فروش آپارتمان 72 متری 2 خوابه در محله دارآباد قیمت کل 4 میلیارد و 100 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000128742
کد قیمت 111
مورخ 1401/04/12
فروش آپارتمان 72 متری 2 خوابه در محله دارآباد
قیمت کل 4 میلیارد و 100 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 56 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 1 می باشد
سن بنا 10 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی ندارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 73 متری خوابه در محله نظام آباد قیمت کل 2 میلیارد و 920 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000128726
کد قیمت 111
مورخ 1401/04/10
فروش آپارتمان 73 متری خوابه در محله نظام آباد
قیمت کل 2 میلیارد و 920 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 40 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 3 واحدی می باشد واحد موجود در طبقه 3 می باشد
سن بنا نوساز می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل و واتساپ ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵
اینستاگرام https://www.instagram.com/majidrajabian
http://majidrajabian.ir سایت

فروش آپارتمان 87 متری 2 خوابه در محله فرهنگ سرای اشرق قیمت کل 2 میلیارد و 450 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000128708
کد قیمت 110
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 87 متری 2 خوابه در محله فرهنگ سرای اشرق
قیمت کل 2 میلیارد و 450 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 28 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 4 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 1 می باشد
سن بنا 21 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی و مزاحم دارد
انباری دارد
آسانسور ندارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش کولر وشوفاژ
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سرامیک
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت مستاجر می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 72 متری 2 خوابه در محله پیروزی قیمت کل 2 میلیارد و 484 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000128706
کد قیمت 110
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 72 متری 2 خوابه در محله پیروزی
قیمت کل 2 میلیارد و 484 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 34 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 2 می باشد
سن بنا 14 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور ندارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش پگیج و کولر
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سرامیک
نما سنک تراورتن
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت مستاجر می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 87 متری 2 خوابه در محله حسین آباد قیمت کل 2 میلیارد و 450 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000128545
کد قیمت 110
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 87 متری 2 خوابه در محله حسین آباد
قیمت کل 2 میلیارد و 450 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 28 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 4 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 1 می باشد
سن بنا 21 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور ندارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش شوفا و موترخانه کولر آبی
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سرامیک
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت مستاجر می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش اداری 84 متری 2 خوابه در محله پونک قیمت کل 4 میلیارد و 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000126733
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/26
فروش اداری 84 متری 2 خوابه در محله پونک
قیمت کل 4 میلیارد و 500 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 53 میلیون تومان می باشد
این ساختمانبصورت مجتمع می باشد
واحد موجود در طبقه 3 می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند ادری است
نور واحد خوب است
وضعیت تخلیه می باشد
قدرالسهم دار است
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 80 متری 2 خوابه در محله دارآباد قیمت کل 4 میلیارد تومان

شماره پیگیری 10110000121734
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/26

فروش آپارتمان 80 متری 2 خوابه در محله دارآباد
قیمت کل 4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 50 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 7 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه ششم می باشد
سن بنا 6 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 75 متری 2 خوابه در محله وحیدیه قیمت کل 2 میلیارد و 600 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000121091
کد قیمت 110
مورخ 1401/03/03
فروش آپارتمان 75 متری 2 خوابه در محله وحیدیه
قیمت کل 2 میلیارد و 600 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 34 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 6 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 5 می باشد
سن بنا نوساز می باشد
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
سرمایش و گرمایش پکیج و کولر آبی
آشپزخانه اوپن
کابینت ندارد
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش برج 72 متری 1 خوابه در محله آبشناسان قیمت کل 2 میلیارد و 160 میلیون تومان

شماره پیگیری 10110000115361
کد قیمت 110
مورخ 1401/02/03
فروش برج 72 متری 1 خوابه در محله آبشناسان
قیمت کل 2 میلیارد و 160 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 30 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در چهار بلوک 10 طبقه 4 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 2 می باشد
سن بنا 10 سال می باشد
جهت واحد جنوبی
نور خوب دارد
پارکینک دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
کف سنگ
نما سنگ
کابینت ممبران
آشپزخانه اوپن
مالک ساکن است
سند تک برگ مسکن شهر سازی
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 77 متری 2 خوابه در محله مرجان مبلغ کل 5 میلیارد و 313 میلیون تومان

شماره پیگیری 101999914107
مورخ 1401/01/02
فروش آپارتمان 77 متری 2 خوابه در محله مرجان
مبلغ کل 5 میلیارد و 313 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 69 میلیون تومان می باشد
سن آپارتمان 7
مشخصات و امکانات شامل
این آپارتمان در 9 طبقه 3 واحدی بوده
واحد موجود آن در طبقه 5 می باشد
پارکینک دارد
یک انباری دارد
آسانسور دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
کابینت ام دی اف
کف سرامیک
نما سنگ آجر
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار
سرایدار دارد
دوربین مدار بسته دارد
سند تک برگ
جهت واحد شمالی
سالن اجتماعات دارد
لابی دارد
سونا و جکوزی دارد
وضعیت سکونت مالک ساکن هست
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