ زمین: 1265 طول بر: 10 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/24 فروش کلنگی در درکه، کوچه کوهپایه 150 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 38 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/24 فروش کلنگی در نیاوران، بن بست کوهپایه دوم قیمت روز متراژ زمین: 776 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/24 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان پاسداران 167 میلیارد و 580 میلیون (متری 380 میلیون) متراژ زمین: 441 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/24 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 468 میلیارد (متری 260 میلیون) متراژ زمین: 1800 طول بر: 34 گذر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/24 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان ششم 80 میلیارد (متری 316.21 میلیون) متراژ زمین: 253 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/23 فروش کلنگی در دربند، خیابان فنا خسرو 760 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 1900 طول بر: 40 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/23 فروش کلنگی در تجریش، شریعتی نرسیده به میدان قدس خ محمودی ک اسکویی پلاک7 72 میلیارد (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 2 1402/07/23 معاوضه کلنگی در اقدسیه، خیابان نارنجستان یکم توافقی متراژ زمین: 5700 طول بر: 140 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: سایر اصلاحی: 0 1402/07/23 معاوضه کلنگی در تجریش، شریعتی 109 میلیارد و 890 میلیون (متری 330 میلیون) متراژ زمین: 333 طول بر: 12 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/22 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دزاشیب 1 تریلیون و 500 میلیارد (متری 197.34 میلیون) متراژ زمین: 7601 طول بر: 150 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/22 فروش کلنگی در تجریش، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی(مقصود بیک) 35 میلیارد (متری 131.9 میلیون) متراژ زمین: 267 طول بر: 12 گذر: 4 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/22 فروش کلنگی در هروی، استاد حسن بنا شمالی 250 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 20 گذر: 12 نوع کاربری: تجاری سند: منگوله دار اصلاحی: 30 1402/07/22 فروش کلنگی در الهیه، خیابان مریم غربی 420 میلیارد (متری 560 میلیون) متراژ زمین: 750 طول بر: 17.5 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/21 فروش کلنگی در نیاوران، شمال کاخ موزه نیاوران 210 میلیارد (متری 420 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 16 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/20 فروش کلنگی در آجودانیه، آجودانیه 1 تریلیون و 100 میلیارد (متری 550 میلیون) متراژ زمین: 2000 طول بر: 45 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/20 فروش کلنگی در شهرک محلاتی، بلوار شاهدخیابان بسیج غربی قیمت روز متراژ زمین: 1400 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/18 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان تنگستان چهارم 618 میلیارد و 750 میلیون (متری 375 میلیون) متراژ زمین: 1650 طول بر: 37.5 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/17 فروش کلنگی در دربند، نرسیده به سربند 80 میلیارد (متری 125 میلیون) متراژ زمین: 640 طول بر: 14 گذر: 4 نوع کاربری: نامشخص سند: منگوله دار اصلاحی: 2.5 1402/07/17 فروش کلنگی در دربند، نبش کوچه ایرج 950 میلیارد (متری 371.67 میلیون) متراژ زمین: 2556 طول بر: 80 گذر: 1 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/17 فروش کلنگی در جماران، خیابان حسنی کیا 97 میلیارد و 400 میلیون (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 487 طول بر: 22 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/17 فروش کلنگی در نوبنیاد، محدوده میدان نوبنیاد 250 میلیارد (متری 138.89 میلیون) متراژ زمین: 1800 طول بر: 60 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 300 1402/07/16 فروش کلنگی در دروس، خیابان نیستان ششم 99 میلیارد (متری 291.18 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 11 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/16 فروش کلنگی در شهید عراقی (بالای زین الدین)، نرسیده به خیابان فرهنگستان یکم 75 میلیارد (متری 263.16 میلیون) متراژ زمین: 285 طول بر: 10 گذر: 6 نوع کاربری: نامشخص سند: تک برگ اصلاحی: 15 1402/07/16 فروش کلنگی در شهید عراقی (بالای زین الدین)، کوچه هفتم شرقی(گلرو مفرد) 94 میلیارد و 250 میلیون (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 377 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/16 فروش کلنگی در نوبنیاد، خیابان کوهستان ششم 248 میلیارد و 160 میلیون (متری 330 میلیون) متراژ زمین: 752 طول بر: 16 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/16 معاوضه کلنگی در اقدسیه، میدان نوبنیاد 650 میلیارد (متری 105.4 میلیون) متراژ زمین: 6188 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/16 معاوضه کلنگی در اراج، کوچه پروین 150 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 13.5 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/16 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان قلندری(دستور) شمالی 310 میلیارد (متری 331.55 میلیون) متراژ زمین: 935 طول بر: 10 گذر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 48 1402/07/15 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، برخیابان دیباجی جنوبی 150 میلیارد (متری 375 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 14 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/15 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان قیطریه جنوبی 320 میلیارد (متری 296.85 میلیون) متراژ زمین: 1078 طول بر: 55 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/15 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، خیابان عرفاتی شرقی 230 میلیارد (متری 358.81 میلیون) متراژ زمین: 641 طول بر: 16.8 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/15 فروش کلنگی در اختیاریه، انتهای خیابان رحمانی 465 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 1550 طول بر: 34 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 60 1402/07/15 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان بوکان 484 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 1210 طول بر: 21 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/13 فروش کلنگی در چیذر، خ احمد چیذری 111 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 370 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/13 فروش کلنگی در دروس، خ محسنیان ک ناز 240 میلیارد (متری 570.7 میلیون) متراژ زمین: 421 طول بر: 13 گذر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/13 فروش کلنگی در الهیه 360 میلیارد (متری 600 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 12.5 گذر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/13 معاوضه کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، خیابان محمد خاقانی 111 میلیارد و 780 میلیون (متری 270 میلیون) متراژ زمین: 414 طول بر: 12 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/13 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر لواسانی(فرمانیه) 299 میلیارد (متری 460 میلیون) متراژ زمین: 650 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/12 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران واعظی 240 میلیارد (متری 240 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 20 گذر: 6 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/12 فروش کلنگی در قیطریه، کوچه مهر هشتم 102 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 10.6 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: حاکم شرعی اصلاحی: 0 1402/07/12 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان شهید برادران موحد دانش 297 میلیارد (متری 450 میلیون) متراژ زمین: 660 طول بر: 30 گذر: 30 نوع کاربری: تجاری, اداری, مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/10 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان سلیمی(شمالی) 232 میلیارد و 650 میلیون (متری 450 میلیون) متراژ زمین: 517 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 2 1402/07/10 فروش کلنگی در دزاشیب، نبش خیابان افشار 09102174717 اقای ماهری برنامه ریز ملک 1 تریلیون و 628 میلیارد (متری 800 میلیون) متراژ زمین: 2035 طول بر: 80 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/10 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر باهنر 380 میلیارد (متری 517.1 میلیون) متراژ زمین: 735 طول بر: 20 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/10 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان براتی قیمت روز متراژ زمین: 590 طول بر: 16 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/10 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان سپند 135 میلیارد (متری 254.72 میلیون) متراژ زمین: 530 طول بر: 12 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/10 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان الفت 175 میلیارد (متری 350 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 16 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 2 1402/07/10 فروش کلنگی در فرمانیه، بن بست کوهستان پنجم 170 میلیارد (متری 340 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 12 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/10 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان صفای اصفهانی 325 میلیارد (متری 500 میلیون) متراژ زمین: 650 طول بر: 25 گذر: 32 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/10 فروش کلنگی در دولت، خیابان مطلبی نژاد 198 میلیارد (متری 550 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 24 گذر: 16 نوع کاربری: نامشخص سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/09 فروش کلنگی در آجودانیه، خیابان سباری(آجودانیه) 750 میلیارد (متری 104.17 میلیون) متراژ زمین: 7200 طول بر: 88 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/09 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، میدان قدس ابتدای خیابان دکتر باهنر 300 میلیارد (متری 545.45 میلیون) متراژ زمین: 550 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: سایر اصلاحی: 1 1402/07/09 فروش کلنگی در دزاشیب، میدان قدس ابتدای خیابان باهنر 350 میلیارد (متری 650.56 میلیون) متراژ زمین: 538 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/09 فایل مالک فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، تسلیمی کوی زاور 95 میلیارد (متری 319.865 میلیون) متراژ زمین: 297 طول بر: 11 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/08 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان دکتر لواسانی(فرمانیه) 536 میلیارد و 250 میلیون (متری 750 میلیون) متراژ زمین: 715 طول بر: 19 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 45 1402/07/06 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی قیمت روز متراژ زمین: 720 طول بر: 15 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/06 فروش کلنگی در دولت، خ دولت 4 راه قنات 112 میلیارد و 400 میلیون (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 281 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 1 1402/07/06 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خ دربند خیابان احمدی زمانی 144 میلیارد و 900 میلیون (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 483 طول بر: 15 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/07/06 فروش کلنگی در آجودانیه، خیابان هفتم غربی 1 تریلیون و 241 میلیارد (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 7300 طول بر: 80 نوع کاربری: مسکونی سند: در دست اقدام اصلاحی: 0 1402/07/05 فروش کلنگی در کاشانک، بالاتر از خیابان سپند 135 میلیارد (متری 254.72 میلیون) متراژ زمین: 530 طول بر: 12 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/05 معاوضه کلنگی در نیاوران، خیابان صبوری 20 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: تعاونی اصلاحی: 0 1402/07/05 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی 150 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 16 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/04 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، میدان تجریش 150 میلیارد (متری 217.8 میلیون) متراژ زمین: 691 طول بر: 13 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 30 1402/07/04 فروش کلنگی در دزاشیب، خ شریعتی خیابان سلمان 95 میلیارد (متری 333.33 میلیون) متراژ زمین: 285 طول بر: 17 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 50 1402/07/04 فروش کلنگی در جمال آباد، میدان خبیر 164 میلیارد و 500 میلیون (متری 350 میلیون) متراژ زمین: 470 طول بر: 18 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/04 فروش کلنگی در جماران، خیابان دهم کوچه اژدری 190 میلیارد (متری 404.26 میلیون) متراژ زمین: 470 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 60 1402/07/04 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان عسگریان 339 میلیارد و 360 میلیون (متری 480 میلیون) متراژ زمین: 707 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/07/03 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان محمدرضا دوقوز 155 میلیارد و 310 میلیون (متری 310 میلیون) متراژ زمین: 501 طول بر: 23 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/03 فروش کلنگی در دروس، خیابان نیستان پنجم 99 میلیارد (متری 291.18 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 11 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/03 فروش کلنگی در کامرانیه جنوبی، کامرانیه جنوبی بین کوچه بیات و کوچه پرستو 773 میلیارد (متری 500 میلیون) متراژ زمین: 1546 طول بر: 40 گذر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: مسکونی اصلاحی: 0 1402/07/01 معاوضه کلنگی در تجریش، خیابان طباطبایی پور 130 میلیارد (متری 392.75 میلیون) متراژ زمین: 331 طول بر: 26 گذر: 6 نوع کاربری: تجاری سند: شخصی اصلاحی: 20 1402/07/01 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان اختیاریه جنوبی 136 میلیارد و 800 میلیون (متری 240 میلیون) متراژ زمین: 570 طول بر: 12 گذر: 11.5 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/07/01 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 3 تریلیون (متری 56.6 میلیون) متراژ زمین: 53000 طول بر: 400 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/30 فروش کلنگی در ازگل، میدان ازگل قیمت روز متراژ زمین: 363 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/30 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی 185 میلیارد (متری 347.74 میلیون) متراژ زمین: 532 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: اوقافی اصلاحی: 0 1402/06/30 فروش کلنگی در سوهانک، خیابان بشارت 730 میلیارد (متری 250.34 میلیون) متراژ زمین: 2916 طول بر: 12 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ, منگوله دار اصلاحی: 0 1402/06/29 معاوضه کلنگی در دروس، خیابان چیذری 110 میلیارد (متری 317.92 میلیون) متراژ زمین: 346 طول بر: 10.5 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/29 فروش کلنگی در دروس، خ یخچال خیابان اسلامیه شرقی قیمت روز متراژ زمین: 447 طول بر: 12 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 1 1402/06/29 فروش کلنگی در دزاشیب، پل رومی بلوار صبا نبش بلوار کریمی 260 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 650 طول بر: 30 گذر: 40 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/28 فروش کلنگی در درکه، خیابان میر اسماعیلی 6 میلیارد و 800 میلیون (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 305 طول بر: 12 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/28 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان صادقی قیمت روز متراژ زمین: 331 طول بر: 11 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 7 1402/06/28 فروش کلنگی در شهید عراقی (بالای زین الدین)، کوچه شبنم 75 میلیارد و 600 میلیون (متری 270 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/06/28 فروش کلنگی در دزاشیب، بر بلوار اندرزگو 1 تریلیون و 680 میلیارد و 800 میلیون (متری 550 میلیون) متراژ زمین: 3056 طول بر: 30 گذر: 31 نوع کاربری: مسکونی, تجاری, اداری سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/06/28 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مرجان 736 میلیارد و 715 میلیون (متری 485 میلیون) متراژ زمین: 1519 طول بر: 43 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/27 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 177 میلیارد (متری 295 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 15 گذر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/22 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 488 میلیارد و 40 میلیون (متری 245 میلیون) متراژ زمین: 1992 طول بر: 15 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/22 فروش کلنگی در دولت، خیابان دولت(کلاهدوز) 390 میلیارد (متری 385 میلیون) متراژ زمین: 1013 طول بر: 28 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/21 فروش کلنگی در دولت، خیابان رحمانی 700 میلیارد (متری 437.5 میلیون) متراژ زمین: 1600 طول بر: 14 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/06/21 فروش کلنگی در آصف، خیابان اعجازی(آصف) قیمت روز متراژ زمین: 1992 طول بر: 14 نوع کاربری: خدماتی سند: وکالتی, تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/21 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان فیروزکوه شرقی قدرالسهم متراژ زمین: 545 طول بر: 14 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/20 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان عابدینی زاده 281 میلیارد و 680 میلیون (متری 280 میلیون) متراژ زمین: 1006 طول بر: 43 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/20 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان عرفاتی شرقی 230 میلیارد (متری 358.81 میلیون) متراژ زمین: 641 طول بر: 16.5 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/20 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان فرخی یزدی قیمت روز متراژ زمین: 400 طول بر: 20 گذر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/20 فروش کلنگی در اختیاریه، میدان جهانتاب 200 میلیارد (متری 333.33 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 15 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/20 معاوضه کلنگی در ولنجک، کوچه مسجدی 3 تریلیون (متری 56.6 میلیون) متراژ زمین: 53000 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/06/19 فروش کلنگی در دربند، بن بست شهریار 120 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 14 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/19 فروش کلنگی در دربند، جنب رودخانه 25 میلیارد (متری 43.86 میلیون) متراژ زمین: 570 طول بر: 17.5 گذر: 7 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/19 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان بهارستان هشتم 210 میلیارد (متری 294.94 میلیون) متراژ زمین: 712 طول بر: 18 گذر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 99 1402/06/19 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان فرخی یزدی قیمت روز متراژ زمین: 400 طول بر: 10 گذر: 15 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/06/19 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان عراقی 75 میلیارد (متری 263.16 میلیون) متراژ زمین: 285 طول بر: 10 گذر: 6 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 