کد 965 فروش مستغلات از 100 میلیارد و 1 میلیون تومان به بالا