فروش آپارتمان 191 متری 3 خوابه در محله دریا کنار قیمت کل 4 میلیارد و 801 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000128703
کد قیمت 111
مورخ 1401/03/29
فروش آپارتمان 191 متری 3 خوابه در محله دریا کنار
قیمت کل 4 میلیارد و 801 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 25 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 4 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 2 می باشد
سن بنا 7 سال می باشد
جهت جنوبی
نزدیک به دریا
با مورد درتهران معاوضه میشود
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 180 متری 3 خوابه در محله شيان قیمت کل 12 میلیارد و 600 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000121739
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/26
فروش آپارتمان 180 متری 3 خوابه در محله شيان
قیمت کل 12 میلیارد و 600 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 70 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 9 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه چهارم می باشد
سن بنا 6 سال می باشد
جهت جنوبی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه مب باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 170 متری 3 خوابه در محله ولنجک قیمت کل 40 میلیارد و 800 میلیون تومان


شماره پیگیری 10410000121728
کد قیمت 119
مورخ 1401/03/19
فروش آپارتمان 170 متری 3 خوابه در محله ولنجک
قیمت کل 40 میلیارد و 800 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 240 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 9 طبقه 3 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه واحدها می باشد
سن بنا نوساز می باشد
جهت شمالی جنوبی
مرحله سفت کاری
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 186 متری 3 خوابه در محله نياوران قیمت کل 14 میلیارد و 999 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000121727
کد قیمت 113
مورخ 1401/03/19
فروش آپارتمان 186 متری 3 خوابه در محله نياوران
قیمت کل 14 میلیارد و 999 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 80 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 12 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه اول می باشد
سن بنا 15 سال می باشد
جهت شمالی
پارکینگ سندی دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 180 متری 3 خوابه در محله دارآباد قیمت کل 18 میلیارد تومان

شماره پیگیری 10410000120647
کد قیمت 114
مورخ 1401/03/03
فروش آپارتمان 180 متری 3 خوابه در محله دارآباد
قیمت کل 18 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 100 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 5 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه چهارم می باشد
سن بنا نوساز می باشد
لابی بزرگ دارد
سه بر است
مستر روم دارد
روف گاردن دارد
استخر سونا جکوزی دارد
پارکینگ سندی دو تا دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 206 متری 3 خوابه در محله دربند قیمت کل 28 میلیارد و 840 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000120638
کد قیمت 117
مورخ 1401/03/01
فروش آپارتمان 206 متری 3 خوابه در محله دربند
قیمت کل 28 میلیارد و 840 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 140 میلیون تومان می باشد
این ساختمان در 7 طبقه 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 7 شرقی می باشد
سن بنا نوساز می باشد
لابی دارد
مستر روم دارد
روف گاردن دارد
استخر سونا جکوزی دارد
پارکینگ سندی دو تا دارد
انباری دارد
آسانسور دارد
تراست دارد
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار دارد
سند شخصی است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 200 متری 3 خوابه در محله اقدسيه قیمت کل 15 میلیارد تومان

شماره پیگیری 10410000105513
مورخ 1401/02/10
فروش آپارتمان 200 متری 3 خوابه در محله اقدسيه
قیمت کل 15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 75 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
این آپارتمان در 5 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه سوم می باشد
سن ساخت آپارتمان11 سال ساخت می باشد
جهت واحد شمالی
پارکینگ سندی دو تا دارد
انبار دارد
آسانسور دارد
تراست دو تا دارد
سرمایش و گرمایش چیلر
آشپزخانه اوپن
کابینت ام دی اف
کف سنگ
نما سنک
آیفون تصویری دارد
درب ریموت دار
سند شخصی
وضعیت سکونت تخلیه هست
سند شخصی
نور واحد از سه جهت
سونا جکوزی دارد غیر فعال
لابی دارد
کل ساختمان بازسازی شده
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 190 متری 3 خوابه در محله دزاشیب قیمت کل 17 میلیارد و 100 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000115309
کد قیمت 115
مورخ 1401/01/26
فروش آپارتمان 190 متری 3 خوابه در محله دزاشیب
قیمت کل 17 میلیارد و 100 میلیون تومان

قیمت هر متر مربع آن 90 میلیون تومان می باشد

مشخصات عمومی
این آپارتمان در 5 طبقه 1 واحدی می باشد واحد موجود در طبقه 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 می باشد
سن ساخت آپارتمان نوساز می باشد
پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تخلیه است
نما سنگ
کف سنگ
شخصی سازی
با هماهنگی می شود باردید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 190 متری 3 خوابه در محله دزاشیب قیمت کل 19 میلیارد تومان قیمت هر متر مربع آن 100 میلیون تومان می باشد مشخصات عمومی

شماره پیگیری 10410000115309
کد قیمت 115
مورخ 1400/12/26
فروش آپارتمان 190 متری 3 خوابه در محله دزاشیب
قیمت کل 19 میلیارد تومان قیمت هر متر مربع آن 100 میلیون تومان می باشد مشخصات عمومی
این آپارتمان در 5 طبقه 1 واحدی می باشد واحد موجود در طبقه 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 می باشد
سن ساخت آپارتمان نوساز می باشد
پارکینگ دارد
آسانسور دارد
انباری دارد
تخلیه است
نما سنگ
کف سنگ
شخصی سازی
با هماهنگی می شود باردید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش آپارتمان 183 متری 3 خوابه در محله قیمت کل 16 میلیارد و 470 میلیون تومان

شماره پیگیری 10410000110400
کد قیمت 114
مورخ 1400/12/09
فروش آپارتمان 183 متری 3 خوابه در محله
قیمت کل 16 میلیارد و 470 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 90 میلیون تومان می باشد مشخصات عمومی
این آپارتمان در 6 طبقه 1 و 2 واحدی می باشد
واحد موجود در طبقه 6 می باشد
سن آپارتمان نوساز می باشد
ساختمان هوشمند
متریال بینظیر
کف سنگ دهبید ۱ متری
آشپزخانه و دربها و چارچوب‌ها تمام چوب
ویو ابدی شمال و جنوب
مهندسی ساز
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