15 1402/06/19 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، کوچه مفید 209 میلیارد (متری 500 میلیون) متراژ زمین: 418 طول بر: 11 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 11 1402/06/14 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان شریفی منش 279 میلیارد (متری 310 میلیون) متراژ زمین: 900 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/14 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان میرشریفی 280 میلیارد (متری 780 میلیون) متراژ زمین: 358 طول بر: 11.5 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ, منگوله دار اصلاحی: 0 1402/06/14 فروش کلنگی در ولنجک، بین خ 21 و 23 150 میلیارد (متری 487.1 میلیون) متراژ زمین: 308 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/06/09 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، خیابان عطار 144 میلیارد و 800 میلیون (متری 329.84 میلیون) متراژ زمین: 439 طول بر: 17.5 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 1 1402/05/23 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان میرزاپور(سهیل) 167 میلیارد و 360 میلیون (متری 320 میلیون) متراژ زمین: 523 طول بر: 13.5 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/05/18 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، نبش کوچه لادن 150 میلیارد (متری 382.65 میلیون) متراژ زمین: 392 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/05/18 فروش کلنگی در زعفرانیه قیمت روز متراژ زمین: 45000 طول بر: 20 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 1000 1402/05/17 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان فرزین توافقی متراژ زمین: 1665 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/05/09 فروش کلنگی در دروس، خیابان اختیاریه جنوبی 141 میلیارد و 750 میلیون (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 567 طول بر: 12 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/05/09 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 220 میلیارد (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/05/08 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 96 میلیارد و 50 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 565 طول بر: 13.5 گذر: 10 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: شخصی, اوقافی اصلاحی: 0 1402/05/08 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 96 میلیارد و 50 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 565 طول بر: 13.5 گذر: 10 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: شخصی, اوقافی اصلاحی: 0 1402/05/08 فروش کلنگی در دزاشیب، نیاوران نرسیده به چهارراه مقدسی (مژده) 210 میلیارد و 400 میلیون (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 526 طول بر: 18 گذر: 8 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/04/31 فروش کلنگی در دروس، خیابان محمد محسنیان 50 میلیارد و 500 میلیون (متری 330.7 میلیون) متراژ زمین: 314 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/04/26 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان احمدی زمانی 380 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 950 طول بر: 20 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/04/26 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر باهنر 1 تریلیون و 424 میلیارد و 500 میلیون (متری 700 میلیون) متراژ زمین: 2035 طول بر: 80 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/04/25 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان رضا جهانی نیا 93 میلیارد و 500 میلیون (متری 275 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 11 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/04/23 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان بوکان 410 میلیارد (متری 410 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 23.5 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/04/21 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان کریمی 70 میلیارد (متری 241.38 میلیون) متراژ زمین: 290 طول بر: 14 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی سند: تک برگ اصلاحی: 0 1402/04/20 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، بر دیباجی جنوبی پایینتر از پل صدر قیمت روز متراژ زمین: 270 طول بر: 14 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 40 1402/04/17 فروش کلنگی در دولت، بین چهارراه کاوه و قنات 292 میلیارد (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 730 طول بر: 20 گذر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/04/17 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، خیابان برادران جوزی 155 میلیارد (متری 395.41 میلیون) متراژ زمین: 392 طول بر: 28 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/04/14 فروش کلنگی در درکه، خیابان درکه 44 میلیارد و 400 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 296 طول بر: 10.5 نوع کاربری: مسکونی سند: اوقافی اصلاحی: 0 1402/04/12 فروش کلنگی در قیطریه، بلوار 35 متری قیطریه 287 میلیارد (متری 335.28 میلیون) متراژ زمین: 856 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/04/11 فروش کلنگی در هروی، خیابان گلستان پنجم(کاظم موسوی) توافقی متراژ زمین: 762 طول بر: 25 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/04/11 فروش کلنگی در دزاشیب، نیاوران بن بست آرین 417 میلیارد و 600 میلیون (متری 400 میلیون) متراژ زمین: 1044 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/04/06 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 49 میلیارد (متری 195.22 میلیون) متراژ زمین: 251 طول بر: 11 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/04/05 فروش کلنگی در درکه، خیابان شهید محمد ابراهیم احمدپور 50 میلیارد (متری 170.7 میلیون) متراژ زمین: 294 طول بر: 13 گذر: 3 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/30 فروش کلنگی در درکه، خیابان شهید محمد ابراهیم احمدپور 45 میلیارد (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 19 گذر: 4 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 1 1402/03/29 فروش کلنگی در اوین، خیابان هشترودی 197 میلیارد و 500 میلیون (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 790 طول بر: 12 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/29 فروش کلنگی در هروی، کوچه قادری 120 میلیارد و 750 میلیون (متری 230 میلیون) متراژ زمین: 525 طول بر: 15 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: بنچاق اصلاحی: 0 1402/03/28 فروش کلنگی در درکه، بن بست سیزده چنار 45 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 13 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: اوقافی اصلاحی: 0 1402/03/28 فروش کلنگی در درکه، خیابان شاه حسینی توافقی متراژ زمین: 1200 طول بر: 55 نوع کاربری: خدماتی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/28 فروش کلنگی در درکه، خیابان میر اسماعیلی 49 میلیارد و 840 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 712 طول بر: 38 گذر: 4 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 100 1402/03/28 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 292 میلیارد و 600 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 1330 طول بر: 33 گذر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/03/27 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 85 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 425 طول بر: 12 گذر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: اوقافی اصلاحی: 0 1402/03/27 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان جلال اخلاقی شرقی 110 میلیارد (متری 211.54 میلیون) متراژ زمین: 520 طول بر: 11 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/23 فروش کلنگی در دروس، بلوار شهرزاد 619 میلیارد و 800 میلیون (متری 600 میلیون) متراژ زمین: 1033 طول بر: 50 گذر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 18 1402/03/21 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان دکتر باهنر 1 تریلیون و 628 میلیارد (متری 800 میلیون) متراژ زمین: 2035 طول بر: 80 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/21 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 96 میلیارد و 50 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 565 طول بر: 13.5 گذر: 8 نوع کاربری: تجاری, اداری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/16 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، ابتدای خیابان یاس 65 میلیارد (متری 101.88 میلیون) متراژ زمین: 638 طول بر: 25 گذر: 6 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 40 1402/03/14 فروش کلنگی در درکه، کوچه خرداد 119 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1700 طول بر: 15 گذر: 5 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/13 فروش کلنگی در کاشانک، بالای خیابان سپند 130 میلیارد (متری 245.28 میلیون) متراژ زمین: 530 طول بر: 12 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/02 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان پورابتهاج(دارآباد) توافقی متراژ زمین: 420 طول بر: 12 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/02 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان الف(کاج) 900 میلیارد (متری 620.69 میلیون) متراژ زمین: 1450 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/03/01 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان نیاوران نبش اردلان 196 میلیارد و 560 میلیون (متری 420 میلیون) متراژ زمین: 468 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: منگوله دار اصلاحی: 40 1402/02/27 فروش کلنگی در تجریش، خیابان بهمن محمودی 150 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/02/24 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان منظریه جنوبی 104 میلیارد و 220 میلیون (متری 270 میلیون) متراژ زمین: 386 طول بر: 12 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 0 1402/02/20 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان عین آبادی 160 میلیارد (متری 355.56 میلیون) متراژ زمین: 450 طول بر: 16 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1402/02/17 فروش کلنگی در آصف، کوچه مسجد قیمت روز متراژ زمین: 2000 طول بر: 20 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: وکالتی اصلاحی: 0 1402/01/24 معاوضه کلنگی در دزاشیب، فرمانیه غربی خیابان مهدی زاده 99 میلیارد و 220 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 451 طول بر: 15 گذر: 8 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 20 1402/01/14 فروش کلنگی در هروی، میدان شریفی 82 میلیارد و 80 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 456 طول بر: 15 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 30 1402/01/07 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 111 میلیارد و 860 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 658 طول بر: 54 گذر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1401/12/24 فروش کلنگی در ضرابخانه، فرخی یزدی 100 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 20 گذر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1401/12/23 فروش کلنگی در دزاشیب، میدان تجریش نزدیک به سراه یاسر 310 میلیارد (متری 310 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 24 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1401/12/21 فروش کلنگی در هروی، کوچه قادری 105 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 525 طول بر: 15 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: منگوله دار اصلاحی: 30 1401/12/15 فروش کلنگی در هروی، خیابان محمدی(آزادی) 225 میلیارد و 600 میلیون (متری 235 میلیون) متراژ زمین: 960 طول بر: 45 گذر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1401/12/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان صادقی قیمت روز متراژ زمین: 331 طول بر: 11 گذر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 7 1401/12/06 فروش کلنگی در اوین، کوچه باغستان یکم 280 میلیارد (متری 80.23 میلیون) متراژ زمین: 3490 طول بر: 35 گذر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1401/12/04 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 450 میلیارد (متری 225 میلیون) متراژ زمین: 2000 طول بر: 22 گذر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: شخصی اصلاحی: 0 1401/12/01 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان قلندری (دستور) جنوبی 42 میلیارد (متری 108.808 میلیون) متراژ زمین: 386 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/11/17 فروش کلنگی در هروی، خیابان شقاقی 400 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 2000 طول بر: 22 نوع کاربری: اداری, تجاری, خدماتی سند: – اصلاحی: 10 1401/11/16 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان نیستان پنجم 83 میلیارد و 300 میلیون (متری 245 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/11/06 فروش کلنگی در چیذر، نرسیده به میدان ندا قیمت روز متراژ زمین: 803 طول بر: 24 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1401/10/13 فروش کلنگی در هروی، خیابان سید کاظم موسوی(گلستان پنجم) 212 میلیارد و 250 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 1415 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/09/27 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 130 میلیارد (متری 173.333 میلیون) متراژ زمین: 750 طول بر: 60 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/09/14 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه رفعت 132 میلیارد (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/09/03 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان شانزدهم قیمت روز متراژ زمین: 2100 طول بر: 33 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/08/28 فروش کلنگی در چیذر، بن بست شیراز 102 میلیارد (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/08/24 فروش کلنگی در ولنجک، کوچه گلستان یکم 185 میلیارد (متری 228.395 میلیون) متراژ زمین: 810 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/08/23 فروش کلنگی در دربند، بین میدان اول ومیدان دوم دربند 33 میلیارد (متری 120.879 میلیون) متراژ زمین: 273 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1401/08/18 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 120 میلیارد (متری 333.333 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 36 1401/08/17 فروش کلنگی در ضرابخانه، خیابان نگارستان یکم شرقی 43 میلیارد (متری 126.47 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/08/15 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان فلاحی(زعفرانیه) 255 میلیارد (متری 349.315 میلیون) متراژ زمین: 730 طول بر: 37 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 60 1401/08/15 فروش کلنگی در چیذر، خیابان بهمن پور قیمت روز متراژ زمین: 251 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1401/08/07 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان شهید برادران موحد دانش قیمت روز متراژ زمین: 1050 طول بر: 29 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/08/02 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان پورابتهاج 59 میلیارد و 850 میلیون (متری 190 میلیون) متراژ زمین: 315 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/07/30 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان دکتر باهنر 630 میلیارد و 850 میلیون (متری 310 میلیون) متراژ زمین: 2035 طول بر: 80 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/07/26 فروش کلنگی در ازگل، کوچه آبشار شرقی 42 میلیارد (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/07/10 فروش کلنگی در چیذر، نرسیده به میدان ندا 176 میلیارد و 660 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 803 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/07/10 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مژده خیابان قریب 660 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 2200 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/07/07 فروش کلنگی در دربند، خیابان حسینی قیمت روز متراژ زمین: 301 طول بر: 36 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/07/06 فروش کلنگی در نیاوران، پشت کاخ نیاوران خ صبوری قیمت روز متراژ زمین: 1050 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 90 1401/06/29 فروش کلنگی در چیذر، بر میدان ندا 76 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 304 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/06/27 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان همایون 160 میلیارد (متری 210.526 میلیون) متراژ زمین: 760 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/23 فروش کلنگی در ضرابخانه، بر همت شرق خیابان علایی( سروستان دهم) 109 میلیارد و 140 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 642 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/20 فروش کلنگی در الهیه، بن بست نصیبی 160 میلیارد (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 540 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/20 فروش کلنگی در دروس، خیابان ناطق نوری(زمرد) 224 میلیارد (متری 200.357 میلیون) متراژ زمین: 1118 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/18 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان مهدی زاده 58 میلیارد (متری 208.633 میلیون) متراژ زمین: 278 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/06/14 فروش کلنگی در دربند، بالاتر از میدان دربند 60 میلیارد (متری 90.225 میلیون) متراژ زمین: 665 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان موسیوند 215 میلیارد (متری 143.333 میلیون) متراژ زمین: 1500 طول بر: 38 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/06/08 فروش کلنگی در الهیه، خیابان سید محمد شریفی منش 87 میلیارد و 125 میلیون (متری 205 میلیون) متراژ زمین: 425 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/08 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان غلام جعفری 81 میلیارد و 225 میلیون (متری 225 میلیون) متراژ زمین: 361 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/05 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان نظامی 110 میلیارد (متری 209.125 میلیون) متراژ زمین: 526 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/06/02 فروش کلنگی در دربند، کوچه اسداللهی 45 میلیارد (متری 139.751 میلیون) متراژ زمین: 322 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/05/31 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 70 میلیارد (متری 199.43 میلیون) متراژ زمین: 351 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/30 فروش کلنگی در دزاشیب، آتش نشانی 50 میلیارد (متری 166.666 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/25 فروش کلنگی در دزاشیب، بر شریعتی 172 میلیارد و 590 میلیون (متری 330 میلیون) متراژ زمین: 523 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/24 فروش کلنگی در درکه، نرسیده به تربیت معلم کوچه لاله بن بست آشتی 50 میلیارد (متری 106.382 میلیون) متراژ زمین: 470 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/22 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 43 میلیارد (متری 143.333 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/19 فروش کلنگی در جمشیدیه، خیابان جبلی(بیست و چهارم) 50 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 923 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 70 1401/05/15 