کد 800 جدول آگهی فروش ویلا بر اساس متراژ

مورخ نوع کارنوع ملکمتراژ زمینمتراژ بنامحلهبر طول گذر تراستجهت نوع سند تعداد مالک قیمت فروش متری (به میلیون تومان)قیمت کل فروش(به تومان)گرمایشمشاعات آبیمشاعاتتوضیحاتوضعیت ملک
1402/03/23فروش یا معاوضهویلا600400آبسرد روستای زان203010دو تا قابل چیدمانشمالیشورایی1015000موتور خانه و بخاری گازیاستخر چهار فصل در طبقه اولآلاچیق - باغچه ، درخت میوه گیلاس گردو ،سیب ، آلوطبقه دوم پدیرای ، آ؛شپزخانه یک سروس طبقه سوم سه تا خواب با یک حال کوچک دو تا سریس