کد 964 فروش مستغلات از 32 میلیارد و 1 میلیون تومان تا 100 میلیارد تومان