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان جهان تاب 87 میلیارد و 890 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 517 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/08 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، برخیابان غلام جعفری 75 میلیارد و 810 میلیون (متری 210 میلیون) متراژ زمین: 361 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/05 معاوضه کلنگی در باغ فردوس، خیابان شهید محمد سعید عارف نسب قیمت روز متراژ زمین: 538 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/04 فروش کلنگی در دروس، خیابان رحیم زاده ثمری 68 میلیارد و 480 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 428 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/04 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان جواد بهمنی 46 میلیارد و 500 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 310 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1401/05/04 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، کوچه مهدی میلانی 114 میلیارد (متری 219.23 میلیون) متراژ زمین: 520 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/05/02 فروش کلنگی در قیطریه، کوچه مهر سوم غربی 117 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 585 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/05/01 فروش کلنگی در دروس، خیابان شمس الدین شیدایی 64 میلیارد (متری 232.727 میلیون) متراژ زمین: 275 طول بر: 27 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/04/26 فروش کلنگی در دروس، خیابان دولت 32 میلیارد و 880 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 274 طول بر: 28 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 58 1401/04/20 فروش کلنگی در دزاشیب، بن بستفرانی 98 میلیارد (متری 163.333 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/04/20 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان علی محمدی 115 میلیارد و 200 میلیون (متری 240 میلیون) متراژ زمین: 480 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/04/14 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان فنا خسرو 100 میلیارد (متری 144.717 میلیون) متراژ زمین: 691 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/04/12 فروش کلنگی در دروس، خیابان اختیاریه جنوبی 105 میلیارد (متری 185.185 میلیون) متراژ زمین: 567 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/04/01 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان بهرام 68 میلیارد (متری 165.853 میلیون) متراژ زمین: 410 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/04/01 فروش کلنگی در دزاشیب، سه راه عمار 65 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 325 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/03/31 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان فاطمیه 56 میلیارد و 100 میلیون (متری 165 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/03/25 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان پنجم 122 میلیارد (متری 245.472 میلیون) متراژ زمین: 497 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/03/25 فروش کلنگی در محمودیه، کوچه بهمنی 124 میلیارد و 200 میلیون (متری 230 میلیون) متراژ زمین: 540 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1401/03/19 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان صادقی کوچه یاسمن 53 میلیارد و 280 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 333 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 8 1401/03/17 فروش کلنگی در محمودیه، کوچه زهره قیمت روز متراژ زمین: 678 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1401/03/17 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان شفیعی میدان‌خبیر کوچه مسجد 98 میلیارد و 490 میلیون (متری 210 میلیون) متراژ زمین: 469 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/03/16 فروش کلنگی در دربند، خیابان فنا خسرو قیمت روز متراژ زمین: 350 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1.5 1401/03/14 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان مینا 690 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 4600 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/03/10 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان مینا 697 میلیارد و 500 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 4650 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/03/10 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 40 میلیارد و 320 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 252 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 60 1401/03/04 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان منجیل 150 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/02/25 فروش کلنگی در دربند 49 میلیارد (متری 75.384 میلیون) متراژ زمین: 650 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 40 1401/02/24 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان فربین 75 میلیارد (متری 277.777 میلیون) متراژ زمین: 270 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/02/24 فروش کلنگی در الهیه، ولیعصر 150 میلیارد (متری 235.478 میلیون) متراژ زمین: 637 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1401/02/18 فروش کلنگی در نیاوران، نیاوران 343 میلیارد (متری 245 میلیون) متراژ زمین: 1400 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/02/13 فروش کلنگی در قیطریه، کوچه سهیل 51 میلیارد و 380 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 367 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/02/12 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان فیروزبخش 150 میلیارد (متری 267.857 میلیون) متراژ زمین: 560 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/02/11 فروش کلنگی در شهرک محلاتی، خیابان فتح دوم 160 میلیارد (متری 137.931 میلیون) متراژ زمین: 1160 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/02/08 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان فنا خسرو 98 میلیارد (متری 137.64 میلیون) متراژ زمین: 712 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 15 1401/02/07 فروش کلنگی در اراج، خیابان گلزار 90 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1401/02/06 فروش کلنگی در هروی، خیابان توحیدی(گلستان چهارم) 108 میلیارد (متری 135 میلیون) متراژ زمین: 800 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/02/05 فروش کلنگی در کاشانک، نبش میدان کاشانک 54 میلیارد (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/31 فروش کلنگی در درکه، خیابان کوهسار 46 میلیارد (متری 53.675 میلیون) متراژ زمین: 857 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/30 فروش کلنگی در فرشته، روبه روی مسجد 200 میلیارد (متری 251.889 میلیون) متراژ زمین: 794 طول بر: 23 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 126 1401/01/28 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان قیطریه جنوبی 320 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1600 طول بر: 37 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/28 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، خ دولت ابتدای دیباجی جنوبی 500 میلیارد (متری 251.762 میلیون) متراژ زمین: 1986 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1.5 1401/01/27 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) قیمت روز متراژ زمین: 365 طول بر: 19 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/25 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر باهنر 600 میلیارد (متری 240 میلیون) متراژ زمین: 2500 طول بر: 50 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/01/24 فروش کلنگی در دیباجی شمالی، خیابان محمدرضا دوقوز 35 میلیارد (متری 116.666 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/24 فروش کلنگی در اراج، خیابان گلزار 46 میلیارد و 800 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 312 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/23 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان دکتر باهنر 177 میلیارد (متری 251.63 میلیون) متراژ زمین: 705 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/01/21 فروش کلنگی در نیاوران، بر خیابان نیاوران 357 میلیارد (متری 350 میلیون) متراژ زمین: 1020 طول بر: 22 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1401/01/20 فروش کلنگی در الهیه، خیابان حسن اکبری 55 میلیارد (متری 157.142 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/18 فروش کلنگی در اختیاریه، سه راه منظریه خیابان برادران رحمانی 270 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 1080 طول بر: 58 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/14 فروش کلنگی در فرشته، خیابان شهید پهلوان تختی 360 میلیارد (متری 285.35 میلیون) متراژ زمین: 1263 طول بر: 21 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/14 فروش کلنگی در هروی، خیابان محمدی-ریحانی 127 میلیارد و 500 میلیون (متری 85 میلیون) متراژ زمین: 1500 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/10 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان ششم بن بست پند دو 55 میلیارد (متری 152.354 میلیون) متراژ زمین: 361 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/10 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان ششم 50 میلیارد (متری 138.504 میلیون) متراژ زمین: 361 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1401/01/10 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه رفعت بن بستسرخه ای 150 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1401/01/06 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 66 میلیارد و 700 میلیون (متری 145 میلیون) متراژ زمین: 460 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/12/17 فروش کلنگی در کامرانیه جنوبی، خیابان برادران دژم جو 51 میلیارد (متری 200.787 میلیون) متراژ زمین: 254 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/12/17 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان الف(کاج) 162 میلیارد و 400 میلیون (متری 280 میلیون) متراژ زمین: 580 طول بر: 37 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/12/14 فروش کلنگی در درکه، خیابان میر اسماعیلی 35 میلیارد (متری 38.888 میلیون) متراژ زمین: 900 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/12/14 فروش کلنگی در قیطریه، رو به رو مترو قیطریه 80 میلیارد (متری 238.805 میلیون) متراژ زمین: 335 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/12/11 معاوضه کلنگی در محمودیه، خیابان تیر 300 میلیارد (متری 300 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 50 1400/12/05 فروش کلنگی در هروی، خیابان جوانشیر قیمت روز متراژ زمین: 520 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/12/03 فروش کلنگی در قلهک، خیابان علی کدویی 89 میلیارد و 600 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 560 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/12/02 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان کریمی قیمت روز متراژ زمین: 460 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/30 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان جبلی 30 میلیارد و 840 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 257 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 13 1400/11/27 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، خیابان محمد خاقانی 37 میلیارد و 100 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 265 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/25 فروش کلنگی در اختیاریه جنوبی، خیابان خداجو 42 میلیارد (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/24 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان احمدی زمانی 207 میلیارد (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 1150 طول بر: 25 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/11/24 فروش کلنگی در دروس، خیابان هدایت 190 میلیارد (متری 196.28 میلیون) متراژ زمین: 968 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/19 فروش کلنگی در هروی، خیابان برادران پناهی نیا(امیریان) 225 میلیارد و 960 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 1614 طول بر: 50 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/11/18 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان میرزاپور(سهیل) 52 میلیارد و 800 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 330 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/18 فروش کلنگی در قلهک، کوچه علی یزدانیان 35 میلیارد و 100 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 270 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/17 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان قلندری(دستور) شمالی 55 میلیارد و 800 میلیون (متری 155 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/16 فروش کلنگی در اختیاریه، مقابل مسجد خیابان مسعود 37 میلیارد و 50 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 285 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/14 فروش کلنگی در درکه، خیابان درکه 48 میلیارد (متری 56.47 میلیون) متراژ زمین: 850 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/13 فروش کلنگی در هروی، میدان حسین آباد 120 میلیارد (متری 138.728 میلیون) متراژ زمین: 865 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/11 فروش کلنگی در دولت، بر خیابان دولت(کلاهدوز) 119 میلیارد و 700 میلیون (متری 190 میلیون) متراژ زمین: 630 طول بر: 14 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/11/09 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان منظریه 60 میلیارد (متری 161.29 میلیون) متراژ زمین: 372 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان مهدی زاده 72 میلیارد و 160 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 451 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1.5 1400/11/06 فروش کلنگی در دربند، کوچه اسداللهی 45 میلیارد (متری 140.625 میلیون) متراژ زمین: 320 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/05 فروش کلنگی در آجودانیه، نبش خیابان هفتم غربی 1 تریلیون و 95 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 7300 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/03 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد خ منظرنژاد 41 میلیارد (متری 146.428 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1400/11/02 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان نارنجستان ششم 199 میلیارد و 680 میلیون (متری 240 میلیون) متراژ زمین: 832 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: – اصلاحی: 0 1400/11/02 فروش کلنگی در دولت، خ شریعتی خ دولت 330 میلیارد (متری 550 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/11/02 فروش کلنگی در الهیه، خیابان مهدیه خیابان عطاری مقدم شمالی 123 میلیارد و 900 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 885 طول بر: 27 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/30 فروش کلنگی در دولت، خیابان دولت(کلاهدوز) قیمت روز متراژ زمین: 387 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/25 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان محمودیه 153 میلیارد (متری 261.538 میلیون) متراژ زمین: 585 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/19 فروش کلنگی در گلاب دره 18 میلیارد و 410 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 263 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/19 فروش کلنگی در چیذر، میدان ندا 176 میلیارد و 660 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 803 طول بر: 24 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/10/19 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان الفت 110 میلیارد (متری 155.148 میلیون) متراژ زمین: 709 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/18 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان فرخی یزدی آجر پز 64 میلیارد (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/18 فروش کلنگی در دربند، بالاتر از میدان دربند کوچه میری 28 میلیارد (متری 98.939 میلیون) متراژ زمین: 283 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/18 فروش کلنگی در دربند، خیابان دربند 103 میلیارد (متری 144.55 میلیون) متراژ زمین: 715 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1400/10/18 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان تاجیک پایین تر از میدان امامزاده قاسم 45 میلیارد (متری 70.312 میلیون) متراژ زمین: 640 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 20 1400/10/13 فروش کلنگی در هروی، خیابان مژده(فرعی پنجم) 50 میلیارد (متری 111.111 میلیون) متراژ زمین: 450 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/12 فروش کلنگی در دروس، خیابان حاج علی رفیق دوست(دشستان دهم) 90 میلیارد (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/09 فروش کلنگی در دروس، دوراهی قلهک خیابان گل یخ 307 میلیارد و 680 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 2564 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 380 1400/10/08 فروش کلنگی در تجریش، میدان تجریش 84 میلیارد (متری 233.333 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/10/08 فروش کلنگی در تجریش، خیابان شهید سید حسین سلیمان زاده 52 میلیارد و 800 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 330 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1400/10/07 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان قلندری (دستور) جنوبی 41 میلیارد و 850 میلیون (متری 135 میلیون) متراژ زمین: 310 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1400/10/05 فروش کلنگی در فرشته، خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی 95 میلیارد (متری 237.5 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 1 1400/10/02 فروش کلنگی در آجودانیه، خیابان هفتم غربی 1 تریلیون و 94 میلیارد و 850 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 7299 طول بر: 72 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/30 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان اندرزگو 108 میلیارد (متری 179.7 میلیون) متراژ زمین: 601 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/30 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 279 میلیارد و 585 میلیون (متری 135 میلیون) متراژ زمین: 2071 طول بر: 60 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/09/30 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان دکتر باهنر 400 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 1600 طول بر: 42 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/09/29 فروش کلنگی در هروی، خیابان جوانشیر قیمت روز متراژ زمین: 2500 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/24 فروش کلنگی در اوین، خیابان محسن اعرابی 140 میلیارد (متری 46.666 میلیون) متراژ زمین: 3000 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1500 1400/09/22 فروش کلنگی در آجودانیه، خیابان سیزدهم شرقی 256 میلیارد و 250 میلیون (متری 205 میلیون) متراژ زمین: 1250 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/21 فروش کلنگی در دزاشیب، بر لواسانی غربی قیمت روز متراژ زمین: 4500 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 1 1400/09/16 فروش کلنگی در آصف، خیابان اعجازی(آصف) 254 میلیارد و 800 میلیون (متری 260 میلیون) متراژ زمین: 980 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/16 فروش کلنگی در اراج، خیابان گلزار قیمت روز متراژ زمین: 680 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/15 فروش کلنگی در قلهک، دو راهی قلهک-خیابان مطهری 89 میلیارد و 250 میلیون (متری 125 میلیون) متراژ زمین: 714 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 150 1400/09/13 فروش کلنگی در جماران، کوچه برادران سبزی 90 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 15 1400/09/12 فروش کلنگی در هروی، خیابان جوانشیر 136 میلیارد و 800 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 1140 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/10 فروش کلنگی در اراج، بر خیابان خیابان گلزار 101 میلیارد و 500 میلیون (متری 145 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1400/09/10 فروش کلنگی در دروس، خیابان فکوریان 134 میلیارد و 250 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 895 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/09/05 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان دکتر باهنر 325 میلیارد و 500 میلیون (متری 210 میلیون) متراژ زمین: 1550 طول بر: 48 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/09/04 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 62 میلیارد و 100 میلیون (متری 230 میلیون) متراژ زمین: 270 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/08/30 فروش کلنگی در تجریش، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی(مقصود بیک) 419 میلیارد و 980 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 1909 طول بر: 34 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/08/24 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان دکتر باهنر 300 میلیارد (متری 193.5 میلیون) متراژ زمین: 1554 طول بر: 35 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: اداری اصلاحی: 0 1400/08/24 فروش کلنگی در مینی سیتی، بزرگ راه ارتش-خیابان نخل 57 میلیارد و 960 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 483 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/08/23 فروش کلنگی در دربند، خیابان دربند 105 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/08/22 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران سلیمانی(حکمت) غربی 32 میلیارد و 500 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 250 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1400/08/17 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 312 میلیارد و 750 میلیون (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 1251 طول بر: 48 نوع کاربری: اداری, تجاری, خدماتی سند: – 1400/08/13 فروش کلنگی در فرشته، خیابان شهید مرتضی فیاضی(فرشته) 195 میلیارد (متری 245.591 میلیون) متراژ زمین: 794 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 130 1400/08/11 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، بر باهنر پایین تر از 3راه یاسر نبش خیابان معظمی 234 میلیارد و 80 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 1064 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 180 1400/08/08 فروش کلنگی در درکه، خیابان درکه 104 میلیارد و 775 میلیون (متری 75 میلیون) متراژ زمین: 1397 طول بر: 36 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 130 1400/08/04 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان سالار 110 میلیارد (متری 133.657 میلیون) متراژ زمین: 823 طول بر: 31 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/08/01 فروش کلنگی در ازگل، خیابان نوبهار 50 میلیارد (متری 69.444 میلیون) متراژ زمین: 720 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/08/01 معاوضه کلنگی در محمودیه، خیابان مهر قیمت روز متراژ زمین: 1000 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 3 1400/08/01 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 1 تریلیون و 600 میلیارد (متری 30.769 میلیون) متراژ زمین: 52000 طول بر: 165 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/27 فروش کلنگی در چیذر، خیابان کلهری 70 میلیارد (متری 122.807 میلیون) متراژ زمین: 570 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/26 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان هفدهم 330 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 2200 طول بر: 32 نوع کاربری: خدماتی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/21 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان اصغر نعمتی 40 میلیارد و 300 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 310 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/18 فروش کلنگی در اختیاریه جنوبی، ک نگار 35 میلیارد و 500 میلیون (متری 103.801 میلیون) متراژ زمین: 342 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/17 فروش کلنگی در الهیه، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی(مقصود بیک) قیمت روز متراژ زمین: 1930 طول بر: 34 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/10 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان جبلی 29 میلیارد و 670 میلیون (متری 115 میلیون) متراژ زمین: 258 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 18 1400/07/10 فروش کلنگی در دربند، بر اصلی خیابان دربند 440 میلیارد (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 2000 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/07 فروش کلنگی در شهرک محلاتی، بلوار ارتش بعد مترو محلاتی 71 میلیارد و 280 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 396 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/07/04 فروش کلنگی در الهیه، باغ سفارت ترکیه خیابان مبشر 80 میلیارد (متری 114.285 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 3 1400/07/02 فروش کلنگی در درکه، خیابان تفنگ سازان 85 میلیارد (متری 56.666 میلیون) متراژ زمین: 1500 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/06/31 فروش کلنگی در هروی، میدان حسین اباد/خیابان مژده 32 میلیارد و 400 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 270 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/06/27 فروش کلنگی در قیطریه، چیذر 412 میلیارد و 200 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 2290 طول بر: 60 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/06/22 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان فنا خسرو 131 میلیارد و 720 میلیون (متری 185 میلیون) متراژ زمین: 712 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 20 1400/06/19 فروش کلنگی در دربند، خیابان میری 28 میلیارد (متری 97.56 میلیون) متراژ زمین: 287 طول بر: 19 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 12 1400/06/17 فروش کلنگی در دربند، بر دربند پایین میدان دربند 55 میلیارد (متری 89.43 میلیون) متراژ زمین: 615 طول بر: 31 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/06/11 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، روبروی خیابان تسلیمی قیمت روز متراژ زمین: 1450 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 8 1400/06/11 فروش کلنگی در قلهک، خیابان گل یخ 180 میلیارد (متری 90.909 میلیون) متراژ زمین: 1980 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/06/09 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان گلزار(اندرزگو) 230 میلیارد (متری 302.233 میلیون) متراژ زمین: 761 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/06/05 فروش کلنگی در اختیاریه، کوچه نگار 37 میلیارد و 400 میلیون (متری 110 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/06/03 فروش کلنگی در چیذر، خیابان چیذری 44 میلیارد و 720 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 344 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/06/01 فروش کلنگی در ازگل، بر ارتش نرسیده به امام علی بعد از نگین خودرو 48 میلیارد (متری 177.777 میلیون) متراژ زمین: 270 طول بر: 16 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/05/24 فروش کلنگی در قیطریه، بر اندرزگو روبه روی برگر لند طبقه فوقانی داروخانه 658 میلیارد و 600 میلیون (متری 370 میلیون) متراژ زمین: 1780 طول بر: 52 نوع کاربری: اداری سند: اداری 1400/05/24 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان پسیان 182 میلیارد (متری 280 میلیون) متراژ زمین: 650 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/05/24 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان شهید برادران موحد دانش 136 میلیارد و 840 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 622 طول بر: 19 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/05/23 فروش کلنگی در نوبنیاد، میدان نوبنیاد 15 میلیارد (متری 29.239 میلیون) متراژ زمین: 513 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/05/21 فروش کلنگی در اقدسیه، بر بلوار ارتش 49 میلیارد (متری 181.481 میلیون) متراژ زمین: 270 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/05/18 فروش کلنگی در دولت، ح دولت چسبیده به پمپ بنزین غ فعال 140 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 2000 طول بر: 60 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/05/18 فروش کلنگی در ازگل، خیابان بیدستان 37 میلیارد (متری 85.45 میلیون) متراژ زمین: 433 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/05/10 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان کیهان 391 میلیارد و 500 میلیون (متری 225 میلیون) متراژ زمین: 1740 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/05/09 فروش کلنگی در هروی، خیابان محمدی(آزادی) 104 میلیارد و 500 میلیون (متری 108.29 میلیون) متراژ زمین: 965 طول بر: 45 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/05/06 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان حوری 35 میلیارد (متری 127.272 میلیون) متراژ زمین: 275 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/28 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان هاشمی بن بست حق پرست 52 میلیارد و 800 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 440 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/04/26 فروش کلنگی در زعفرانیه، کوچه جامی غربی 187 میلیارد (متری 110 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/25 فروش کلنگی در هروی، میدان حسین آباد قیمت روز متراژ زمین: 1140 طول بر: 28 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1400/04/24 فروش کلنگی در دربند، خیابان دربند 63 میلیارد و 500 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 635 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 1 1400/04/24 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان سالار 105 میلیارد (متری 147.887 میلیون) متراژ زمین: 710 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/04/24 فروش کلنگی در هروی، ابتدای خ وفامنش 247 میلیارد و 400 میلیون (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1237 طول بر: 35 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/04/21 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان عرفاتی 61 میلیارد و 760 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 386 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/20 فروش کلنگی در دروس، خیابان رحیم زاده ثمری 319 میلیارد و 500 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 3195 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/04/20 فروش کلنگی در مینی سیتی، خیابان نخل 55 میلیارد و 200 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 460 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/20 فروش کلنگی در دربند، بعد از میدان دربند 27 میلیارد (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/17 فروش کلنگی در هروی، خیابان افتخاریان 68 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 680 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/15 فروش کلنگی در الهیه، کوچه رضایی 21 میلیارد و 230 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 386 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/11 فروش کلنگی در هروی، خیابان گلستان دوم 160 میلیارد (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان کریمی قیمت روز متراژ زمین: 4170 طول بر: 60 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/08 فروش کلنگی در مینی سیتی، خیابان نخل قیمت روز متراژ زمین: 450 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/04/07 فروش کلنگی در هروی، خیابان جوانشیر 35 میلیارد (متری 123.239 میلیون) متراژ زمین: 284 طول بر: 30 نوع کاربری: نامشخص سند: تجاری اصلاحی: 0 1400/04/06 فروش کلنگی در جماران، خیابان جماران 160 میلیارد (متری 350.877 میلیون) متراژ زمین: 456 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1400/04/06 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، نرسیده به صدر قیمت روز متراژ زمین: 502 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/04/03 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان پورابتهاج(دارآباد) 500 میلیارد (متری 498.7 میلیون) متراژ زمین: 1004 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 150 1400/03/30 فروش کلنگی در نوبنیاد 557 میلیارد و 280 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 9288 طول بر: 48 نوع کاربری: نامشخص سند: – اصلاحی: 0 1400/03/29 فروش کلنگی در اوین، خیابان محسن اعرابی قیمت روز متراژ زمین: 480 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1400/03/25 فروش کلنگی در دروس، خیابان یار محمدی 10 میلیارد (متری 33.333 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/24 فروش کلنگی در دولت، چهارراه قنات 104 میلیارد و 115 میلیون (متری 165 میلیون) متراژ زمین: 631 طول بر: 13 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/03/23 فروش کلنگی در نیاوران، بر باهنر نرسیده به میدان نیاوران 510 میلیارد (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 3000 طول بر: 35 نوع کاربری: مسکونی, اداری, آموزشی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/23 فروش کلنگی در دروس، خیابان ناطق نوری(زمرد) 63 میلیارد (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 450 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/20 فروش کلنگی در فرشته، خیابان ولیعصر خیابان شهید مرتضی فیاضی(فرشته) 309 میلیارد و 420 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 1719 طول بر: 28 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/19 فروش کلنگی در اوین، خیابان دشت بهشت 23 میلیارد (متری 68.656 میلیون) متراژ زمین: 335 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 13 1400/03/18 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان ملکی 166 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 830 طول بر: 26 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/14 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، دوراهی قلهک 99 میلیارد (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 660 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/03/11 فروش کلنگی در جماران، خیابان یکم بن بست امیر 21 میلیارد (متری 82.352 میلیون) متراژ زمین: 255 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/03/10 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان روشنایی 59 میلیارد و 200 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 370 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/10 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان فرمانیه 380 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1900 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/09 فروش کلنگی در نیاوران، کوچه مسجد(خیام) 67 میلیارد و 500 میلیون (متری 125 میلیون) متراژ زمین: 540 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 7 1400/03/08 فروش کلنگی در ولنجک، بلوار دانشجو 164 میلیارد و 800 میلیون (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 824 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/06 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان سوم 108 میلیارد (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/03/04 فروش کلنگی در درکه، جاده معدن محله کوهسار منبع آب 24 میلیارد (متری 40.133 میلیون) متراژ زمین: 598 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/02/25 فروش کلنگی در درکه، انتهای خیابان موسوی مطلق 25 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: – اصلاحی: 15 1400/02/20 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 250 میلیارد (متری 125.502 میلیون) متراژ زمین: 1992 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/02/19 فروش کلنگی در دزاشیب، فرمانیه غربی نبش وطن پور 380 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1900 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/02/16 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان محمدرضا دوقوز قیمت روز متراژ زمین: 300 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/02/14 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، خیابان صدیق 118 میلیارد و 800 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 660 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1400/02/13 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان دکتر باهنر 96 میلیارد و 840 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 538 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – 1400/02/12 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان با هنر بعد از چهارراه مژده بن بست نخعی 98 میلیارد و 420 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 703 طول بر: 45 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: – اصلاحی: 0 1400/02/12 فروش کلنگی در تجریش قیمت روز متراژ زمین: 650 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/02/10 فروش کلنگی در هروی، خیابان سید کاظم موسوی(گلستان پنجم) 125 میلیارد (متری 146.541 میلیون) متراژ زمین: 853 طول بر: 25 نوع کاربری: تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/02/08 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، خیابان شریعتی بعد از دوراهی قلهک خیابان صدیق 64 میلیارد (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 24 1400/02/05 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان گلزار(اندرزگو) 90 میلیارد (متری 149.75 میلیون) متراژ زمین: 601 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1400/02/05 فروش کلنگی در درکه، خیابان میر اسماعیلی 22 میلیارد و 800 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 380 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1400/02/04 فروش کلنگی در صاحبقرانیه، خیابان شهید برادران موحد دانش روبه روی آواسنتر 98 میلیارد (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 30 1400/02/04 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان صادقی قمی 42 میلیارد (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 33 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1400/01/29 فروش کلنگی در قیطریه، بالای اتوبان صدر 440 میلیارد (متری 88 میلیون) متراژ زمین: 5000 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/01/25 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر باهنر 230 میلیارد (متری 149.35 میلیون) متراژ زمین: 1540 طول بر: 47 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/01/24 فروش کلنگی در آصف، میدان آصف قیمت روز متراژ زمین: 300 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – 1400/01/23 فروش کلنگی در شهید عراقی (بالای زین الدین)، کوچه شبنم 