180 متر مغازه تجاری بر فرمانیه

کد پیگیری:604107107188
مورخ :1402/05/01
180 متر مغازه تجاری بر فرمانیه
طبقه همکف
مجموع طبقات 8
8 پارکینگ
قیمت هر متر 1 میلیاردو 200 میلیون تومان
سن بنا 4
سند + سرقفلی