39 میلیارد و 200 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/01/18 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، بر باهنر نبش نخعی 320 میلیارد (متری 207.927 میلیون) متراژ زمین: 1539 طول بر: 42 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/01/17 فروش کلنگی در دولت، روبرو بانک آینده 55 میلیارد (متری 135.467 میلیون) متراژ زمین: 406 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: – 1400/01/16 فروش کلنگی در آجودانیه، نبش خیابان توکلی 308 میلیارد و 160 میلیون (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 3424 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1400/01/16 فروش کلنگی در چیذر، خیابان معصومی 110 میلیارد (متری 143.979 میلیون) متراژ زمین: 764 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 10 1400/01/14 فروش کلنگی در هروی، تپه شمس اباد خیابان فرزاد 90 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 900 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/01/14 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان شانزدهم 416 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 2080 طول بر: 33 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1400/01/08 فروش کلنگی در قیطریه، روبروی پارک قیطریه 40 میلیارد (متری 145.454 میلیون) متراژ زمین: 275 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 11 1400/01/07 فروش کلنگی در دروس، خیابان اکبر راستوان روبروی سفارت آذربایجان 232 میلیارد و 220 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 1366 طول بر: 26 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/27 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه استاد هاشمی 47 میلیارد و 760 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 398 طول بر: 23 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 2 1399/12/25 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی کوچه حامد قیمت روز متراژ زمین: 622 طول بر: 26 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 90 1399/12/23 فروش کلنگی در نوبنیاد، بن بستکوهستان پنجم 42 میلیارد (متری 112.903 میلیون) متراژ زمین: 372 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/12 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان طاهری 776 میلیارد (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 4850 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/11 فروش کلنگی در چیذر، نرسیده به میدان ندا روبروی بانک پاسارگاد 181 میلیارد و 80 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 1006 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/12/11 فروش کلنگی در دربند، نرسیده به میدان سربند پلاک 329 27 میلیارد و 180 میلیون (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 302 طول بر: 35 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/12/09 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان محمودی دوم 200 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/09 فروش کلنگی در هروی، خیابان جوانشیر 64 میلیارد (متری 114.901 میلیون) متراژ زمین: 557 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/09 فروش کلنگی در کامرانیه جنوبی، ابتدای پل صدر 15 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 70 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران واعظی 33 میلیارد و 75 میلیون (متری 105 میلیون) متراژ زمین: 315 طول بر: 14 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 24 1399/12/06 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان هاشمی علیا 45 میلیارد و 600 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 304 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/12/06 فروش کلنگی در جماران، انتهای خیابان یاسر 168 میلیارد (متری 136.585 میلیون) متراژ زمین: 1230 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 10 1399/12/05 فروش کلنگی در اختیاریه، بلوار کاوه جنوبی 58 میلیارد و 800 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 420 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/03 فروش کلنگی در ولنجک، انتهای خیابان نوزدهم 400 میلیارد (متری 189.573 میلیون) متراژ زمین: 2110 طول بر: 34 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/12/02 فروش کلنگی در نوبنیاد، بن بستکوهستان پنجم 41 میلیارد و 776 میلیون (متری 112 میلیون) متراژ زمین: 373 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/12/02 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی 72 میلیارد و 960 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 456 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 5 1399/11/29 فروش کلنگی در فرمانیه، مهمان دوست 117 میلیارد و 660 میلیون (متری 185 میلیون) متراژ زمین: 636 طول بر: 16 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/11/27 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان قیطریه جنوبی 37 میلیارد و 500 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 250 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/26 فروش کلنگی در دزاشیب، بالاتر از پمپ بنزین اسدی 210 میلیارد (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 1750 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/26 فروش کلنگی در ضرابخانه، شریعتی سه راه ضرابخانه خ مجید طلوع تهرانی پلاک 17 56 میلیارد و 100 میلیون (متری 110 میلیون) متراژ زمین: 510 طول بر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/11/22 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی 97 میلیارد و 50 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 647 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/21 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان یازدهم 370 میلیارد (متری 176.19 میلیون) متراژ زمین: 2100 طول بر: 35 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/20 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان پاسداران 54 میلیارد (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/20 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان دکتر لواسانی(فرمانیه) 400 میلیارد (متری 177.777 میلیون) متراژ زمین: 2250 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/20 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 100 میلیارد (متری 161.3 میلیون) متراژ زمین: 621 طول بر: 35 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/11/20 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان فنا خسرو 85 میلیارد (متری 86.734 میلیون) متراژ زمین: 980 طول بر: 26 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/18 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان ساسان 736 میلیارد (متری 230 میلیون) متراژ زمین: 3200 طول بر: 54 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/18 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه استاد هاشمی 52 میلیارد و 800 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 440 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 50 1399/11/18 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان کامرانیه 340 میلیارد و 120 میلیون (متری 220 میلیون) متراژ زمین: 1546 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/11/17 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، ابتدای خ ظفر 240 میلیارد (متری 184.615 میلیون) متراژ زمین: 1300 طول بر: 26 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/16 فروش کلنگی در درکه، خیابان میر اسماعیلی 21 میلیارد (متری 29.494 میلیون) متراژ زمین: 712 طول بر: 70 نوع کاربری: نامشخص سند: – اصلاحی: 204 1399/11/14 فروش کلنگی در جماران، خیابان حسنی کیا 26 میلیارد و 520 میلیون (متری 85 میلیون) متراژ زمین: 312 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – 1399/11/14 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان گلزار(اندرزگو) 350 میلیارد (متری 350 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 14 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/11/12 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان محمودیه نزدیک پارک وی 125 میلیارد (متری 113.122 میلیون) متراژ زمین: 1105 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/08 فروش کلنگی در هروی، خ زندی خیابان قادری 26 میلیارد (متری 86.666 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 15 نوع کاربری: تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/11/08 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 61 میلیارد و 845 میلیون (متری 95 میلیون) متراژ زمین: 651 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/07 فروش کلنگی در هروی، خیابان برادران پناهی نیا(گلزار) 26 میلیارد و 500 میلیون (متری 88.333 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/07 فروش کلنگی در محمودیه، بن بست شقایق 136 میلیارد و 850 میلیون (متری 230 میلیون) متراژ زمین: 595 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/06 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مرجان 400 میلیارد (متری 66.666 میلیون) متراژ زمین: 6000 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/06 فروش کلنگی در هروی، خ گلزار 193 میلیارد و 680 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 1614 طول بر: 60 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/11/06 فروش کلنگی در محمودیه، نبش خیابان الف(کاج) 138 میلیارد (متری 230 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 32 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/06 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان الف(کاج) 138 میلیارد (متری 230 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 32 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/11/06 فروش کلنگی در دروس، خیابان یار محمدی 43 میلیارد و 680 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 336 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1.5 1399/11/05 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان نیاززاده 475 میلیارد و 500 میلیون (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 1902 طول بر: 50 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/11/04 فروش کلنگی در دولت، خیابان جواد بهمنی 28 میلیارد و 270 میلیون (متری 110 میلیون) متراژ زمین: 257 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/04 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان جوانان 160 میلیارد و 750 میلیون (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 643 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/11/02 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 41 میلیارد و 800 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 418 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/10/30 فروش کلنگی در مینی سیتی، خیابان نخل 55 میلیارد و 200 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 460 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/10/26 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان ج اخلاقی 60 میلیارد (متری 166.666 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 10 1399/10/25 فروش کلنگی در فرشته، بر خیابان فرشته 115 میلیارد (متری 359.375 میلیون) متراژ زمین: 320 طول بر: 17 نوع کاربری: تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/10/24 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، نبش خیابان پیروز 65 میلیارد و 120 میلیون (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 407 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/10/24 فروش کلنگی در یخچال، ابتدای خیابان یخچال 320 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 3200 طول بر: 55 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/19 فروش کلنگی در کاشانک، کوچه پارک اول 150 میلیارد و 960 میلیون (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 888 طول بر: 36 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/16 فروش کلنگی در اختیاریه، بزرگراه صدر نبش خیابان رحمانی 195 میلیارد و 910 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 1507 طول بر: 34 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/10/16 فروش کلنگی در الهیه، خیابان صحرا 207 میلیارد و 200 میلیون (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1036 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/16 فروش کلنگی در جماران، کوچه امیرسلیمانی 81 میلیارد و 730 میلیون (متری 110 میلیون) متراژ زمین: 743 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/15 فروش کلنگی در ضرابخانه، خیابان سروستان یکم 56 میلیارد (متری 109.803 میلیون) متراژ زمین: 510 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/14 فروش کلنگی در فرمانیه، کامرانیه نبش خیابان برادران دژم جو 65 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 260 طول بر: 19 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/10/14 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان نگارستان چهارم 36 میلیارد (متری 135.338 میلیون) متراژ زمین: 266 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/10/09 فروش کلنگی در دربند، بالاتر از کلانتری 35 میلیارد (متری 56.91 میلیون) متراژ زمین: 615 طول بر: 23 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/10/07 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران واعظی 220 میلیارد (متری 58.744 میلیون) متراژ زمین: 3745 طول بر: 38 نوع کاربری: نامشخص سند: اوقافی اصلاحی: 0 1399/10/07 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان مهدی زاد 30 میلیارد (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 250 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/06 فروش کلنگی در هروی، میدان حسین آباد قیمت روز متراژ زمین: 1140 طول بر: 30 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/10/06 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران واعظی 280 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 4000 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/04 فروش کلنگی در اوین، خیابان محسن اعرابی 19 میلیارد و 500 میلیون (متری 73.308 میلیون) متراژ زمین: 266 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/10/02 فروش کلنگی در هروی، خیابان افتخاریان 64 میلیارد و 220 میلیون (متری 95 میلیون) متراژ زمین: 676 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/10/01 فروش کلنگی در زعفرانیه، انتهای خیابان اعجازی(آصف) 1 تریلیون و 200 میلیارد (متری 23.76 میلیون) متراژ زمین: 52000 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/09/30 فروش کلنگی در الهیه، خیابان مریم غربی 155 میلیارد (متری 270.979 میلیون) متراژ زمین: 572 طول بر: 25 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/09/30 فروش کلنگی در دربند، بالاتر از کلانتری روبروی شورای حل اختلاف 35 میلیارد (متری 56.91 میلیون) متراژ زمین: 615 طول بر: 23 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/09/25 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان لواسانی خیابان مهدی زاده 52 میلیارد (متری 126.829 میلیون) متراژ زمین: 410 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/23 فروش کلنگی در جمشیدیه، کوچه سی و دوم 60 میلیارد (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/22 فروش کلنگی در دروس، خیابان فکوریان 320 میلیارد (متری 106.666 میلیون) متراژ زمین: 3000 طول بر: 44 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/09/22 فروش کلنگی در دروس، خیابان رحیم زاده ثمری 189 میلیارد و 500 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 1895 طول بر: 56 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/17 فروش کلنگی در مقدس اردبیلی، بر خیابان مقدس اردبیلی 204 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 816 طول بر: 21 نوع کاربری: نامشخص سند: – اصلاحی: 0 1399/09/16 فروش کلنگی در هروی، خیابان افتخاریان 64 میلیارد و 410 میلیون (متری 95 میلیون) متراژ زمین: 678 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/15 فروش کلنگی در نوبنیاد، بن بستکوهستان پنجم 43 میلیارد (متری 115.281 میلیون) متراژ زمین: 373 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: – اصلاحی: 0 1399/09/15 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان گلزار 136 میلیارد و 500 میلیون (متری 105 میلیون) متراژ زمین: 1300 طول بر: 33 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/13 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان برادران رحمانی 85 میلیارد و 120 میلیون (متری 133 میلیون) متراژ زمین: 640 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/10 فروش کلنگی در فرمانیه، کوچه بیات 153 میلیارد (متری 170 میلیون) متراژ زمین: 900 طول بر: 55 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/09/09 فروش کلنگی در اختیاریه، خ بهار جنوبی کوچه نادر 78 میلیارد (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/09 معاوضه کلنگی در دزاشیب، خیابان آزادی 33 میلیارد و 600 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/09/05 فروش کلنگی در اوین، خیابان محسن اعرابی 28 میلیارد و 200 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 470 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/09/04 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان شهید ماکویی پور جنوبی 700 میلیارد (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 2800 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/04 فروش کلنگی در دزاشیب، از سمت میدان قدس بر خیابان دزاشیب 200 میلیارد (متری 129.87 میلیون) متراژ زمین: 1540 طول بر: 42 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/09/04 فروش کلنگی در ضرابخانه، تقاطع خ شریعتی و بزرگراه همت 240 میلیارد (متری 129.729 میلیون) متراژ زمین: 1850 طول بر: 116 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/09/03 فروش کلنگی در هروی، خیابان ضابطی 100 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/09/03 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان احمدی زمانی 161 میلیارد (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 1150 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 50 1399/09/02 فروش کلنگی در اختیاریه، کوچه دلاویز 195 میلیارد و 910 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 1507 طول بر: 34 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 60 1399/09/02 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی 396 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1980 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 650 1399/08/28 فروش کلنگی در دولت، خیابان عراقی 38 میلیارد (متری 56.379 میلیون) متراژ زمین: 674 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/08/28 فروش کلنگی در دروس، کوچه شیفته 125 میلیارد (متری 125 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 20 1399/08/24 فروش کلنگی در دربند، روبروی شورای حل اختلاف 40 میلیارد (متری 63.492 میلیون) متراژ زمین: 630 طول بر: 23 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/08/20 فروش کلنگی در دربند، جنب شورای حل اختلاف 46 میلیارد (متری 74.796 میلیون) متراژ زمین: 615 طول بر: 23 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/08/19 فروش کلنگی در کامرانیه جنوبی، خیابان کلهری 59 میلیارد و 850 میلیون (متری 105 میلیون) متراژ زمین: 570 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/08/19 فروش کلنگی در دروس، خیابان یار محمدی 37 میلیارد (متری 132.142 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/08/19 فروش کلنگی در دولت، بر خیابان دولت 77 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1100 طول بر: 20 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/08/17 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان بیست و دوم قیمت روز متراژ زمین: 2110 طول بر: 36 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/08/14 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، خیابان عرفاتی شرقی 288 میلیارد (متری 160 میلیون) متراژ زمین: 1800 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/08/12 فروش کلنگی در دروس، خیابان چیذری 28 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/08/01 فروش کلنگی در درکه، خیابان میر اسماعیلی 79 میلیارد و 75 میلیون (متری 25 میلیون) متراژ زمین: 3163 طول بر: 200 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 6 1399/07/30 پیش فروش کلنگی در الهیه، خیابان گلنار نبش الهیه سوم وخیابان گلنوش 53 میلیارد (متری 165.625 میلیون) متراژ زمین: 320 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/07/28 فروش کلنگی در هروی، خ زندی غربی 29 میلیارد (متری 96.666 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/07/27 فروش کلنگی در هروی، خیابان برادران پناهی نیا(گلزار) 32 میلیارد (متری 106.666 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/07/24 فروش کلنگی در فرشته، خیابان شهید پهلوان تختی 252 میلیارد و 600 میلیون (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1263 طول بر: 21 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/07/21 فروش کلنگی در نوبنیاد، بر میدان نوبنیاد 260 میلیارد (متری 26.46 میلیون) متراژ زمین: 9826 طول بر: 32 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/07/20 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان نارنجستان یکم 598 میلیارد و 320 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 4986 طول بر: 120 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/07/19 فروش کلنگی در دزاشیب، بر خیابان نیاوران روبروی خیابان شهید علیرضا افشار(ماهان) 63 میلیارد (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/07/16 فروش کلنگی در دروس، خیابان رضا وارسته 54 میلیارد (متری 135 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/07/15 فروش کلنگی در یخچال، خیابان یخچال 210 میلیارد (متری 65.625 میلیون) متراژ زمین: 3200 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 247 1399/07/10 فروش کلنگی در زعفرانیه، کوچه یکتا 165 میلیارد (متری 165 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/07/09 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان چهاردهم 76 میلیارد و 800 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 960 طول بر: 32 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/07/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان مهدی زاده 32 میلیارد (متری 74.766 میلیون) متراژ زمین: 428 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 200 1399/07/07 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 117 میلیارد و 400 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 1174 طول بر: 37 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/07/02 فروش کلنگی در اقدسیه، روبه روی ایستگاه مترو اقدسیه بن بست طاهری 137 میلیارد و 500 میلیون (متری 250 میلیون) متراژ زمین: 550 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/28 فروش کلنگی در ضرابخانه، خیابان سروستان دهم 30 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 8.35 1399/06/24 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان گلزار 35 میلیارد (متری 67.307 میلیون) متراژ زمین: 520 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/06/23 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان روشنایی 101 میلیارد و 400 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 780 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/23 فروش کلنگی در قلهک، خیابان یخچال قیمت روز متراژ زمین: 3000 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 65 1399/06/22 فروش کلنگی در قیطریه، میدان پیروز 127 میلیارد و 500 میلیون (متری 85 میلیون) متراژ زمین: 1500 طول بر: 45 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/06/19 فروش کلنگی در دربند، کوچه اسداللهی 35 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/17 فروش کلنگی در هروی، خیابان افتخاریان 57 میلیارد و 460 میلیون (متری 85 میلیون) متراژ زمین: 676 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/17 فروش کلنگی در ضرابخانه، خیابان علایی 30 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 6 1399/06/16 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، نبش کوچه ایرج 370 میلیارد و 620 میلیون (متری 145 میلیون) متراژ زمین: 2556 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/15 فروش کلنگی در الهیه، خیابان چناران 301 میلیارد و 320 میلیون (متری 180 میلیون) متراژ زمین: 1674 طول بر: 27 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/13 فروش کلنگی در ضرابخانه، کوچه سروستان سوم 28 میلیارد (متری 97.222 میلیون) متراژ زمین: 288 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/11 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 80 میلیارد و 600 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 620 طول بر: 33 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/06/10 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، کوچه مطهری 28 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0.5 1399/06/03 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان کلهری 62 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 620 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/28 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان برادران سلیمانی(حکمت) شرقی 33 میلیارد و 600 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 1 1399/05/28 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان رحمانی 65 میلیارد (متری 85.526 میلیون) متراژ زمین: 760 طول بر: 32 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/27 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان سوم 78 میلیارد (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1399/05/27 فروش کلنگی در گلاب دره، کوچه امیر الفت 60 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 1200 طول بر: 110 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/27 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه زرفام شمالی 60 میلیارد (متری 96.153 میلیون) متراژ زمین: 624 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 74 1399/05/26 فروش کلنگی در گلاب دره، خیابان رستگاران 40 میلیارد و 920 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 682 طول بر: 19 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 30 1399/05/25 فروش کلنگی در نیاوران 87 میلیارد و 500 میلیون (متری 35 میلیون) متراژ زمین: 2500 طول بر: 45 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/25 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان سلمان قیمت روز متراژ زمین: 2000 طول بر: 88 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 22 1399/05/23 فروش کلنگی در ازگل، ضلع شمال غربی میدان ازگل 23 میلیارد و 232 میلیون (متری 64 میلیون) متراژ زمین: 363 طول بر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 15 1399/05/21 فروش کلنگی در ولنجک، کوچه البرز(یکم) 174 میلیارد و 500 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 1745 طول بر: 44 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/05/21 فروش کلنگی در هروی، خیابان افتخاریان 85 میلیارد (متری 85 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/05/21 فروش کلنگی در هروی، خیابان گیلان 198 میلیارد (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 2200 طول بر: 27 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/05/16 فروش کلنگی در اقدسیه، خیابان نارنجستان یکم قیمت روز متراژ زمین: 6400 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/15 فروش کلنگی در قیطریه، شریعتی بالاتراز پل رومی 100 میلیارد و 700 میلیون (متری 95 میلیون) متراژ زمین: 1060 طول بر: 18 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/05/14 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 1 تریلیون و 571 میلیارد و 190 میلیون (متری 30 میلیون) متراژ زمین: 52373 طول بر: 100 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/05/13 فروش کلنگی در تجریش، بر خیابان شریعتی جنب داروخانه طالقانی 79 میلیارد و 100 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 565 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/13 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان پایدار فر 100 میلیارد (متری 166.666 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 13 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/05/12 فروش کلنگی در نیاوران، شمال کاخ نیاوران 140 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – 1399/05/12 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، اوایل خیابان مقدسی (مژده) 280 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 2800 طول بر: 70 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/12 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 52 میلیارد و 500 میلیون (متری 75 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/07 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، خیابان ستار کاشانی 15 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 17 نوع کاربری: نامشخص سند: قولنامه ای اصلاحی: 0 1399/05/06 فروش کلنگی در فرشته، خیابان سروستان 570 میلیارد (متری 95 میلیون) متراژ زمین: 6000 طول بر: 70 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/05/05 فروش کلنگی در دولت، خیابان رحمانی 105 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1500 طول بر: 39 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/05/02 فروش کلنگی در قیطریه، بزرگراه صدر به شرق سر بلوار کاوه شمالی 35 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 40 1399/04/30 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، خیابان رودبار شرقی 56 میلیارد و 615 میلیون (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 900 طول بر: 49 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 100 1399/04/30 فروش کلنگی در پاسداران، ابتدای خیابان داود گل نبی 45 میلیارد (متری 61.58 میلیون) متراژ زمین: 737 طول بر: 18 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 200 1399/04/24 فروش کلنگی در هروی، خیابان ضابطی 43 میلیارد و 140 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 719 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/04/22 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان جبلی 20 میلیارد و 640 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 258 طول بر: 11 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 11 1399/04/22 فروش کلنگی در هروی، خیابان برادران پناهی نیا(گلزار) 20 میلیارد (متری 66.666 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/04/22 فروش کلنگی در دزاشیب، بر فرمانیه روبه روی خیابان آبکوه چهارم 62 میلیارد و 580 میلیون (متری 140 میلیون) متراژ زمین: 447 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/04/21 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان جبلی 20 میلیارد (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 250 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/04/21 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان آبکوه سوم 70 میلیارد (متری 63.636 میلیون) متراژ زمین: 1100 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/04/19 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 66 میلیارد و 250 میلیون (متری 125 میلیون) متراژ زمین: 530 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/04/16 فروش کلنگی در هروی، خیابان قادری 18 میلیارد (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 15 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/04/14 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه محوی 40 میلیارد و 300 میلیون (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 620 طول بر: 24 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 46 1399/04/12 فروش کلنگی در اختیاریه، میدان اختیاریه 127 میلیارد و 750 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1825 طول بر: 52 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 14 1399/04/10 فروش کلنگی در شهرک محلاتی، شهرک محلاتی 56 میلیارد (متری 50.179 میلیون) متراژ زمین: 1116 طول بر: 33 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/04/09 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان نارنجستان یکم 482 میلیارد و 40 میلیون (متری 78 میلیون) متراژ زمین: 6180 طول بر: 90 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/04/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر باهنر 185 میلیارد (متری 220.238 میلیون) متراژ زمین: 840 طول بر: 37 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 1 1399/04/08 فروش کلنگی در درکه، خیابان درکه 610 میلیون (متری 1 میلیون) متراژ زمین: 610 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 100 1399/04/04 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان شفیعی(جمال آباد) 161 میلیارد و 700 میلیون (متری 105 میلیون) متراژ زمین: 1540 طول بر: 42 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 30 1399/04/04 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 337 میلیارد و 500 میلیون (متری 125 میلیون) متراژ زمین: 2700 طول بر: 65 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/04/02 فروش کلنگی در هروی، خیابان محمدی(آزادی) 57 میلیارد و 600 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 960 طول بر: 45 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/04/02 فروش کلنگی در دروس، خیابان هدایت 90 میلیارد (متری 92.975 میلیون) متراژ زمین: 968 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/29 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان منظریه جنوبی 23 میلیارد و 100 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 385 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/03/27 فروش کلنگی در ضرابخانه، کوچه سروستان سوم 14 میلیارد و 112 میلیون (متری 49 میلیون) متراژ زمین: 288 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 40 1399/03/26 فروش کلنگی در فرشته، خیابان شهید پهلوان تختی 37 میلیارد و 620 میلیون (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 418 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/25 فروش کلنگی در صاحبقرانیه، خیابان نارنجستان هفتم 276 میلیارد (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 2300 طول بر: 46 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/03/25 فروش کلنگی در درکه، خیابان درکه 85 میلیارد و 200 میلیون (متری 12 میلیون) متراژ زمین: 7100 طول بر: 150 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/03/24 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان نیاززاده 230 میلیارد (متری 115 میلیون) متراژ زمین: 2000 طول بر: 55 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/03/24 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان ثارالله 129 میلیارد و 150 میلیون (متری 150 میلیون) متراژ زمین: 861 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/24 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان خراسانی 91 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1300 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/24 فروش کلنگی در سوهانک، خیابان شهید مهدی خندان 10 میلیارد (متری 40 میلیون) متراژ زمین: 250 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/03/22 فروش کلنگی در مینی سیتی، خیابان نخل 30 میلیارد و 940 میلیون (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 476 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/21 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان حسنی کیا 28 میلیارد و 800 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 480 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/19 فروش کلنگی در دروس، کوچه آینه قیمت روز متراژ زمین: 700 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/19 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان کاوه شمالی 35 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 40 1399/03/19 فروش کلنگی در هروی، خیابان جوانشیر 58 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 1160 طول بر: 28 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/03/19 فروش کلنگی در منظریه، بزرگراه صدر 19 میلیارد و 250 میلیون (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 386 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/03/18 فروش کلنگی در یخچال، خیابان کی نژاد 79 میلیارد و 100 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1130 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/03/17 فروش کلنگی در پاسداران، نبش خیابان بوستان دوم(اخوان) 97 میلیارد و 500 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 750 طول بر: 35 نوع کاربری: تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/03/10 فروش کلنگی در دولت، چهارراه قنات 17 میلیارد و 500 میلیون (متری 67.307 میلیون) متراژ زمین: 260 طول بر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/03/10 فروش کلنگی در درکه، خیابان موسوی مطلق 14 میلیارد و 40 (متری 38.888 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 15 1399/03/06 فروش کلنگی در کاشانک، خیابان سپند 24 میلیارد و 750 میلیون (متری 66 میلیون) متراژ زمین: 375 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/03/03 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، کوچه علی یزدانیان 18 میلیارد و 970 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 271 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/03/03 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان علوی 200 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 14 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/03/01 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، دوراهی قلهک خیابان ژیلا 30 میلیارد و 208 میلیون (متری 64 میلیون) متراژ زمین: 472 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/02/31 فروش کلنگی در آجودانیه، تقاطع خیابان نارنجستان هفتم و یکم 104 میلیارد و 355 میلیون (متری 135 میلیون) متراژ زمین: 773 طول بر: 60 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/02/31 فروش کلنگی در قیطریه، بین خیابان روشنگاه یکم و خیابان صفا 42 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/28 فروش کلنگی در آجودانیه، خیابان دهم شرقی 100 میلیارد (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 1250 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/28 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان آیت الله ملکی(سعد آباد) 28 میلیارد و 930 میلیون (متری 110 میلیون) متراژ زمین: 263 طول بر: 21 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/02/27 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران سلیمانی غربی 45 میلیارد (متری 69.87 میلیون) متراژ زمین: 564 طول بر: 32 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/24 فروش کلنگی در اختیاریه، کوچه یاس 18 میلیارد (متری 63.157 میلیون) متراژ زمین: 285 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/23 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان فلاحی(زعفرانیه) 61 میلیارد و 750 میلیون (متری 95 میلیون) متراژ زمین: 650 طول بر: 29 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/20 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 18 میلیارد و 357 میلیون (متری 43.5 میلیون) متراژ زمین: 422 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/17 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان کریمی 27 میلیارد و 789 میلیون (متری 59 میلیون) متراژ زمین: 471 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: – اصلاحی: 0 1399/02/17 فروش کلنگی در ضرابخانه، کوچه سروستان سوم 15 میلیارد و 500 میلیون (متری 53.819 میلیون) متراژ زمین: 288 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/17 فروش کلنگی در دولت، خیابان احمد قلندری 65 میلیارد (متری 25 میلیون) متراژ زمین: 762 طول بر: 13 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/02/16 فروش کلنگی در دولت، چهارراه قنات 23 میلیارد و 903 میلیون (متری 53 میلیون) متراژ زمین: 451 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/15 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان سوم 51 میلیارد (متری 85 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/15 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 25 میلیارد (متری 59.808 میلیون) متراژ زمین: 418 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/02/15 فروش کلنگی در پاسداران، انتهای خیابان گلستان یکم(مومن نژاد) قیمت روز متراژ زمین: 300 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/14 فروش کلنگی در درکه، کوچه کوهپایه 15 میلیارد و 600 میلیون (متری 30 میلیون) متراژ زمین: 520 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/11 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان عمار 41 میلیارد و 420 میلیون (متری 38 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/10 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، بالاترازمیرداماد خ منظر نژاد پلاک 34و36 17 میلیارد و 500 میلیون (متری 55.555 میلیون) متراژ زمین: 315 طول بر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/02/08 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان گلزار(اندرزگو) 20 میلیارد و 430 میلیون (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 257 طول بر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1399/02/07 فروش کلنگی در جمشیدیه، کوچه سی و دوم 16 میلیارد و 470 میلیون (متری 15 میلیون) متراژ زمین: 1098 طول بر: 25 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/02/06 فروش کلنگی در دربند، کوچه اسداللهی 21 میلیارد (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/04 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر باهنر 175 میلیارد (متری 208.333 میلیون) متراژ زمین: 840 طول بر: 37 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 1 1399/02/04 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) نرسیده به تالار ساقدوش 20 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 11 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/02/02 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی 12 میلیارد (متری 40 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/01 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 21 میلیارد (متری 42 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/01 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، خیابان گل نبی 94 میلیارد و 200 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 1570 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/02/01 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران واعظی 15 میلیارد و 750 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 14 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/31 فروش کلنگی در دیباجی جنوبی، ابتدای دیباجی جنوبی 50 میلیارد (متری 27.777 میلیون) متراژ زمین: 1800 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1399/01/31 فروش کلنگی در پاسداران، نرسیده به میدان نوبنیاد 120 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 1200 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/30 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان سیزدهم 85 میلیارد (متری 92.794 میلیون) متراژ زمین: 916 طول بر: 16 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/27 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 60 میلیارد (متری 90.909 میلیون) متراژ زمین: 660 طول بر: 18 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/24 فروش کلنگی در الهیه، خیابان مهدیه 54 میلیارد و 720 میلیون (متری 95 میلیون) متراژ زمین: 576 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 80 1399/01/24 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان محمد تقی زاور 13 میلیارد و 500 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/23 فروش کلنگی در دربند، خیابان دربند بالاتر از کلانتری 7 میلیارد و 700 میلیون (متری 24.444 میلیون) متراژ زمین: 315 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1399/01/20 فروش کلنگی در نیاوران، بین منظریه یکم و دوم روبروی مجتمع نارون 73 میلیارد (متری 200 میلیون) متراژ زمین: 365 طول بر: 15 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/19 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، خیابان منظر نژاد 17 میلیارد و 500 میلیون (متری 55.555 میلیون) متراژ زمین: 315 طول بر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/19 فروش کلنگی در قلهک، خیابان یخچال 94 میلیارد و 10 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1343 طول بر: 27 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/18 فروش کلنگی در اختیاریه، میدان پیروزخیابان دلاویزشرقی 18 میلیارد و 600 میلیون (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 372 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/18 فروش کلنگی در قیطریه، بلوار 35متری 25 میلیارد (متری 80.906 میلیون) متراژ زمین: 309 طول بر: 21 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1399/01/17 فروش کلنگی در درکه، انتهای خیابان میر اسماعیلی 4 میلیارد و 587 میلیون (متری 16.5 میلیون) متراژ زمین: 278 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1399/01/17 فروش کلنگی در اوین، خیابان کچویی(اوین) 25 میلیارد (متری 59.808 میلیون) متراژ زمین: 418 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/01/16 فروش کلنگی در هروی، میدان حسین آباد 27 میلیارد (متری 41.33 میلیون) متراژ زمین: 658 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1399/01/13 فروش کلنگی در هروی، خیابان شریفی 33 میلیارد و 750 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 750 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/12/21 فروش کلنگی در دروس، تقاطع خ حمید چیذری و علی شاپوری 112 میلیارد و 910 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1613 طول بر: 32 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/12/19 فروش کلنگی در جمشیدیه، نزدیک پارک جمشیدیه 400 میلیارد (متری 20 میلیون) متراژ زمین: 20000 طول بر: 200 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/12/17 فروش کلنگی در قیطریه، حکمت شرقی 52 میلیارد و 570 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 751 طول بر: 18 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/12/13 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، دوراهی قلهک پ 1395 65 میلیارد (متری 185.714 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 17 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/12/11 فروش کلنگی در دولت، خیابان جلالی-کوچه طاهری 20 میلیارد و 385 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 453 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/12/05 فروش کلنگی در نوبنیاد، خیابان کوهستان چهارم 63 میلیارد و 800 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 638 طول بر: 40 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/12/04 فروش کلنگی در جماران، ضلع شمال غربی میدان جماران 17 میلیارد (متری 44.736 میلیون) متراژ زمین: 380 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/12/04 فروش کلنگی در اوین، خیابان حسینه 8 میلیارد (متری 29.962 میلیون) متراژ زمین: 267 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1398/12/03 فروش کلنگی در زعفرانیه، ماکوئی پور شمالی 288 میلیارد (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 3200 طول بر: 57 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/12/01 فروش کلنگی در دزاشیب، شریعتی بالاتراز پل صدر ک اخوان پلاک 44 26 میلیارد و 680 میلیون (متری 58 میلیون) متراژ زمین: 460 طول بر: 16 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/11/29 فروش کلنگی در قیطریه، کوچه مهر هشتم 33 میلیارد و 120 میلیون (متری 46 میلیون) متراژ زمین: 720 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/29 فروش کلنگی در قیطریه، اتوبان صدر نبش خیابان کاوه شمالی 25 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 13 نوع کاربری: آموزشی سند: – اصلاحی: 40 1398/11/28 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان سالار 48 میلیارد (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 800 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 100 1398/11/27 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان نوزدهم 147 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 2100 طول بر: 30 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/11/27 فروش کلنگی در هروی، خیابان محمدی-ریحانی 34 میلیارد (متری 55.284 میلیون) متراژ زمین: 615 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 5 1398/11/26 فروش کلنگی در دربند، بالاتر از میدان کلانتری 68 میلیارد (متری 40 میلیون) متراژ زمین: 1700 طول بر: 38 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/11/23 فروش کلنگی در دولت، خیابان احمد قلندری 57 میلیارد و 200 میلیون (متری 22 میلیون) متراژ زمین: 762 طول بر: 13 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/11/23 فروش کلنگی در هروی، خیابان مجید افشاری(ساقدوش) 18 میلیارد (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 11 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/11/23 فروش کلنگی در فرمانیه، دیباجی شمالی خیابان نوریان 23 میلیارد و 500 میلیون (متری 81.59 میلیون) متراژ زمین: 288 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/11/23 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان کریمی 40 میلیارد (متری 58.823 میلیون) متراژ زمین: 680 طول بر: 32 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 100 1398/11/23 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان گلزار(اندرزگو) 32 میلیارد (متری 44.444 میلیون) متراژ زمین: 720 طول بر: 22 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/11/21 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان قلندری جنوبی 18 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 15 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/11/21 فروش کلنگی در نوبنیاد، خیابان شهید لنگری(اقدسیه) 102 میلیارد (متری 10.981 میلیون) متراژ زمین: 9288 طول بر: 70 نوع کاربری: ورزشی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/21 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان نگارستان چهارم 16 میلیارد و 200 میلیون (متری 60.902 میلیون) متراژ زمین: 266 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/11/15 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان زینعلی 65 میلیارد (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/14 فروش کلنگی در کامرانیه شمالی، کوچه مینا 97 میلیارد و 300 میلیون (متری 125.64 میلیون) متراژ زمین: 778 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/14 فروش کلنگی در نیاوران، کوچه قنات(شمالی) 32 میلیارد و 640 میلیون (متری 68 میلیون) متراژ زمین: 480 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 60 1398/11/13 فروش کلنگی در دزاشیب، بعد از آتش نشانی ک فلاح کوچه باربد 165 میلیارد (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 3000 طول بر: 115 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/11/13 فروش کلنگی در الهیه، خیابان ماهرو 110 میلیارد و 400 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 1380 طول بر: 22 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/11/08 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان میرزاپور(سهیل) 25 میلیارد و 636 میلیون (متری 58 میلیون) متراژ زمین: 442 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 5 1398/11/06 فروش کلنگی در شهید عراقی (بالای زین الدین)، بر عراقی شمالی 73 میلیارد و 500 میلیون (متری 35 میلیون) متراژ زمین: 2100 طول بر: 33 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/05 فروش کلنگی در درکه، خیابان میر اسماعیلی 18 میلیارد و 424 میلیون (متری 28 میلیون) متراژ زمین: 658 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/11/05 فروش کلنگی در اوین، خیابان جعفری نژاد 26 میلیارد و 450 میلیون (متری 25 میلیون) متراژ زمین: 1058 طول بر: 25 نوع کاربری: نامشخص سند: اوقافی اصلاحی: 0 1398/11/03 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان سالار 47 میلیارد (متری 57.108 میلیون) متراژ زمین: 823 طول بر: 37 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/02 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 31 میلیارد و 200 میلیون (متری 47.926 میلیون) متراژ زمین: 651 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/02 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان آبکوه سوم 63 میلیارد و 400 میلیون (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 1268 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/11/01 فروش کلنگی در فرشته، جنب سام سنتر 264 میلیارد (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 2200 طول بر: 35 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/10/30 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان بهارستان دهم 70 میلیارد و 680 میلیون (متری 38 میلیون) متراژ زمین: 1860 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/30 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان علوی 39 میلیارد (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/29 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه نجابت جو 73 میلیارد و 500 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1050 طول بر: 60 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/28 فروش کلنگی در زعفرانیه، کوچه قابوس 28 میلیارد (متری 87.5 میلیون) متراژ زمین: 320 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/28 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان مردانی 52 میلیارد و 20 میلیون (متری 85 میلیون) متراژ زمین: 612 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/28 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان میرزاپور(سهیل) 23 میلیارد و 72 میلیون (متری 56 میلیون) متراژ زمین: 412 طول بر: 15 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/10/26 فروش کلنگی در دزاشیب، بر شریعتی نبش ک محوی 110 میلیارد (متری 212.355 میلیون) متراژ زمین: 518 طول بر: 17 نوع کاربری: اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/10/25 فروش کلنگی در درکه، خیابان درکه قیمت روز متراژ زمین: 610 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 100 1398/10/25 فروش کلنگی در کامرانیه شمالی، خیابان سعیدی 48 میلیارد و 800 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 610 طول بر: 19 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/10/25 فروش کلنگی در یخچال، بر یخچال 48 میلیارد (متری 40 میلیون) متراژ زمین: 1200 طول بر: 35 نوع کاربری: تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/10/24 فروش کلنگی در دزاشیب، کوچه امینی 27 میلیارد (متری 62.79 میلیون) متراژ زمین: 430 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 70 1398/10/23 فروش کلنگی در الهیه، خیابان واثق نوری 60 میلیارد و 190 میلیون (متری 30 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 60 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/10/22 فروش کلنگی در دروس، تقاطع خیابان یار محمدی و شهرزاد 77 میلیارد (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 1400 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1398/10/22 فروش کلنگی در درکه، خیابان موسوی مطلق 10 میلیارد (متری 16.528 میلیون) متراژ زمین: 605 طول بر: 38 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1398/10/22 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان جواد بهمنی 36 میلیارد و 960 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 672 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/18 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، خیابان علی کدویی 292 میلیارد و 500 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 6500 طول بر: 70 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/17 فروش کلنگی در اوین، کوچه حسینیه 8 میلیارد و 10 میلیون (متری 30 میلیون) متراژ زمین: 267 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1398/10/15 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مرجان 93 میلیارد (متری 46.5 میلیون) متراژ زمین: 2000 طول بر: 26 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/14 فروش کلنگی در قلهک، خیابان یخچال 25 میلیارد و 800 میلیون (متری 52.16 میلیون) متراژ زمین: 496 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/11 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان سالار 35 میلیارد (متری 43.209 میلیون) متراژ زمین: 810 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/10 فروش کلنگی در دربند، بن بست معتضدی 38 میلیارد و 640 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 483 طول بر: 17 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/10/10 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان برادران واعظی 92 میلیارد (متری 24.21 میلیون) متراژ زمین: 3800 طول بر: 78 نوع کاربری: نامشخص سند: اوقافی اصلاحی: 0 1398/10/10 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان زینعلی 70 میلیارد (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/10 فروش کلنگی در نوبنیاد، نبش خیابان کوهستان چهارم 70 میلیارد و 400 میلیون (متری 110 میلیون) متراژ زمین: 640 طول بر: 38 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دزاشیب 72 میلیارد و 450 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1035 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/08 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان آبکوه چهارم 47 میلیارد و 250 میلیون (متری 105 میلیون) متراژ زمین: 450 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/07 فروش کلنگی در فرمانیه، ر ضلع جنوب غربی چهار راه فرمانیه 70 میلیارد (متری 112.903 میلیون) متراژ زمین: 620 طول بر: 10 نوع کاربری: تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/10/07 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، باغ شاطر 50 میلیارد (متری 22.123 میلیون) متراژ زمین: 2260 طول بر: 48 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 310 1398/10/07 فروش کلنگی در ولنجک، خیابان چهاردهم 44 میلیارد (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 800 طول بر: 32 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/10/05 فروش کلنگی در نیاوران، ضلع شمالی خیابان باهنر 120 میلیارد و 750 میلیون (متری 35 میلیون) متراژ زمین: 3450 طول بر: 65 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/04 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان زینعلی 34 میلیارد و 440 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 574 طول بر: 35 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/04 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان ظهیرالدوله خیابان میری 82 میلیارد و 500 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 1500 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/04 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان برادران سلیمانی شرقی 52 میلیارد و 570 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 751 طول بر: 17 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/10/03 فروش کلنگی در هروی، میدان هروی 68 میلیارد و 263 میلیون (متری 59 میلیون) متراژ زمین: 1157 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/10/03 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان خلیلی 18 میلیارد و 720 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 416 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/02 فروش کلنگی در محمودیه، خ زهره 35 میلیارد (متری 92.105 میلیون) متراژ زمین: 380 طول بر: 13 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/10/01 فروش کلنگی در شریعتی (از همت تا ظفر)، کوچه کاظمیان 63 میلیارد و 80 میلیون (متری 83 میلیون) متراژ زمین: 760 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/10/01 فروش کلنگی در دروس، خیابان داود گل نبی 51 میلیارد و 590 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 737 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 54 1398/09/28 فروش کلنگی در دروس، بلوار شهرزاد 78 میلیارد و 485 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 1427 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/27 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، بر نیاوران قبل خیابان مقدسی (مژده) 141 میلیارد و 750 میلیون (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 1575 طول بر: 43 نوع کاربری: تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/09/26 فروش کلنگی در آجودانیه، خیابان سیزدهم شرقی 85 میلیارد (متری 68 میلیون) متراژ زمین: 1250 طول بر: 25 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/09/26 فروش کلنگی در ازگل، خیابان صدرنژاد 11 میلیارد و 400 میلیون (متری 45.418 میلیون) متراژ زمین: 251 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/26 فروش کلنگی در دروس، بلوار شهرزاد 85 میلیارد و 800 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 1430 طول بر: 27 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 200 1398/09/24 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان مهدیزاده 60 میلیارد و 300 میلیون (متری 75 میلیون) متراژ زمین: 804 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/24 فروش کلنگی در ازگل، کوچه توانبخشی 98 میلیارد و 420 میلیون (متری 35 میلیون) متراژ زمین: 2812 طول بر: 40 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/24 فروش کلنگی در تجریش، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی(مقصود بیک) 17 میلیارد (متری 54.487 میلیون) متراژ زمین: 312 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1398/09/24 فروش کلنگی در دربند، خیابان میری 90 میلیارد (متری 18 میلیون) متراژ زمین: 5000 طول بر: 72 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/09/18 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 18 میلیارد (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 14 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/09/18 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان اندرزگو 39 میلیارد (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/18 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان عسگریان 53 میلیارد و 25 میلیون (متری 75 میلیون) متراژ زمین: 707 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/18 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، بن بست طالقانی 22 میلیارد و 500 میلیون (متری 33.885 میلیون) متراژ زمین: 664 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: – اصلاحی: 0 1398/09/17 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان ششم 39 میلیارد و 600 میلیون (متری 66 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/17 فروش کلنگی در دولت، خیابان گودرزی 19 میلیارد و 580 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 356 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/16 فروش کلنگی در جماران، خیابان شانزدهم 22 میلیارد و 500 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/14 فروش کلنگی در دروس، خیابان هدایت 40 میلیارد (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/13 فروش کلنگی در کامرانیه جنوبی، خیابان برادران دژم جو 24 میلیارد (متری 48 میلیون) متراژ زمین: 500 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/09/12 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، کوچه علی یزدانیان 18 میلیارد (متری 49.861 میلیون) متراژ زمین: 361 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/12 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان آیت الله ملکی(سعد آباد) 74 میلیارد و 520 میلیون (متری 69 میلیون) متراژ زمین: 1080 طول بر: 60 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/11 فروش کلنگی در فرشته، بر فرشته 117 میلیارد و 720 میلیون (متری 120 میلیون) متراژ زمین: 981 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/10 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان فاطمیه 25 میلیارد و 200 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 560 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/10 فروش کلنگی در فرمانیه، خیابان متقیان 42 میلیارد و 900 میلیون (متری 33 میلیون) متراژ زمین: 420 طول بر: 22 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران واعظی 15 میلیارد و 750 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 350 طول بر: 14 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/09/09 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان میرزاپور(سهیل) 22 میلیارد و 800 میلیون (متری 55.72 میلیون) متراژ زمین: 414 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/06 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان آیت الله ملکی(سعد آباد) 70 میلیارد (متری 63.636 میلیون) متراژ زمین: 1100 طول بر: 38 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/06 فروش کلنگی در هروی، خیابان وفامنش 67 میلیارد و 280 میلیون (متری 58 میلیون) متراژ زمین: 1160 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/05 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان منظریه 19 میلیارد و 950 میلیون (متری 51.818 میلیون) متراژ زمین: 385 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/09/03 فروش کلنگی در هروی، خیابان سید کاظم موسوی(گلستان پنجم) 55 میلیارد و 200 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 920 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/29 فروش کلنگی در زعفرانیه، سیمین 60 میلیارد و 750 میلیون (متری 135 میلیون) متراژ زمین: 450 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی, اداری سند: – اصلاحی: 0 1398/08/25 فروش کلنگی در فرمانیه، بر چهار راه فرمانیه 54 میلیارد و 600 میلیون (متری 130 میلیون) متراژ زمین: 420 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/25 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی 14 میلیارد (متری 47.781 میلیون) متراژ زمین: 293 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 139 1398/08/25 فروش کلنگی در اراج، خیابان گلزار 500 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 10000 طول بر: 43 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/22 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان ستار کاشانی 14 میلیارد و 760 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 328 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/22 فروش کلنگی در اختیاریه، کوچه احمد میر افضل 27 میلیارد (متری 48.214 میلیون) متراژ زمین: 560 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/20 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان اختیاریه جنوبی 17 میلیارد و 680 میلیون (متری 52 میلیون) متراژ زمین: 340 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1398/08/20 فروش کلنگی در درکه، خیابان سیزده چنار 150 میلیارد (متری 30 میلیون) متراژ زمین: 5000 طول بر: 35 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/19 فروش کلنگی در دربند، بالاتر از کلانتری 11 میلیارد (متری 34.92 میلیون) متراژ زمین: 315 طول بر: 25 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/08/19 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان دکتر لواسانی(فرمانیه) 51 میلیارد و 300 میلیون (متری 90 میلیون) متراژ زمین: 570 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی, تجاری سند: – اصلاحی: 0 1398/08/14 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان جهان تاب 23 میلیارد و 540 میلیون (متری 53.5 میلیون) متراژ زمین: 440 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/13 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان امیری ثوری 19 میلیارد و 200 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 320 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1398/08/12 فروش کلنگی در الهیه، خیابان گلنار 22 میلیارد و 400 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 280 طول بر: 10 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/08/09 فروش کلنگی در قیطریه، اندرزگو خیابان یدالله سلیمی 16 میلیارد و 980 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 283 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 9 1398/08/09 فروش کلنگی در الهیه، خیابان بوسنی هرزگوین 50 میلیارد و 200 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 502 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 23 1398/08/09 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان شهید ماکویی 59 میلیارد و 520 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 744 طول بر: 36 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/08/06 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، خیابان سیما شمالی 64 میلیارد (متری 40 میلیون) متراژ زمین: 1600 طول بر: 30 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/06 فروش کلنگی در قیطریه، کوچه سعید 29 میلیارد و 965 میلیون (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 461 طول بر: 16 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/08/06 فروش کلنگی در هروی، خیابان جوانشیر 25 میلیارد (متری 33.333 میلیون) متراژ زمین: 750 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/06 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان نارنجستان یکم 130 میلیارد (متری 26.53 میلیون) متراژ زمین: 4900 طول بر: 60 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/08/04 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان موسیوند 26 میلیارد و 675 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 485 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/08/04 فروش کلنگی در فرشته، خیابان دکتر حسابی 50 میلیارد و 200 میلیون (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 502 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 4 1398/07/30 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان میرزاپور(سهیل) 26 میلیارد و 100 میلیون (متری 60 میلیون) متراژ زمین: 435 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 3 1398/07/29 فروش کلنگی در محمودیه، خیابان سالار 35 میلیارد (متری 42.527 میلیون) متراژ زمین: 823 طول بر: 37 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/28 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، دو راهی قلهک 22 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 440 طول بر: 11 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/25 فروش کلنگی در هروی، خیابان محمدی(آزادی) 34 میلیارد و 500 میلیون (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 690 طول بر: 20 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/07/24 فروش کلنگی در دروس، خیابان رضا وارسته 126 میلیارد (متری 42 میلیون) متراژ زمین: 3000 طول بر: 50 نوع کاربری: مسکونی, اداری, تجاری سند: – اصلاحی: 20 1398/07/22 فروش کلنگی در گلاب دره، میدان شناسا 4 میلیارد و 536 میلیون (متری 12 میلیون) متراژ زمین: 378 طول بر: 25 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/07/21 فروش کلنگی در دروس، خیابان قبا 28 میلیارد و 985 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 527 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1398/07/21 فروش کلنگی در الهیه، خیابان سید محمد شریفی منش 60 میلیارد و 190 میلیون (متری 100.316 میلیون) متراژ زمین: 600 طول بر: 45 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/20 فروش کلنگی در شهید عراقی (بالای زین الدین)، نبش خیابان فرهنگستان سوم 44 میلیارد و 110 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 800 طول بر: 48 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/07/18 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی 14 میلیارد و 500 میلیون (متری 49.488 میلیون) متراژ زمین: 293 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 43 1398/07/18 فروش کلنگی در زعفرانیه، خیابان اعجازی(آصف) 27 میلیارد (متری 58.64 میلیون) متراژ زمین: 465 طول بر: 16 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 66 1398/07/17 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، روبروی خیابان یخچال 78 میلیارد (متری 100 میلیون) متراژ زمین: 780 طول بر: 20 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/16 فروش کلنگی در محمودیه، بر خیابان محمودیه 24 میلیارد و 500 میلیون (متری 61.25 میلیون) متراژ زمین: 400 طول بر: 13 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/14 فروش کلنگی در هروی، خیابان برادران پناهی نیا(امیریان) 17 میلیارد و 900 میلیون (متری 36.983 میلیون) متراژ زمین: 484 طول بر: 18 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/13 فروش کلنگی در قیطریه، کوچه سعید 30 میلیارد (متری 65.75 میلیون) متراژ زمین: 461 طول بر: 16 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/09 فروش کلنگی در دروس، خیابان امیر پا برجا 42 میلیارد و 900 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 780 طول بر: 50 نوع کاربری: نامشخص سند: مسکونی اصلاحی: 0 1398/07/09 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان کریمی 28 میلیارد (متری 63.636 میلیون) متراژ زمین: 440 طول بر: 10 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 60 1398/07/09 فروش کلنگی در اختیاریه جنوبی، پایین تراز دولت 33 میلیارد و 800 میلیون (متری 62.18 میلیون) متراژ زمین: 545 طول بر: 39 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/07/08 فروش کلنگی در قیطریه، خیابان میرزاپور(سهیل) 24 میلیارد و 200 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 440 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 1 1398/07/08 فروش کلنگی در اوین، خیابان شهید مجید فرد طاهری(ارغوان) 28 میلیارد (متری 35 میلیون) متراژ زمین: 800 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – 1398/07/08 فروش کلنگی در نیاوران، خیابان صبوری 50 میلیارد و 400 میلیون (متری 72 میلیون) متراژ زمین: 700 طول بر: 21 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/07/06 فروش کلنگی در درکه، خیابان سیزده چنار 7 میلیارد (متری 24.475 میلیون) متراژ زمین: 286 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/06/31 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 45 میلیارد و 270 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 1006 طول بر: 30 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/06/28 فروش کلنگی در دروس، 3 راه سلیمانیه 112 میلیارد و 910 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1613 طول بر: 35 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/06/26 فروش کلنگی در اختیاریه، خیابان قلندری جنوبی 20 میلیارد و 520 میلیون (متری 57 میلیون) متراژ زمین: 360 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/06/26 فروش کلنگی در فرمانیه، بر اصلی خیابان پاسداران 65 میلیارد (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 28 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/06/26 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان برادران واعظی 30 میلیارد و 528 میلیون (متری 48 میلیون) متراژ زمین: 636 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 40 1398/06/24 فروش کلنگی در دزاشیب، خیابان گلزار(اندرزگو) 77 میلیارد و 980 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 1114 طول بر: 23 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/06/20 فروش کلنگی در دروس، خیابان ناطق نوری 14 میلیارد (متری 44.871 میلیون) متراژ زمین: 312 طول بر: 12 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 12 1398/06/20 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، خیابان مقدسی (مژده) 31 میلیارد و 500 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 450 طول بر: 15 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/06/17 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان نگارستان یکم 11 میلیارد و 100 میلیون (متری 37 میلیون) متراژ زمین: 300 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/06/17 فروش کلنگی در پاسداران، نبش خیابان بهارستان ششم 32 میلیارد و 560 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 407 طول بر: 36 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 5 1398/06/17 معاوضه کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، چهارراه مژده 34 میلیارد و 300 میلیون (متری 70 میلیون) متراژ زمین: 490 طول بر: 46 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/06/14 فروش کلنگی در پاسداران، خیابان بوستان اول 37 میلیارد و 51 میلیون (متری 67 میلیون) متراژ زمین: 525 طول بر: 16 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی 1398/06/13 فروش کلنگی در نخجوان (امام زاده قاسم)، انتهای خیابان مریم 50 میلیارد (متری 50 میلیون) متراژ زمین: 1000 طول بر: 12 نوع کاربری: نامشخص سند: – اصلاحی: 0 1398/06/13 فروش کلنگی در پاسداران، نبش شمالی خیابان بهارستان ششم 32 میلیارد و 560 میلیون (متری 80 میلیون) متراژ زمین: 407 طول بر: 36 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/06/10 فروش کلنگی در دروس، خیابان ناطق نوری 27 میلیارد و 225 میلیون (متری 55 میلیون) متراژ زمین: 495 طول بر: 17 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/06/07 فروش کلنگی در هروی، میدان حسین آباد 83 میلیارد و 475 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 1855 طول بر: 22 نوع کاربری: نامشخص سند: شخصی اصلاحی: 0 1398/06/06 فروش کلنگی در شمال میدان تجریش، خیابان کرمعلی 24 میلیارد و 700 میلیون (متری 65 میلیون) متراژ زمین: 380 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 0 1398/06/05 فروش کلنگی در شریعتی (از ظفر تا صدر)، بن بست شمشاد 15 میلیارد و 930 میلیون (متری 45 میلیون) متراژ زمین: 354 طول بر: 14 نوع کاربری: مسکونی سند: – اصلاحی: 4.5